Uitvaart en corona: hoe zit het?

Uitvaart en corona: hoe zit het?

Gepubliceerd: 11 December 2020 Update: 14 December 2020


Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, worden er ook bij de verzorging van de overledene en de uitvaart speciale maatregelen getroffen. Deze maatregelen zijn bepaald door het RIVM en bekrachtigd door de overheid. Daarnaast heeft de overkoepelende organisatie voor de uitvaartbranche (BGNU) aanvullende maatregelen samengesteld. Bovendien treffen veel uitvaartondernemers en uitvaartverzekeraars aanvullende maatregelen. In dit artikel leest u welke regels op dit moment van kracht zijn.

Afhankelijk van de actuele besmettingscijfers kunnen bovengenoemde organisaties elk moment beslissen om deze regels te verscherpen of juist te versoepelen. Houd deze pagina in de gaten voor de laatste wijzigingen.

Uitvaartverzekering afsluiten?

Algemene maatregelen uitvaart en condoleance

Vanaf 19 november 2020 is het weer toegestaan om 100 mensen bij een uitvaart aanwezig te laten zijn. De uitvaartbegeleider en de medewerkers van de uitvaartlocatie worden bij het bepalen van het aantal aanwezigen niet meegeteld. Daarnaast gelden er voor de aanwezigen alle algemene maatregelen: wie gezondheidsklachten heeft (of in quarantaine zit) blijft thuis, iedereen wast met regelmaat zijn handen (bij voorkeur worden er desinfecterende middelen beschikbaar gesteld), alle aanwezigen hebben een vaste zitplaats en de contactgegevens worden genoteerd voor het geval er na afloop bron- en contactonderzoek nodig is. Er wordt altijd 1,5 meter afstand gehouden, het schudden van handen of het geven van een bemoedigende knuffel is helaas niet mogelijk. Aan de deur wordt een gezondheidscheck uitgevoerd.

Sinds 1 december 2020 geldt er een mondkapjesplicht in de publieke ruimte. Dit betekent dat ook alle aanwezigen bij de uitvaart een mondkapje moeten dragen. Ook bij het dragen van een mondkapje blijft het houden van 1,5 meter afstand noodzakelijk om de kans op het overdragen van het coronavirus zo klein mogelijk te houden. Tijdens het houden van een toespraak mag het mondkapje tijdelijk af.

Alle algemene maatregelen:

  • Maximaal 100 genodigden
  • 1,5 meter afstand
  • Mondkapje verplicht
  • Handen desinfecteren of wassen bij binnenkomst
  • Wie gezondheidsklachten heeft blijft thuis: gezondheidscheck aan de deur
  • Wie in quarantaine zit, blijft thuis
  • Contactgegevens worden genoteerd
  • Vaste zitplaatsen

Koffietafel na afloop van de uitvaart

Helaas mag de horeca op dit moment nog geen gasten ontvangen. Voor de uitvaartbranche wordt er een uitzondering gemaakt: onder strikte voorwaarden is een koffietafel na afloop nog steeds mogelijk. Zo krijgen alle bezoekers een vaste zitplaats en verlaat men deze zo min mogelijk. De afstandsregel wordt nog steeds gehanteerd, ook wanneer het eten en drinken geserveerd wordt. Vindt de koffietafel op een andere locatie dan de uitvaart plaats? Dan is het mogelijk om maximaal 30 mensen uit te nodigen.

De uitvaart van een coronapatiënt

De kans dat iemand die overleden is aan het coronavirus een ander besmet, is heel klein. Het virus kan namelijk na het overlijden zelf ook niet lang in leven blijven. De uitvaart hoeft daarom in de praktijk niet veel te verschillen van een reguliere uitvaart. Het is in principe nog steeds mogelijk om de overledene thuis op te baren en ook een open kist behoort vaak tot de mogelijkheden. Natuurlijk kunnen uitvaartondernemers striktere maatregelen hanteren. De uitvaartondernemer zal u hierover informeren.

De laatste verzorging van de overledene

De uitvaartondernemer neemt momenteel speciale maatregelen om de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te maken. Bij het verzorgen van de overledene dragen de medewerkers beschermende kleding, gezichtsmaskers en handschoenen. De meeste uitvaartorganisaties laten de nabestaanden niet aanwezig zijn bij de laatste verzorging.

Voorbereiding van de uitvaart

Ook de voorbereiding van een uitvaart kan tijdens deze pandemie afwijken. Het is belangrijk dat u de uitvaartondernemer direct informeert wanneer uw naaste is overleden als gevolg van corona. Vertel ook direct of u en andere nabestaanden gezondheidsklachten hebben en/of in quarantaine zitten. De uitvaartondernemer kan dan de juiste maatregelen treffen. Dit kan betekenen dat de uitvaartondernemer beschermende kleding zal dragen bij een huisbezoek of dat de voorbereiding volledig op afstand plaats zal vinden via de telefoon en/of beeldbellen. Afhankelijk van de uitvaartondernemer die u kiest, kunnen er aanvullende maatregelen gelden. Informeer hier rechtstreeks naar of breng een bezoek aan de website waarop de meeste uitvaartondernemers uitgebreide informatie verstrekken.

De Islamitische uitvaart in coronatijd

De maatregelen maken het nog steeds mogelijk om een Islamitische uitvaart te organiseren op één van de Islamitische begraafplaatsen in Nederland waar de overledene is verzekerd van eeuwigdurende grafrust. Het is momenteel helaas niet mogelijk om in het buitenland begraven te worden. Met toestemming van de burgermeester is het mogelijk om het lichaam van de overledene langer dan gebruikelijk gekoeld te bewaren zodat de overledene op een later tijdstip naar het buitenland vervoerd kan worden. Deze keuze wordt echter vaak niet gemaakt, omdat het binnen de Islam wenselijk is om het lichaam zo spoedig mogelijk na het overlijden te begraven.

Vergoeding van de uitvaart bij corona

De uitvaart van een coronapatiënt wordt door de uitvaartverzekeraar niet anders behandeld dan normaal. De uitvaart wordt dus volgens de gebruikelijke voorwaarden vergoed. Sommige nabestaanden worden met extra vervoerskosten geconfronteerd doordat een dierbare vanwege een coronabesmetting naar een ander ziekenhuis is vervoerd. Deze kosten voor rouwvervoer worden niet altijd door de uitvaartverzekeraar vergoed. In dat geval kunnen de nabestaanden rekenen op een compensatie door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. U vindt hierover meer informatie op de website van de Ombudsman Uitvaartwezen.

Tips voor een uitvaart op afstand

Helaas zullen veel mensen door gezondheidsklachten, quarantaine of een begrenzing van het aantal aanwezigen niet bij een uitvaart aanwezig kunnen zijn. Gelukkig is er tegenwoordig vaak de mogelijkheid om de uitvaart real time te kunnen volgen door middel van een livestream. Op die manier hoeft niemand een uitvaart te missen, al is het natuurlijk verre van wenselijk.

Op websites zoals Memori.nl en Gedenken.nl kunt u een online herdenkingspagina inrichten voor uw dierbare. Zo kan iedereen zijn verhalen en emoties omtrent een overlijden delen of de nabestaanden condoleren.