Een rouwstoet is een groep van nabestaanden die hun overleden dierbare naar de laatste rustplaats vervoeren. Doorgaans bestaat de stoet uit een rij van auto’s. De lijkwagen met de kist rijdt voorop in de rouwstoet. Achter de lijkwagen volgt de auto met de directe familieleden.

Verkeersregels rouwstoet

Vanaf 1990 mag een rouwstoet doorkruist worden door ander wegverkeer. Sinds 2010 gelden er nieuwe wettelijke regels voor een rouwstoet. De regels zijn alleen van toepassing voor lijkwagens en volgauto’s waar aan de linker- en rechterkant speciale vlaggen op zijn geplaatst. Deze verkeersregels voorkomen dat een rouwstoet nauwelijks wordt onderbroken. Dit zijn de verkeersregels:

  • Een bus moet, bij het verlaten van de bushalte altijd voorrang verlenen aan een naderende rouwstoet. Deze regel geldt binnen en buiten de bebouwde kom.
  • Volgauto’s van een rouwstoet hebben altijd voorrang op een gelijkwaardige kruising. Hierbij maakt het niet uit naar welke kant ze afslaan of uit welke richting ze komen.
  • Voetgangers en gehandicaptenvoertuigen die willen oversteken op een zebrapad, moeten altijd voorrang verlenen aan een naderende rouwstoet.

Standaard verkeersregels voor de lijkwagen

Een rouwstoet mag doorkruist worden door andere weggebruikers als er sprake is van voorrangsborden, een kruispunt met verkeerslichten of voorrangsborden. Deze regel geldt ook bij uitritten, invoegstroken en rotondes. De regels voor de rouwstoet gelden pas nadat de lijkwagen is gepasseerd. Voor de eerste wagen in de rouwstoet, de lijkwagen, gelden de standaard verkeersregels.

Rijden in een rouwstoet

Als onderdeel van een rouwstoet ben je bij de uitvaart betrokken en emotioneel. Het is dan ook verstandig om je voor te bereiden op het meerijden in de rouwstoet. Je voorkomt dan oponthoud.

Overleg wie gaat rijden

Duidelijkheid op de dag van de uitvaart is belangrijk. Als iedereen weet wat zijn of haar taak is, verloopt de uitvaart gesmeerd. Laat iemand rijden die niet te emotioneel is en zich kan concentreren op het verkeer.

Lees de verkeersregels

Voor een rouwstoet gelden er andere verkeersregels. Zo krijg je voorrang op gelijkwaardige kruispunten. Toch betekent dit niet dat je deze voorrang altijd krijgt. Let dan ook op het wegverkeer.

Houd je aan de instructies van de uitvaartleider

Houd je aan de instructies van de uitvaartleider, zoals de instructie dat er rouwvlaggen op de volgauto’s moeten worden geplaatst. Je auto is dan herkenbaar als volgwagen.

Let ook op het andere verkeer

Je bent niet alleen onderdeel van de rouwstoet, maar ook van het andere verkeer. Let dan ook goed op het wegverkeer om je heen. Er kunnen altijd weggebruikers zijn die niet willen wachten voor de rouwstoet of je niet zien. Kies in zo’n geval voor de veiligste oplossing.

Bron: Nuvema.nl