Meer dan de helft van alle duurzame energie komt voort uit biomassa. Daarmee is het één van de belangrijkste duurzame energiebronnen. Toch gaan er de laatste tijd stemmen op dat biomassa niet zo duurzaam is als het lijkt. Hoe zit dat precies?

Wat is biomassa?

Door natuurlijke materialen zoals hout te verbranden ontstaat er vanuit biomassa energie. Er is ook sprake van energie uit biomassa bij het stoken van groenafval, olie en planten die speciaal voor dit doeleinde geteeld zijn. Het opwekken van energie uit biomassa is de laatste jaren sterk toegenomen, met name doordat kolencentrales zich ook deels op de verbranding van biomassa hebben toegelegd. De groei is daarnaast ook te danken aan de subsidies vanuit de overheid die vol inzet op biomassa om de klimaatdoelstellingen te kunnen behalen.

Waarom is biomassa niet duurzaam?

Het klinkt allemaal heel mooi, maar toch is biomassa niet zo duurzaam als het op eerste gezicht lijkt. Zo is het een stuk minder goed voor het milieu wanneer er voor het opwekken van energie grootschalige boskap plaatsvindt en dit hout vervolgens met dieselschepen naar de andere kant van de wereld wordt vervoerd. Op die manier draagt biomassa eerder bij aan het klimaatprobleem dan dat het een oplossing biedt.

Luchtvervuiling door biomassa

Naast de onnodige boskap en het vervoer per dieselschip, staat ook de negatieve invloed op de luchtkwaliteit ter discussie. Wanneer er alleen gekeken wordt naar de uitstoot van CO², fijnstof en stikstof is biomassa een heel slechte keuze. Het is vervuilender dan de traditionele kolencentrale waar we zo graag vanaf willen. Biomassa is simpelweg niet de duurzame oplossing die het in eerste instantie leek te zijn.

Hoe komt biomassa aan het duurzame imago?

Duurzame energie is energie die wordt opgewekt uit bronnen die nooit uitgeput raken zoals de zon en de wind. Biomassa werd ook als duurzaam gezien, omdat er altijd sprake is van groenafval en groen altijd weer aangroeit. Pas de laatste tijd worden er vraagtekens gezet bij het duurzame imago. Volgens Milieudefensie is het tijd geworden om biomassa niet langer als duurzaam te bestempelen.

Echt groene stroom

Wie op zoek is naar een energieleverancier die 100% duurzame energie levert, kan het beste kiezen voor een energiemaatschappij die stroom opwekt uit de zon en de wind. Op die manier is er absolute zekerheid over het groene karakter van de stroom die wordt aangeboden. Bij het vergelijken van verschillende aanbieders kan direct worden gezien op welke manier de stroom wordt opgewekt. Dat is wel zo handig bij het maken van een duurzame keuze.