Sinds de invoering van de huidige zorgverzekeringswet en het eigen risico in de zorg in 2006 zijn de zorgkosten voor mensen met een minimuminkomen gedaald. Dit blijkt uit cijfers van het Ministerie van Volksgezondheid. Mensen met een modaal inkomen zijn nu wel duurder uit. Voor de laagste inkomens blijkt de marktwerking dus te resulteren in goedkope zorgverzekeringen.

Zorgtoeslag zorgt voor compensatie

In 2005, vlak voor de invoering van het huidige zorgstelsel, waren mensen met een minimumloon gemiddeld 544 euro per jaar kwijt aan zorgkosten. In 2016 besteedde dezelfde groep slechts 446 euro aan zorg. Weliswaar stegen de premies fors in die periode en ging ook het eigen risico de laatste jaren omhoog, deze kostenstijgingen worden voor mensen met een minimumloon ruimschoots gecompenseerd door een hogere zorgtoeslag.

Kritiek SP en 50Plus

Dat het kabinet deze cijfers naar buiten bracht vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart viel niet in goede aarde bij enkele oppositiepartijen. Met name SP en 50Plus reageerden er fel op. Zij benadrukten dat in de berichtgeving van de regering een beperkte groep, die er inderdaad op vooruit is gegaan, de nadruk kreeg. Mensen die net iets meer verdienen dan het minimumloon zijn er volgens deze partijen flink op achteruit gegaan. “Leuk hoor, dat een kleine groep er iets op vooruit is gegaan. Maar als je een paar tientjes meer verdient, ben je zomaar honderden euro’s extra kwijt ten opzichte van de ziekenfondstijd”, aldus Renske Leijten van de SP. Henk Krol voegde daar een waarschuwing aan toe: “Deze groep is kwetsbaar, zeker als de zorgkosten hoog zijn. Zij gaan dan zorg mijden.”

Ministerie: kritiek niet terecht

Het ministerie van Volksgezondheid was het niet eens met de kritiek van de oppositie. Volgens het ministerie wordt jaarlijks rekening gehouden met stijgingen van de zorgkosten bij het in beeld brengen van de koopkracht van hogere inkomens. Bovendien was er in 2016 de lastenverlichting van 5 miljard, waardoor ook mensen met een inkomen net boven het minimumloon er financieel op vooruit gingen.

Belang van zorgverzekering vergelijken

Juist voor mensen met een inkomen net boven het minimumloon kan het uitkomst bieden hun zorgverzekering te vergelijken met die van andere aanbieders. Zij doen er goed aan te kijken of ze geen overbodige zaken verzekeren en welke zorgverzekering het goedkoopste is. Daarmee kunnen ook zij hun zorgkosten binnen de perken houden.

Bron: Telegraaf.nl