Niet heel veel mensen zullen al van cryomeren gehoord hebben en dat is niet verwonderlijk. Het is een nog nieuwe techniek van lijkverwerking, die op dit moment voor mensen nog niet is toegestaan. Toch is de verwachting dat het binnen afzienbare tijd een derde optie wordt, naast begraven en cremeren.

Wat is cryomeren?

Cryomeren is een in Zweden ontwikkelde techniek, waarbij het lichaam wordt bevroren en vervolgens tot gruis wordt verwerkt. De techniek wordt soms al gebruikt om dierlijke resten te verwerken. Het is een milieuvriendelijker proces dan begraven en cremeren, een groot voordeel in een periode dat de aarde in snel tempo aan het opwarmen is. Hoe gaat cryomeren precies in zijn werk?

Het te verwerken lichaam wordt eerst in enkele dagen tijd afgekoeld tot een temperatuur van -18 graden Celcius. Daarna wordt het met vloeibaar stikstof nog verder bevroren, tot -196 graden Celsius. Hierdoor wordt het lichaam heel bros en kan het met behulp van trillingen worden verpulverd. Uiteindelijk blijft er 20 tot 30 kg poeder over. Dat kan in een urn bewaard worden, begraven of uitgestrooid worden.

Milieuvriendelijk

Bij een crematie komt door de verbranding CO2 vrij, terwijl bij een begrafenis allerlei moeilijk afbreekbare stoffen, zoals synthetische kleding, in de bodem terecht komen. Bij Cryomeren is dat niet het geval. Eventuele metalen resten van bijvoorbeeld operaties kunnen met een magneet verwijderd worden. Het overgebleven poeder is puur organisch en kan zelfs dienen als bron van nieuw leven. Als het in de grond wordt gedaan zal het snel composteren en zo een vruchtbare voedingsbodem vormen voor bijvoorbeeld een boom of struik, die ter nagedachtenis aan de overledene geplant wordt.

Ethische aspecten

Het is nog de vraag of er voldoende politiek en maatschappelijk draagvlak komt voor cryomeren en aanverwante technieken. De uitvaart is een gevoelig onderwerp en het zal tijd nodig hebben om mensen te laten wennen aan nieuwe vormen daarvan. Ook zal er een wetswijziging noodzakelijk zijn om cryomeren van mensen toe te staan. Maar zo was het nog geen honderd jaar geleden met cremeren ook, het is waarschijnlijk een kwestie van tijd totdat cryomeren een derde optie wordt voor een uitvaart. Wanneer dat moment zal zijn aangebroken is lastig te voorspellen, maar zeker is dat we de komende jaren meer over deze techniek gaan horen.

Bron: Yarden.nl / nl.wikipedia.org
Foto: Copyright Mariannebras