Zwitserleven

Zwitserland Overlijdensrisicoverzekering
Zwitserland Overlijdensrisicoverzekering
Vergelijken
Premie berekenen
Vergelijken
Premie berekenen

Wie is Zwitserleven?

Aan het begin van de vorige eeuw werd Zwitserleven opgericht in Amsterdam. Inmiddels is Zwitserleven als merknaam opgenomen in de verzekeringsmaatschappij VIVAT. Waarschijnlijk denk je bij de naam Zwitserleven direct aan ‘het Zwitserleven Gevoel’. Wist je dat deze term zelfs is opgenomen in de Dikke Van Dale? Met deze term wil Zwitserleven zich profileren als een verzekeraar die voor iedereen een mooi leven nastreeft. Dit doet zij door zich in te zetten voor een gezonde financiële toekomst met goede verzekeringen. Zwitserleven biedt een overlijdensrisicoverzekering waarmee je jouw nabestaanden kunt verzekeren tegen te financiële gevolgen van jouw overlijden.

Welke verzekeringsvormen heeft Zwitserleven?

De overlijdensrisicoverzekering van Zwitserleven is in drie verschillende vormen af te sluiten:

  • Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering
  • Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering
  • Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

De gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering van Zwitserleven wordt gekenmerkt door een gegarandeerd verzekeringsbedrag. Het verzekeringsbedrag dat je bij het afsluiten van de verzekering bepaalt, wordt na jouw overlijden altijd uitgekeerd aan jouw nabestaanden. Deze verzekeringsvorm wordt vaak gekozen bij een aflossingsvrije hypotheek of wanneer de nabestaanden een vast bedrag nodig hebben om na jouw overlijden aan de financiële verplichtingen te kunnen blijven voldoen. De premie van deze verzekeringsvorm is het hoogst.

Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

Bij de lineair dalende overlijdensrisicoverzekering van Zwitserleven neemt het verzekeringsbedrag tijdens de looptijd af. Het verzekeringsbedrag wordt periodiek met een vast bedrag verlaagd totdat er aan het einde van de looptijd 0 euro over is. Deze verzekeringsvorm is een goede optie als de waarde van het bestedingsdoel gedurende de looptijd afneemt. Mensen met een lineaire hypotheek kiezen vaak voor een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering. De premie van deze verzekeringsvorm is het laagst.

Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

De andere dalende verzekeringsvorm van Zwitserleven is de annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering. Bij deze verzekeringsvorm neemt het verzekeringsbedrag periodiek met een vast percentage af. In veel gevallen wordt deze overlijdensrisicoverzekering afgestemd op een annuïtaire hypotheek. De hypotheekschuld daalt dan periodiek met een vast percentage, de overlijdensrisicoverzekering kan hier goed op worden afgestemd. In het begin van de looptijd daalt het verzekeringsbedrag gering, gedurende de looptijd daalt dit bedrag steeds sneller.

Wat is bij Zwitserleven de hoogte van het verzekerd bedrag en de looptijd?

Je kunt zelf het verzekeringsbedrag bepalen aan de hand van je bestedingsdoel. Het verzekeringsbedrag moet wel tussen de 5.000 en 2.500.000 euro bedragen. De looptijd van de overlijdensrisicoverzekering kun je ook zelf kiezen: minimaal 2 en maximaal 40 jaar. De overlijdensrisicoverzekering eindigt uiterlijk in het jaar dat je 75 wordt.

Hoe zit het met de medische acceptatie?

Bij het aanvragen van een overlijdensrisicoverzekering van Zwitserleven moet je een medische vragenlijst invullen. Aan de hand van de antwoorden bepaalt de verzekeraar of je een verhoogd overlijdensrisico hebt. Om dit te bepalen kan een extra vragenlijst of een medische keuring noodzakelijk zijn.

Een verhoogd overlijdensrisico kan leiden tot een premieopslag of een andere aanvullende voorwaarde om je als nieuwe verzekerde te accepteren. De verzekeraar kan op basis van je overlijdensrisico ook je aanvraag afwijzen. Je kunt dan geen overlijdensrisicoverzekering bij Zwitserleven afsluiten. Bij Zwitserleven krijg je een korting op de premie wanneer je niet rookt.

In de periode tussen de aanvraag van de verzekering tot de beslissing omtrent je acceptatie ontvang je een voorlopige dekking van maximaal 250.000 euro. Dit bedrag wordt alleen uitgekeerd wanneer je tijdens die periode komt te overlijden als gevolg van een ongeval.

Bron: Zwitserleven.nl

Bovenstaande informatie is in geen enkel geval advies.

Zwitserleven contactgegevens

020 – 578 35 00 (8.00 tot 21.00)

Via Facebook
Website van Zwitserleven
Mijn Zwitserleven

Burgemeester Rijnderslaan 7, 1185 MD Amstelveen