Gezondheidsverklaring

Gezondheids- verklaring

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering is het altijd een vereiste om een gezondheidsverklaring in te vullen. Dit is een formulier met allemaal vragen over uw gezondheid. Aan de hand van de gezondheidsverklaring bepaalt een medisch adviseur of uw aanvraag geaccepteerd kan worden.

Uitvaartverzekering afsluiten?

Vragenlijst

Een gezondheidsverklaring is een vragenlijst met allerlei vragen over uw huidige gezondheid en uw medische voorgeschiedenis. Een voorbeeld van een vraag is of u lijdt aan een chronische of een terminale aandoening.

Waar kijkt de verzekeraar naar?

Als u de gezondheidsverklaring heeft ingevuld en naar de verzekeraar heeft gestuurd, wordt uw aanvraag beoordeeld. Hierbij kijkt de verzekeraar naar diverse punten, zoals:

  • Wel of geen chronische aandoening
  • Wel of geen (terminale) ziekte
  • Wel of geen lichamelijke beperking(en)
  • Wel of geen geestelijke beperking(en)
  • Uw leeftijd
  • Uw gewicht
  • Uw lengte

De beoordeling van de gezondheidsverklaring

Als u de gezondheidsverklaring heeft ingediend, kijkt de uitvaartverzekeraar zeer nauwlettend naar uw antwoorden. Aan de hand van deze antwoorden, beoordeelt deze hoe groot het te verzekeren risico is. Als er een grotere kans is op eerder overlijden, bijvoorbeeld wanneer u lijdt aan een chronische ziekte, neemt het risico toe. De verzekeraar kan dan het volgende besluiten:

  • U afwijzen voor de gewenste uitvaartverzekering
  • Een hogere premie hanteren

Vroeg overlijden

Als een verzekeringnemer erg vroeg na het afsluiten van de uitvaartverzekering overlijdt, kan de verzekeraar een onderzoek doen naar de doodsoorzaak. Als uit dit onderzoek blijkt dat de verzekerde de gezondheidsverklaring niet naar waarheid heeft ingevuld, zal de uitvaartverzekering het verzekerde bedrag niet of slechts gedeeltelijk uitkeren.