Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft onderzocht wat de consument weet over uitvaartverzekeringen. Uit dit onderzoek is gebleken dat veel consumenten de uitvaartkosten te laag inschatten. De kosten voor een begrafenis worden geschat op 6900 euro en die voor een crematie op 6100. Deze bedragen kloppen niet. Een uitvaart kost gemiddeld 7500 euro. Of het nu om een begrafenis of crematie gaat.

Onvoldoende verzekerd

Ongeveer 75 procent van de Nederlanders heeft een uitvaartverzekering afgesloten. Het Nibud is tot de conclusie gekomen dat 45 procent van de verzekerden onvoldoende verzekerd is voor de kosten die een uitvaart met zich meebrengt. Een derde van de verzekerden is helemaal niet op de hoogte welk bedrag de uitvaartverzekering dekt. Ook zijn er nog veel consumenten die denken dat een uitvaartverzekeraar de hele uitvaart betaalt. Dit is niet zo. Een uitvaartverzekering wordt afgesloten voor een bedrag dat van tevoren is bepaald.

Inschatting van de kosten van een gemiddelde uitvaart %
Minder dan € 2.500 5
Tussen de € 2.500 en € 5.000 11
Tussen de € 5.000 en € 7.500 25
Tussen de € 7.500 – € 10.000 12
Meer dan € 10.000 10
Weet ik niet 37
Type verzekering: ’Welke verzekering heeft u voor uw uitvaart?’ %
Naturaverzekering 36
Kapitaalverzekering 14
Combinatie natura en kapitaal 13
Overlijdensrisicoverzekering 12
Anders 1
Weet ik niet 25

Te weinig reserves voor de uitvaartkosten

Van de consumenten die geen uitvaartverzekering hebben, denkt een kwart genoeg geld op de bankrekening te hebben voor de uitvaart. Het Nibud-onderzoek bewijst het tegendeel. Bijna vijftig procent van de Nederlanders heeft minder dan 5000 euro aan vermogen. Het gaat hierbij om mensen met en zonder een uitvaartverzekering. Dit betekent dat minstens de helft van de mensen die niet verzekerd en onderverzekerd zijn, te weinig reserves hebben voor de uitvaartkosten.

Ook is uit het onderzoek gebleken dat veel mensen denken dat een overlijdensrisicoverzekering hetzelfde is als een uitvaartverzekering. Dit is een misvatting. Een uitvaartverzekering dekt de uitvaartkosten, terwijl een overlijdensrisicoverzekering het inkomensverlies opvangt als een nabestaande overlijdt. Hiermee kunnen nabestaanden zonder het inkomen van de overleden de hypotheek of huur blijven betalen.

Consumenten beter informeren

Het Nibud wil nu dat uitvaartverzekeraars de consumenten beter informeren over de dekkingen voor een uitvaart. Zo is het noodzakelijk om de verschillen tussen de verzekeringen duidelijker te vermelden. Verder wil het Nibud dat verzekeraars consumenten een signaal geven wanneer ze misschien zijn onderverzekerd.

Uitvaartverzekering afsluiten

Zonder een goede uitvaartverzekering komen nabestaanden voor nare, financiële verrassingen te staan. Natuurlijk wil je dit voorkomen. Denk dan ook goed na over het afscheid dat je voor ogen hebt. Je kunt dan bepalen voor welk bedrag je een uitvaartverzekering kunt afsluiten. Aangezien je bij diverse verzekeraars een uitvaartverzekering kunt afsluiten, is het verstandig om de verzekeringen met elkaar te vergelijken. Zo vind je namelijk een uitvaartverzekering die bij je wensen past én voordelig is.

Bron: Nibud.nl