Monuta kan terugkijken op een succesvol jaar, zo blijkt uit de jaarcijfers die de uitvaartverzekeraar uit Apeldoorn onlangs naar buiten bracht. Het gestegen nettoresultaat en de aanzienlijke groei van het verzekerde kapitaal tonen aan dat het bedrijf solide en gezond is. Het financieel succesvolle jaar was echter alles behalve rustig, met alle veranderingen binnen de organisatie is 2017 ook een zeer bewogen jaar gebleken.

Uitvaartverzekeraar en uitvaartverzorging

Monuta is met ruim 1,5 miljoen klanten één van de grootste uitvaartverzekeraars in Nederland. Naast de verzekeringstak kent Monuta ook een uitvaarttak die de uitvaart verzorgt. In 2017 werden er 21.000 uitvaarten georganiseerd door de uitvaartverzorgers van Monuta. Monuta heeft een landelijk netwerk van aangesloten uitvaartverzorgers, maar werkt sinds 2017 ook meer samen met lokale franchisers en partnerbedrijven.

Bewogen jaar

In 2017 werden verschillende veranderingen doorgevoerd. Er werd een nieuwe bedrijfstak geïntroduceerd: Monuta Ontzorgt. Daarnaast werd er actief ingezet op de digitalisering van de verzekeringstak, de klant vindt een adequaat digitaal platform namelijk steeds belangrijker. Ook het financieel risicomanagement is in 2017 herzien. Tot slot zorgde een reorganisatie binnen de uitvaarttak voor een bewogen jaar.

Reorganisatie

In de uitvaarttak zijn belangrijke stappen gezet. Monuta wil dat uitvaartverzorgers lokaal actief zijn en streeft naar persoonlijk en direct contact met de klant. Dit komt volgens Monuta het best tot stand met lokaal actieve uitvaartverzorgers. Monuta is landelijk actief, maar is nog niet overal vertegenwoordigd. Dat heeft ertoe geleid dat Monuta lokaal meer samen is gaan werken met franchisers en partnerbedrijven. Daarnaast zijn er wijzigingen aangebracht in het functieprofiel van uitvaartverzorgers. Dit nieuwe functieprofiel heeft naast een nieuwe toestroom ook voor uitstroom van uitvaartverzorgers gezorgd.

Stijging nettoresultaat

Monuta laat ten opzichte van 2016 een enorme groei van het nettoresultaat zien. In 2017 werd er 32,6 miljoen euro nettoresultaat behaald, in 2016 was dit nog 7,8 miljoen. Deze solide cijfers zijn met name te danken aan de goede beleggingsresultaten. Monuta groeide dit jaar binnen de verzekeringsbranche met maar liefst 4%. Monuta is ook in Duitsland actief, daar groeide de uitvaartverzekeraar zelfs met 37%. Al met al kan Monuta dus terugkijken op een succesvol jaar.

Bron: Monuta.nl