Stel je voor, iemand komt te overlijden. Hij heeft te weinig geld op zijn rekening staan om een uitvaart van te bekostigen en evenmin heeft hij een uitvaartverzekering afgesloten. Wat dan?

Als er geen nabestaanden zijn

In eerste instantie is het dan de familie van de overledene die opdraait voor de kosten van de uitvaart. Als er geen familie is en er ook niemand anders is die de kosten op zich wil nemen, dan betaalt de gemeente een sobere uitvaart. In veel gevallen gaat het hierbij om alleenstaande ouderen zonder kinderen, die een teruggetrokken bestaan lijden, zonder sociale contacten.

Er wordt dan een uitvaart georganiseerd zonder afscheidsdienst en meestal wordt de overledene begraven in een algemeen graf. De gemeente zorgt vaak wel dat er iemand aanwezig is bij de teraardebestelling, zodat de overledene niet helemaal zonder aandacht begraven wordt. Als bekend is, dat het zijn wens was om gecremeerd te worden volgt een crematie, maar wel een zonder ceremonie.

Als de familie niet wil of kan betalen

De familie kan ook aangeven dat ze de uitvaart niet kunnen of willen betalen. Kunnen ze niet betalen, dan moeten ze dat wel aantonen. Als dat lukt komen ze mogelijk in aanmerking voor een lening van de Sociale Dienst om de uitvaart te bekostigen of kunnen ze een beroep doen op bijzondere bijstand. Zo’n lening of uitkering moet bij de gemeente aangevraagd worden.

Hebben de nabestaanden wel geld, maar willen ze niet betalen, dan betaalt de gemeente weer de uitvaart. In eerste instantie wordt dan bekeken of de overledene bezittingen nalaat waarmee de uitvaart betaald kan worden. Is dat niet het geval, dan heeft de gemeente het recht om de kosten te verhalen op de partner en de kinderen van de overledene. Die zijn namelijk wettelijk verplicht om voor een uitvaart te betalen. Dat pakt voor die nabestaanden vaak duurder uit dan het zelf bekostigen van een sobere uitvaart.

Uitvaartverzekering

Hoe oud we worden en hoe we ouder worden weten we niet. Daarom is het goed om al ver voordat die tijd is aangebroken na te denken over een uitvaartverzekering. De kosten daarvan zijn voor de meeste mensen te overzien en het biedt de zekerheid van een verzorgd en waardig afscheid.