Het is voor veel consumenten onduidelijk wat een begrafenis of crematie precies kost. De meeste gemeentes en crematoria maken de cijfers wel openbaar, maar vergelijken blijft lastig omdat vaak niet dezelfde services of diensten binnen de prijsopgave vallen. Monuta doet jaarlijks onderzoek naar de prijzen van begraafplaatsen en crematoria en maakt deze inzichtelijk voor de consument. Onlangs presenteerde Monuta de graf- en crematiekosten van 2018.

Onderzoek naar graf- en crematiekosten

Elk jaar vraagt Monuta de prijzen op voor een graf en de grafrechten bij alle begraafplaatsen in Nederland. Dit jaar deden 1684 algemene, gemeentelijke en particuliere begraafplaatsen mee aan het onderzoek. Voor het eerst benaderde de uitvaartverzekeraar ook 104 crematoria met het verzoek de kosten openbaar te maken. Maar liefst 85 crematoria wilden meewerken zodat nu ook de verschillen in crematiekosten openbaar gemaakt kunnen worden.

Grote verschillen in prijs grafkosten

Uit het onderzoek is gebleken dat de prijzen voor begraven en cremeren sterk uiteen lopen. Begraven is opnieuw het duurst gebleken in de gemeente Groningen, daar kost een graf gemiddeld 7306 euro. Een graf is met 733 euro het goedkoopst in de Overijsselse gemeente Losser. Het prijsverschil tussen een graf in Groningen en een graf in Losser is met bijna 3000 euro aanzienlijk te noemen. Over het algemeen is begraven in Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht het duurst. In de provincie Limburg is een graf het goedkoopst. Particuliere begraafplaatsen rekenen gemiddeld lagere prijzen dan gemeentelijke begraafplaatsen.

Crematiekosten

Gemiddeld kost een crematie 747 euro, maar ook voor cremeren lopen de prijzen landelijk sterk uiteen. Cremeren is het goedkoopst in Amsterdam (406 euro) en het duurst in Zutphen en Berkelland (985 euro). Landelijk gezien is cremeren het goedkoopst in de provincies Utrecht, Zeeland en Limburg. In de provincies Gelderland, Flevoland en Drenthe zijn de prijzen het hoogst. Het prijsverschil tussen de duurste en de goedkoopste gemeente bedraagt 579 euro.

Cremeren is goedkoper

De kosten van een crematie omvatten eenmalige kosten zoals de technische crematie en het gebruik van de aula. Bij een begrafenis worden er ook kosten voor de grafrechten in rekening gebracht. De prijs van de grafrechten zorgt voor grote landelijke en regionale verschillen in de grafkosten. Wie kiest voor een begrafenis, betaalt gemiddeld grafrechten voor 20 jaar. Na deze periode komen de grafrechten te vervallen. Voor een verlenging worden opnieuw kosten in rekening gebracht. Ruim 65% van de nabestaanden koos in 2018 voor een crematie in plaats van een begrafenis. In Limburg kiezen relatief veel mensen voor een crematie (87%).

Grafkosten 2018

Prijsstijgingen

Ten opzichte van 2018 zijn de grafkosten gemiddeld met 2% gestegen. De prijzen stegen met 3% het meest in de provincie Friesland. In Friesland zijn de grafkosten echter relatief laag waardoor deze provincie ondanks de prijsstijging nog steeds tot de top 3 van goedkoopste provincies behoort. De prijzen stegen met 0,2% het minst in Drenthe.

Graf- en crematiekostenmeter

Monuta maakt de prijzen van begraafplaatsen en crematoria inzichtelijk voor de consument. Alleen door te beschikken over transparante cijfers kan er een goede vergelijking gemaakt worden. Door gebruik te maken van de graf- en crematiekostenmeter kun je eenvoudig de kosten binnen jouw gemeente inzien. Je kunt dan direct bepalen of jouw huidige uitvaartverzekering de verwachte graf- en crematiekosten wel volledig vergoedt en eventueel actie ondernemen.