De berekening van de afkoopwaarde en premievrije waarde mag niet tussentijds worden gewijzigd door uitvaartverzekeraar Monuta. Monuta, die reeds een wijziging had aangekondigd, werd een halt toe geroepen door de geschillencommissie van klachteninstituut Kifid. Monuta moet de wijziging ongedaan maken en had zich volgens het klachteninstituut moet houden aan de eerder vastgelegde afspraken.

Voor mensen die hun verzekering stop willen zetten is het mogelijk om de reeds opgebouwde waarde uit te laten betalen. De opgebouwde waarde wordt ook wel afkoopwaarde genoemd. Ook het is mogelijk om je verzekering premievrij te maken, hierdoor wordt gestopt met het betalen van de premie van een uitvaartverzekering. Bij het overlijden van de verzekerde wordt er vervolgens een geldbedrag uitgekeerd aan de nabestaanden.

Waardedaling

De veranderingen, die per 1 juli doorgevoerd zouden worden, zijn door middel van een schriftelijke verklaring kenbaar gemaakt aan de klanten van Monuta. ‘’Voor een van de verzekeringsnemers betekende de wijziging een waardedaling van niet minder dan 30 tot 35 procent’’, aldus Kifid.

Monuta heeft als reactie gegeven dat de uitvaartverzekeraar gebruikt maakt van één rekenmethode. Hierbij wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen de verzekerden. Het doel van Monuta was dat voor alle polishouders duidelijk werd wat het kost om een uitvaartverzekering af te kopen of premievrij te maken.

‘’Anders dan Monuta stelt, kan naar het oordeel van de Commissie wel degelijk gesproken worden van een wijziging van de actuariële berekeningsmethodiek’’, stelt Kifid. Daarbij voegt Kifid nog toe dat Monuta heeft besloten ‘’om op een geheel andere wijze de aan de uitvaartverzekering verbonden kosten met de consument te verrekenen’’.

Substantieel

‘’Daarbij komt dat de consument volgens de verzekeringsvoorwaarden in geen geval rekening hoefde te houden met de kans dat de waarde van zijn verzekering substantieel zou dalen.’’

Consumenten kregen voor het sluiten van de overeenkomst een overzicht van de ontwikkeling van de afkoopwaarde gedurende de looptijd van de verzekering. ‘’Een dergelijke verwachting mag in een later stadium naar het oordeel van de Commissie niet teniet worden gedaan.’’

Bron: Nu.nl