Verstrekkers van uitvaartverzekeringen hoeven bij naturaverzekeringen niet precies te omschrijven wat de diensten inhouden, die verzekerd worden. Algemene begrippen als ‘opbaring’ of ‘condoleance’ zijn duidelijk genoeg.

Klachteninstituut deed uitspraak

Dat concludeerde de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) in een uitspraak eind 2016. Een consument had bij het Kifid een klacht ingediend over uitvaartverzekeraar Yarden. Hij had daar in 2004 een naturaverzekering afgesloten en na een klacht in 2015 samen met Yarden concrete afspraken gemaakt. Die gingen over zaken als de kist, rouwbrieven, het crematorium, condoleance en rouwauto’s. Afwijkende diensten zouden dan apart in rekening gebracht worden.

Twintig kopjes koffie

De indiener va de klacht vond dat bepaalde afspraken die Yarden samen met hem op papier had gezet in strijd waren met de algemene voorwaarden van de uitvaartverzekering. Zo stond er in de polis dat er maar twintig kopjes koffie met cake dat vergoed zouden worden, terwijl in de algemene voorwaarden geen beperking genoemd werd. Zijn klacht kwam erop neer dat de exacte uitvoering van de afgesproken diensten niet duidelijk genoeg wordt omschreven in de verzekeringsvoorwaarden.

Oordeel Geschillencommissie

De klager kwam er met Yarden niet uit en samen besloten ze de Geschillencommissie van het Kifid te vragen om een bindend advies. De commissie vond dat het Yarden niet te verwijten viel dat de precieze uitvoering van de in de polis vermelde diensten in de loop der jaren kan veranderen en dat het daarom ook niet mogelijk is om vooraf alle details aan te geven. Een natura uitvaartverzekering verzekert de dekking van een aantal afgesproken diensten, niet de exacte uitvoering daarvan, zo oordeelde de commissie.

Uitvaartverzekering vergelijken

Het bovenstaande maakt nog eens duidelijk dat het belangrijk is de voorwaarden van een uitvaartverzekering goed te bekijken en je uitvaartverzekering te vergelijken met die van andere aanbieders. Ikvergelijk.nu is daar bij uitstek een geschikte website voor. Hier heb je met het doorlopen van een keuzemenu snel in beeld wat de diverse uitvaartverzekeringen precies te bieden hebben.

Bron: Plusonline.nl