Nederland moet nu echt aan de bak om de doelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie nog te halen. In 2009 hebben de lidstaten van de EU hierover afspraken gemaakt. Sommige landen hebben hun doelstelling voor 2020 nu al gehaald, Nederland is nog lang niet op de helft. Daarmee presteert ons land op Frankrijk na als slechtste op dit gebied.

Matige prestaties

Uitgaande van de situatie in 2005 zou in 2020 14 procent van de in Nederland verbruikte energie afkomstig moeten zijn van hernieuwbare bronnen. Daaronder verstaat men onder andere wind, zon, waterkracht, aardwarmte en biomassa. In 2014 was het percentage pas 5,5, nog 8,5 procent verwijderd van de doelstelling dus. Gemiddeld zitten de lidstaten slechts 4 procent van hun doelstelling af.

Op de lange termijn zijn de doelstellingen nog verder weg: in 2023 moet 18 procent van ons energieverbruik uit hernieuwbare bronnen komen, terwijl in 2050 zelfs al onze energie zo opgewekt moet worden.

Ook als je geen rekening houdt met de verschillen in doelstelling per land, scoort Nederland slecht. Alleen Malta en Luxemburg haalden minder dan 5,5 procent. Gemiddeld is in de EU 16 procent van de verbruikte energie afkomstig van hernieuwbare bronnen. Zweden spant wat dat betreft de kroon met maar liefst 53 procent.

Waarom doen we het zo slecht?

Er zijn diverse verklaringen voor het matige presteren van Nederland op het gebied van hernieuwbare energie:

  • We stoken weinig hout in ons land. Dat is weliswaar sterk luchtvervuilend, maar het wordt wel gerekend tot de hernieuwbare bronnen.
  • Door onze ligging valt er weinig profijt te halen uit waterkracht, al zijn er wel zes waterkrachtcentrales in ons land.
  • Tot slot is onze overheid niet erg scheutig met subsidies en steun voor hernieuwbare energiebronnen. Landen als Duitsland en Denemarken doen veel meer op dat gebied.

Voelen we hernieuwbare energie ook in onze portemonnee?

De meeste energieproducenten berekenen hetzelfde tarief voor groene en grijze stroom. Als je kiest voor groene stroom belooft de leverancier in feite dat jouw aandeel in het verbruik afkomstig is van hernieuwbare bronnen. Hoe meer mensen dus kiezen voor groene stroom, hoe ‘groener’ de leveranciers worden.

Je kunt het aanbod van leveranciers van energie vergelijken via de website Ikvergelijk.nu. Daar zie je niet alleen hun energietarieven, maar ook of ze wel of geen groene energie leveren. Op die manier kun je op een bewuste manier al gauw een aardig bedrag besparen.

Bron: Telegraaf.nl