Een uitvaartverzekering voor partners bestaat eigenlijk gewoon uit twee polissen, die tegelijk worden afgesloten bij een verzekeraar. Omdat die verzekeraar twee polissen afsluit in plaats van een biedt hij een aantrekkelijke korting op de premie. Waar moet je aan denken bij het afsluiten van een uitvaartverzekering voor partners?

De voordelen van samen een verzekering hebben

Behalve de lagere premie biedt het samen afsluiten van een uitvaartverzekering nog meer voordelen. Allereerst is daar het gemak: je krijgt één overzicht, je kunt samen de premie betalen, terwijl je toch allebei afzonderlijk verzekerd bent. Naast of in plaats van de korting bieden sommige verzekeraars ook extraatjes aan in de vorm van een bijdrage aan de koffietafel of een gratis assieraad. Als je bijvoorbeeld samen in een graf begraven zou willen worden, kun je dat ook al regelen met de gezamenlijke verzekering. Je hoeft dan bijvoorbeeld maar een grafsteen te begroten.

Afwijkende wensen

Als je zonder meer samen een uitvaartverzekering afsluit hebben beide polissen dezelfde dekking. Het is mogelijk om daarvan af te wijken, bijvoorbeeld als de een begraven en de ander gecremeerd wil worden of als de een meer vrij te besteden geld wil en de ander juist meer geregeld wil zien. Geef die afwijkende voorkeuren wel meteen bij het afsluiten van de verzekering door, dan kan de verzekeraar ze verwerken in de polis.

Je partner later bijschrijven

Het is bij veel verstrekkers van uitvaartverzekeringen ook mogelijk om je partner bij te schrijven op jouw polis. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn als je al een uitverzekering had op het moment dat jullie elkaar leerden kennen en je partner nog niet. Je partner krijgt dan automatisch dezelfde polis als jij en je krijgt ook de korting op de premie of een vrij te besteden bedrag.

Wat als je uit elkaar gaat?

Als partners met een gezamenlijke uitvaartverzekering uit elkaar gaan, wordt de verzekering gesplitst in aparte polissen. De premie zal dan omhooggaan, omdat het voordeel voor de verzekeraar dan is vervallen. De kans bestaat ook dat er aanpassingen moeten worden gedaan, bijvoorbeeld in het hierboven genoemde geval van een gezamenlijk graf. De opgenomen bedragen daarvoor worden dan gesplitst, zodat het mogelijk noodzakelijk is om het verzekerde bedrag per persoon te verhogen. Meeverzekerde kinderen komen op één van de twee gesplitste polissen te staan.

Bron: Yarden.nl