De basisverzekering: wat wordt er vergoed en wat verandert er in 2019?

Samenvatting:

Iedereen die in Nederland woont en werkt is verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Deze zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en een of meer aanvullende verzekeringen. De Nederlandse overheid bepaalt wat er in het basispakket is opgenomen. Dit verandert ieder jaar. Zo kan het zijn dat bepaalde medicijnen uit het pakket worden geschrapt of dat er juist zorg aan wordt toegevoegd.

Zorgverzekering vergelijken
Zorgverzekering vergelijken

Zorgverzekeraars zijn verplicht om iedere verzekeringnemer te voorzien van een basisverzekering. Ze mogen iemand niet weigeren op grond van leeftijd, een chronische ziekte of geslacht.

Verzekeringsplicht en acceptatieplicht

Het huidige zorgstelsel is in 2006 ingevoerd. Twee kenmerken van de zorgverzekering zijn de verzekeringsplicht en de acceptatieplicht. Als verzekeringsplichtige moet je je verzekeren en verzekeraars moeten iedereen die een verzekering wilt afsluiten, accepteren. De overheid bepaalt de inhoud van het basispakket. Voor een deel van de zorg die onder het basispakket valt, geldt sinds 2008 een eigen risico. In 2006 en 2007 gold de no-claimregeling.

De inhoud van het basispakket wordt ieder jaar door de regering bepaald en verandert regelmatig. Het is dan ook zinvol om je zorgverzekering jaarlijks te bekijken en te vergelijken om te zien of deze nog wel de juiste dekking biedt.

Wat wordt er vergoed vanuit de basisverzekering?

De basiszorgverzekering vergoedt standaard een groot deel van de noodzakelijke zorgkosten, zoals:

 • Ambulancevervoer
 • Een verblijf in een ziekenhuis
 • Een behandeling in een ziekenhuis
 • Verloskundige hulp
 • Kraamzorg
 • Wijkverpleging
 • Psychologische hulp
 • Fysiotherapie voor mensen die een chronische aandoening hebben
 • Fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar
 • Zorgkosten voor kinderen tot 18 jaar
 • Tandartskosten voor kinderen tot 18 jaar
 • Medicijnen

Wat verandert er aan de basiszorgverzekering in 2019?

Op Prinsjesdag heeft het kabinet bekendgemaakt welke zorg er onder het basispakket van 2019 valt en hoe hoog het eigen risico is. Zoals elk jaar veranderen er weer een aantal dingen aan het basispakket. Voor 2019 wordt het pakket uitgebreid met een aantal dekkingen en verdwijnen er wat dekkingen.

Bijkomende dekkingen basisverzekering 2019

 • Oefentherapie bij COPD: voortaan wordt de oefentherapie voor patiënten met COPD vanaf de eerste behandeling vergoed.
 • Hulp bij overgewicht: mensen met overgewicht hebben voortaan recht op vergoeding van een Gecombineerd Leefstijl Interventieprogramma, oftewel GLI. Wel geldt er als voorwaarde dat iemand door overgewicht een verhoogd gezondheidsrisico loopt. Dit kan worden vastgesteld door de huisarts. Een huisarts kan iemand doorverwijzen naar een specialist, zoals een diëtist, leefstijlcoach of fysiotherapeut. De GLI richt zich op het tegengaan van overgewicht door meer te bewegen en gezond te eten.
 • Meer vergoeding voor zittend ziekenvervoer: door de hogere vergoeding wordt het voor patiënten gemakkelijker om naar een arts of ziekenhuis te reizen.

Verdwijnende dekkingen basisverzekering 2019

In 2019 verdwijnen de volgende dekkingen uit het basispakket:

 • Paracetamol, vitaminen en mineralen, deze worden voortaan niet meer vergoed. Volgens het kabinet zijn de kosten van pijnstillers en vitaminesupplementen zeer betaalbaar en kan iedereen dit betalen.

Wat is de hoogte van de zorgpremie in 2019?

Ook in 2019 stijgt de zorgpremie weer. De gemiddelde stijging is ruim 80 euro op jaarbasis. Dit komt neer op een stijging van bijna 7 euro per maand. De maandelijkse premie voor een zorgverzekering met een naturapolis ligt op zo’n 124 euro per maand.

Wat is de hoogte van het eigen risico in 2019?

De hoogte van het eigen risico in 2019 blijft hetzelfde als in 2018. Je betaalt dus 385 euro aan eigen risico. Het verplicht eigen risico blijft bevroren tot 2022. Dit betekent dat het bedrag tot en met 2021 hetzelfde blijft. Wel is de kans nu groter dat de zorgpremies elk jaar stijgen.

Wat is de hoogte van de eigen bijdrage in 2019?

Als je medicijnen gebruikt, dan kan het zijn dat je daar in 2019 een bedrag voor moet bijbetalen. In 2019 is de maximale hoogte van de eigen bijdrage voor sommige medicijnen 250 euro per jaar.

Welke soort zorgverzekeringen kun je afsluiten?

De meeste verzekeraars bieden vier soorten verzekeringspolissen aan. Dit zijn:

 • De budgetpolis
 • De naturapolis
 • De restitutiepolis
 • De combinatiepolis

Een zorgverzekering met een budgetpolis

Een zorgverzekering met een budgetpolis is het voordeligst. Wel biedt deze polis je de minste mogelijkheden. De verzekeraar vergoedt dan alleen de zorg bij gecontracteerde zorgaanbieders. Bovendien kun je medicatie vaak alleen online bestellen en loopt het contact met de verzekeraar enkel digitaal.

Een zorgverzekering met een naturapolis

De meeste mensen kiezen voor een zorgverzekering met een naturapolis. Hierbij hoef je de zorgkosten niet te declareren. Deze worden direct door de verzekeraar aan de zorgverlener betaald. Bij deze verzekeringsvorm heeft de zorgverzekeraar contracten met veel zorgaanbieders. Als je zorg nodig hebt, kun je uit de gecontracteerde zorgaanbieders kiezen. Het is ook mogelijk om naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder te gaan, maar meestal worden de zorgkosten dan maar voor een klein deel vergoed.

Een zorgverzekering met een restitutiepolis

Bij een zorgverzekering met een restitutiepolis kies je zelf naar welke zorgaanbieder je gaat. Je mag dus naar een ziekenhuis bij jou in de buurt, maar ook naar een specialist in een andere stad. De zorgkosten declareer je bij je zorgverzekeraar. Wanneer je naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat, dan vergoedt de verzekeraar het gemiddelde tarief voor de behandeling of de hele behandeling. Een restitutiepolis is de duurste verzekeringsvorm.

Een zorgverzekering met een combinatiepolis

Een combinatiepolis is een combinatie van een natura- en een restitutiepolis. De zorgverzekeraar vergoedt dan een aantal behandelingen in natura en een aantal via restitutie.

Benieuwd of je te veel betaald voor je zorgverzekering?

Ben je benieuwd of je te veel betaald voor je huidige zorgverzekering? Dan kun je jouw huidige verzekering vergelijken met die van andere aanbieders. Dit kan via de zorgvergelijker op Ikvergelijkonline.nl. Zorgverzekeringen vergelijken loont. Je komt dan direct te weten of je verzekering nog de juiste dekking biedt en of het slim is om over te stappen. Eigenlijk zou je ieder jaar opnieuw moeten bekijken of je zorgverzekering nog bij je past en of er voordeligere opties zijn.