Distributiekosten

Distributiekosten

De distributiekosten zijn de kosten die de verzekeraar moet maken voor het beoordelen en het afhandelen van uw aanvraag voor de uitvaartverzekering. Sinds 2013 zijn alle uitvaartverzekeraars verplicht om distributiekosten in rekening te brengen als u een uitvaartverzekering afsluit.

Uitvaartverzekering afsluiten?

Wat valt er onder distributiekosten?

Onder distributiekosten vallen bijvoorbeeld de administratiekosten, de reclamekosten, de salariskosten van het personeel en de automatiseringskosten. Als u een uitvaartverzekering afsluit via een tussenpersoon brengt deze de distributiekosten in rekening. De hoogte van de distributiekosten verschilt per verzekeraar. Meestal ligt het bedrag tussen de 10 en 65 euro.

In een keer of verspreid betalen

Vroeger was het niet duidelijk wat de hoogte was van de distributiekosten. Deze kosten waren toen verwerkt in de premie, maar als verzekerde wist u niet hoeveel u precies aan distributiekosten betaalde. Dit was dus niet transparant. Tegenwoordig moeten alle verzekeraars de distributiekosten apart in rekening brengen. Meestal kunt u ervoor kiezen om de kosten in een keer te betalen of verspreid over enkele maanden.

Tegelijk met de maandelijkse premie

De meeste mensen betalen de distributiekosten tegelijk met de maandelijkse premie, maar de verzekeraar heeft wel een aparte specificatie gemaakt. Het is dan open en duidelijk hoeveel u aan premie- en distributiekosten betaalt. Sommige verzekeraars brengen de distributiekosten in één keer in rekening, bij de eerste premiebetaling.

Ardanta € 32,- Verwerkt in de premie
DELA € 11,50 10 jaar lang: € 0,10 per maand gelijktijdig met de premiebetaling
Monuta € 64,- Verwerkt in de premie
Lifetri € 38,- Verwerkt in de premie
PC Uitvaart € 89,- Verwerkt in de premie
Twenthe € 24,- 24 maandelijkse termijnen of in één keer