Uitvaartcentrum

Uitvaartcentrum

Een uitvaartcentrum wordt ook wel een funerarium genoemd. Het is een gebouw waar de overleden dierbare is opgebaard en waar de afscheidsplechtigheid wordt georganiseerd. Een uitvaartcentrum beschikt in ieder geval over de rouwkamers, oftewel opbaarkamers, een koffiekamer en een aula. Daarnaast is er een koeling en een ruimte aanwezig voor de laatste zorg.

Een afscheidsplechtigheid wordt bijna altijd in een uitvaartcentrum georganiseerd. Hier kunnen kennissen en vrienden de nabestaanden condoleren, voordat de overledene naar de begraafplaats of het crematorium wordt vervoerd.

Uitvaartverzekering afsluiten?

Een uitvaart in het weekend?

Traditioneel vindt de uitvaart plaats op een doordeweekse dag. Steeds meer mensen geven vanuit praktische overwegingen echter de voorkeur aan een uitvaart in het weekend. Het is bij velen onduidelijk wat de regels zijn rondom het plannen van een uitvaart. Een begrafenis of crematie in het weekend wijkt qua organisatie niet veel af van een doordeweekse uitvaart, maar er kunnen wel extra kosten in rekening gebracht worden.

Uitvaartcentrum

Het rouwcentrum van CUVO aan de Ockenburghstraat in Den Haag

Wettelijke bepalingen rondom de uitvaart

Het is wettelijk bepaald dat de uitvaart na 36 uur en binnen zes werkdagen plaats moet vinden. De telling begint een dag na het overlijden en zaterdagen, zondagen en feestdagen tellen niet mee. Een uitvaart in het weekend valt dus altijd binnen de wettelijke gestelde termijn. Wanneer u de uitvaart binnen 36 uur of na zes werkdagen plaats wilt laten vinden, bent u echter genoodzaakt hiervoor toestemming te vragen aan de burgemeester en de officier van justitie. Indien u een gegronde reden heeft, zal er in de meeste gevallen toestemming worden gegeven.

Uitvaart binnen zes werkdagen

De tijd tussen een overlijden en de uitvaart is in Nederland wettelijk bepaald. De Wet op de lijkbezorging (Wlb) stelt dat de uitvaart uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden plaats moet vinden. Er wordt hierbij gerekend met werkdagen: feestdagen en het weekend vallen buiten de bepaling. Ook de dag van overlijden zelf wordt niet meegerekend. Eerder begraven of cremeren mag wel, met een wachttijd van 36 uur na overlijden. Op die manier kunnen mensen die een verdachte dood zijn gestorven niet worden gecremeerd of begraven voordat de politie een strafrechtelijk onderzoek in kan stellen.

Uitvaart uitstellen

In sommige gevallen kunnen nabestaanden het wenselijk vinden een uitvaart uit te stellen. Er kan bijvoorbeeld familie in het buitenland wonen die anders de uitvaart zou missen. Het is niet toegestaan om zelf de uitvaart uit te stellen, u dient hiervoor toestemming aan de vragen bij de burgemeester van de betreffende gemeente. In de meeste gevallen zal een burgemeester een verzoek niet weigeren, mits de reden gegrond is.

Uitvaart vervroegen

Soms willen nabestaanden de uitvaart graag binnen 36 uur plaats laten vinden. Dit is meestal om religieuze redenen. Vanuit de Wlb is een uitvaart binnen 36 uur niet toegestaan, maar het is mogelijk hiervan af te wijken. In dat geval moet er toestemming gevraagd worden aan de burgemeester en de officier van justitie. De wet is namelijk zo opgesteld dat een strafrechtelijk onderzoek tot de mogelijkheden behoort, alleen de officier van justitie kan besluiten hiervan af te wijken. Wanneer er sprake is van een overlijden onder (mogelijk) verdachte omstandigheden, zal er vanzelfsprekend geen toestemming gegeven worden.

Uitvaart op de zondag of op een feestdag

Een uitvaart op de zaterdag wordt steeds gebruikelijker. U kunt dan ook bij diverse begraafplaatsen in Nederland terecht. Informeer bij het crematorium of de begraafplaats in uw gemeente naar de mogelijkheden. Het komt zelden voor dat een uitvaart plaatsvindt op een zondag of een feestdag. Slechts een handjevol begraafplaatsen en crematoria biedt deze mogelijkheid. Indien u toch een uitvaart wenst op een zon- of feestdag is de kans groot dat de uitvaart op een relatief grote afstand van uw woonplaats plaats zal moeten vinden.