Reaal

Reaal Overlijdensrisicoverzekering
Reaal Overlijdensrisicoverzekering
Vergelijken
Premie berekenen
Vergelijken
Premie berekenen

Wie is Reaal?

Reaal is een verzekeringsmaatschappij met ruim honderd jaar ervaring in de Nederlandse verzekeringsbranche. Als merknaam is Reaal opgenomen in de verzekeringsmaatschappij VIVAT. Reaal wil het voor iedereen mogelijk maken om een goede overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. De verzekeraar biedt heldere verzekeringen aan waarbij jij als consument zelf de regie in handen hebt.

Welke verzekeringsvormen heeft Reaal?

Reaal kent drie verschillende overlijdensrisicoverzekeringen:

  • Reaal ORV Start
  • Reaal ORV Plus
  • Reaal ORV Senior

Je kunt deze verzekeringen in drie verschillende vormen afsluiten:

  • Gelijkblijvend: het verzekeringsbedrag blijft gelijk
  • Lineair dalend: het verzekeringsbedrag neemt periodiek met een vast bedrag af
  • Annuïtair dalend: het verzekeringsbedrag neemt periodiek met een vast percentage af

Reaal ORV Start

Mensen met een goede gezondheid kunnen deze overlijdensrisicoverzekering eenvoudig online afsluiten. Je kiest deze verzekering bijvoorbeeld als je je eerste huis gaat kopen, of wanneer je voor jezelf gaat beginnen. Het verzekeringsbedrag ligt tussen de 5.000 en 500.000 euro. De looptijd van deze verzekering duurt maximaal 40 jaar. Je kunt de looptijd en het verzekeringsbedrag tussentijds niet wijzigen. De acceptatie vindt eenvoudig plaats met een online vragenformulier. Mensen met een verhoogd overlijdensrisico zijn uitgesloten van deelname. Reaal biedt bij deze verzekering geen voorlopige dekking voor de periode tussen aanvraag en acceptatie.

Reaal ORV Plus

De Reaal ORV Plus is een uitgebreidere overlijdensrisicoverzekering dan de ORV start. Je hebt de mogelijkheid om de verzekering uit te breiden met extra dekkingen bij arbeidsongeschiktheid. Het is ook mogelijk om deze verzekering uit te breiden met een kinderdekking. De looptijd en het verzekeringsbedrag is bij deze flexibele verzekering tussentijds te wijzigen. Je kunt de verzekering met een verzekeringsbedrag tot 500.000 euro zelf online afsluiten. Bij hogere bedragen (maximaal 2.500.000 euro) heb je een tussenpersoon nodig.

Reaal ORV Senior

Speciaal voor personen tussen de 66 en 75 jaar is er de Reaal ORV Senior. Deze overlijdensrisicoverzekering stopt uiterlijk in het jaar dat je 80 wordt. Het is mogelijk om een bedrag tot 100.000 euro te verzekeren. Bij de aanvraag van deze overlijdensrisicoverzekering vul je een medische vragenlijst in. Op basis van deze vragenlijst en eventueel een aanvullend medisch onderzoek wordt de premie bepaald. In de periode tussen de aanvraag van de verzekering en de beslissing omtrent de acceptatie, ontvang je een voorlopige dekking.

Wat is bij Reaal de hoogte van het verzekerd bedrag en de looptijd?

Het verzekeringsbedrag is bij Reaal afhankelijk van de overlijdensrisicoverzekering die je kiest.

  • Reaal ORV Start: 500.000 euro
  • Reaal ORV Plus: 2.500.000 euro
  • Reaal ORV Senior: 100.000 euro

Bij Reaal kun je zelf de looptijd van de overlijdensrisicoverzekering bepalen. De Reaal ORV Start en Plus kun je maximaal voor 40 jaar afsluiten. De looptijd van de verzekering eindigt uiterlijk in het jaar dat je 75 wordt. Met uitzondering van de Reaal OVR Senior, deze verzekering eindigt uiterlijk in het jaar dat je 80 wordt.

Hoe zit het met de medische acceptatie?

In principe is het invullen van een medische vragenlijst voldoende om een overlijdensrisicoverzekering bij Reaal af te sluiten. Bij de Reaal ORV Start worden echter zeer strenge voorwaarden gehanteerd. Het is niet mogelijk om deze verzekering af te sluiten bij een lichamelijke of psychische ziekte en/of een BMI van 30 of meer. De Reaal ORV Plus en Senior kun je in dat geval vaak wel afsluiten, zij het met een premieopslag. Reaal mag je echter altijd weigeren als verzekeringsnemer wanneer zij je overlijdensrisico te hoog acht. Een medisch onderzoek kan onderdeel uitmaken van de aanvraagprocedure.

Bron: Reaal.nl

Bovenstaande informatie is in geen enkel geval advies.

Reaal contactgegevens

085 – 2 086 086 (8.00 tot 21.00)
072 519 40 00 (Bij overlijden 24/7 gratis)

Chatten
Website van Centraal Beheer
Mijn Reaal

Burgermeester Rijnderslaan 7, 1185 MD Amstelveen