Wat is een natura uitvaartverzekering?

Samenvatting:
Als je een natura uitvaartverzekering afsluit, verzeker je een pakket van diensten voor je uitvaart. Die diensten worden rechtstreeks vergoed door de verzekeraar. Enkele diensten die doorgaans verzekerd zijn bijvoorbeeld een kist, rouwbrieven, begeleiding door de uitvaartverzorger en de kosten van het begraven of cremeren. Vaak zit aan een natura uitvaartverzekering een vrij te besteden geldbedrag gekoppeld.

Uitvaartverzekering vergelijken

Een naturaverzekering neemt je nabestaanden een hoop regelwerk uithanden. De uitvaartverzorger bespreekt weliswaar alles met hen, maar ze hoeven alleen knopen door te hakken en niet alles te regelen. Dat zullen ze zeker waarderen, want hoogstwaarschijnlijk hebben ze het al moeilijk genoeg. Wel is het zo, dat een aantal zaken vastgelegd zijn. De keuzevrijheid in het vormgeven van de uitvaart is dus voor de nabestaanden beperkt. Van de andere kant weet je bij een natura uitvaartverzekering wel zeker, dat de premies die je betaald hebt ook echt worden besteed aan je uitvaart. Bij een kapitaalverzekering krijgen de nabestaanden een bedrag in handen, waar ze vrij over kunnen beschikken. Zij moeten dus zelf bepalen of ze het hele bedrag aan de uitvaart besteden.

Waardevast

Een ander voordeel van de natura uitvaartverzekering ten opzichte van de kapitaalverzekering is het feit dat hij waardevast is. Je verzekert immers een pakket van diensten, dat bij het afsluiten van de verzekering wordt vastgelegd. De verzekeraar kan dit pakket gedurende de looptijd niet zomaar aangepast worden. Bij een kapitaal uitvaartverzekering kan het verzekerde bedrag door prijsstijgingen niet toereikend blijken te zijn.

Welke diensten zijn verzekerd?

Welke diensten er verzekerd zijn bij een natura uitvaartverzekering verschilt per verzekeraar en per polis die zij aanbieden. Bij DELA, dat naast uitvaartverzekeraar ook uitvaartverzorger is, zitten bijvoorbeeld de volgende zaken in het dienstenpakket:

  • Begeleiding door de uitvaartverzorger
  • Vervoer, verzorging en opbaren van de overledene
  • Een standaardkist
  • Een rouwauto 75 rouwkaarten en bedankbrieven inclusief porto
  • Het regelen van formaliteiten, zoals het bewijs van overlijden
  • Bij begraven: het delven van het graf, de grafrechten en onderhoud van de begraafplaats
  • Bij cremeren: gebruik van de aula, het cremeren zelf, het verstrooien van de as bij het crematorium

DELA biedt naast dit dienstenpakket ook een vrij te besteden bedrag aan, dat gebruikt kan worden voor extra wensen, zoals gedachtenisprentjes, bloemen of extra rouwauto. De overige aanbieders van natura uitvaartverzekeringen hebben soortgelijke polissen, zij het dat die wel op details verschillen. Uitvaartverzekeringen vergelijken, bijvoorbeeld via Ikvergelijkonline.nl, is dus belangrijk als je op zoek bent naar de verzekering die het beste bij je past.

Natura of kapitaal uitvaartverzekering?

Om te weten of je nu het beste een natura uitvaartverzekering of een kapitaalverzekering kunt afsluiten, moet je jezelf een aantal vragen stellen.

  • Wil je zeker weten dat hetgeen je verzekert ook echt voor je uitvaart wordt gebruikt? Kies dan voor de natura uitvaartverzekering.
  • Wil je dat je nabestaanden een optimale keuzevrijheid hebben bij het vormgeven van de uitvaart? Kies dan voor de kapitaalverzekering.
  • Wil je je nabestaanden ontlasten door hen veel regelwerk uit handen te nemen, dan kies je weer voor de natura uitvaartverzekering.