FBTO

FBTO Overlijdensrisicoverzekering
FBTO Overlijdensrisicoverzekering
Vergelijken
Premie berekenen
Vergelijken
Premie berekenen

Wie is FBTO?

FBTO staat voor de Friese Boeren en Tuinders Onderlinge. Deze verzekeringsmaatschappij vindt haar oorsprong in de jaren vijftig toen de Friese boerengemeenschap FBTO oprichtte om onderling de financiële gevolgen van een brand op te kunnen vangen. Nu is FBTO één van de grootste verzekeraars van Nederlandse. FBTO heeft een hoofdkantoor in Leeuwarden en is een onderdeel van het Achmea-concern. Bij FBTO heb je als verzekerde een grote mate van keuzevrijheid bij de invulling van je verzekering. Ook bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering heb je het in grote mate zelf voor het zeggen. Het motto van FBTO is dan ook: ‘Jij kiest. FBTO’.

Welke verzekeringsvormen heeft FBTO?

Bij FBTO kun je de overlijdensrisicoverzekering in drie verschillende vormen afsluiten:

  • Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering
  • Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering
  • Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

De gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering garandeert een vast verzekeringsbedrag gedurende de volledige looptijd van de verzekering. Dit bedrag wordt na jouw overlijden eenmalig en in één keer uitgekeerd aan je nabestaanden. Met de geldsom kan bijvoorbeeld de (aflossingsvrije) hypotheek geheel of gedeeltelijk worden afgelost. Bij FBTO stijgt de premie van deze verzekeringsvorm tijdens de looptijd. De premie is bij deze verzekeringsvorm gemiddeld ook het hoogst.

Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

Een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering van FBTO wordt gekenmerkt door een periodieke evenredige daling van het verzekeringsbedrag. Het verzekeringsbedrag daalt met een vast bedrag totdat er aan het einde van de looptijd geen verzekeringsgeld meer over is. Deze verzekeringsvorm kan goed gecombineerd worden met een lineaire hypotheek. De premie van de lineair dalende overlijdensrisicoverzekering van FBTO is het laagst. Je betaalt gedurende de looptijd ongeveer dezelfde premie. Aan het einde van de looptijd, wanneer het verzekeringsbedrag zeer laag is, wordt de premie verlaagd.

Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

De annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering van FBTO wordt vaak gecombineerd met een annuïtaire hypotheek. Bij deze verzekeringsvorm daalt het verzekeringsbedrag periodiek met een vast percentage. Het verzekeringsbedrag is daardoor goed af te stemmen met een annuïtair dalende hypotheekschuld. In het begin daalt het bedrag langzaam, maar dit neemt tijdens de looptijd toe. Aan het einde van de looptijd is het verzekeringsbedrag gedaald tot 0 euro. De premie blijft gedurende de looptijd ongeveer gelijk, net als bij de lineair dalende verzekering wordt deze aan het einde van de looptijd verlaagd.

Wat is bij FBTO de hoogte van het verzekerd bedrag en de looptijd?

Bij FBTO kun je op basis van het bestedingsdoel de hoogte van het verzekeringsbedrag zelf bepalen. De verzekeraar werkt met een minimum van 10.000 en een maximum van 750.000 euro. Een overlijdensrisicoverzekering sluit je bij FBTO al af voor een periode van 1 jaar. De verzekering eindigt uiterlijk in het jaar dat je 75 wordt. Je kunt de verzekering tot en met je 67e afsluiten.

Hoe zit het met de medische acceptatie?

Een gezondheidsverklaring maakt deel uit van het aanvraagproces van de verzekering. In de meeste gevallen is het invullen van een online vragenlijst over je gezondheid voldoende. Er worden ook vragen gesteld over je leefstijl. Niet-rokers kunnen een korting krijgen op de premie. Als er bijzonderheden zijn, kan het beantwoorden van een extra vragenlijst noodzakelijk zijn. Het is ook mogelijk dat je wordt uitgenodigd voor een medische keuring door de medische dienst van FBTO. Afhankelijk van de onderzoeksresultaten kan de verzekeraar een premieopslag berekenen. Als jouw overlijdensrisico te hoog wordt geacht, heeft FBTO het recht om je aanvraag af te wijzen. Je kunt dan geen overlijdensrisicoverzekering afsluiten bij FBTO.

Bron: FBTO.nl

Bovenstaande informatie is in geen enkel geval advies.

FBTO contactgegevens

(058) 234 5678 (8.00 tot 21.00)
06 13 50 90 99 (Whatsapp)

Chatten
Website van FBTO
Mijn FBTO

Sophialaan 50, 8911 AE Leeuwarden