Wat is het verschil tussen een overlijdensrisicoverzekering en een uitvaartverzekering?

Samenvatting:
Zowel de overlijdensrisicoverzekering als de uitvaartverzekering zijn levensverzekeringen: ze keren uit bij overlijden van de verzekerde. Met een uitvaartverzekering verzeker je de kosten voor je uitvaart. De overlijdensrisicoverzekering (ORV) biedt financiële steun aan de nabestaanden. De ORV keert alleen uit tijdens de looptijd van de verzekering, terwijl de uitvaartverzekering altijd doorloopt tot het overlijden van de verzekerde.

Overlijdensrisicoverzekering vergelijken

De overlijdensrisicoverzekering

Met een overlijdensrisicoverzekering zorg je voor financiële steun voor je nabestaanden als je binnen de looptijd van de verzekering komt te overlijden. Met dat geld kunnen bijvoorbeeld de kosten voor de hypotheek of de huur opgebracht worden, of kan voor kinderopvang of huishoudelijke hulp gezorgd worden. De hoogte van het verzekerde bedrag en de looptijd van de verzekering bepaal je bij het afsluiten. Ben je na afloop van de looptijd in leven, dan stopt de verzekering en wordt er niets uitgekeerd. Overlijdensrisicoverzekeringen zijn er in drie soorten: gelijkblijvende, lineair dalende en annuïtair dalende.

De uitvaartverzekering

Met een uitvaartverzekering zorg je ervoor dat je nabestaanden niet hoeven op te draaien voor de kosten van je uitvaart als je komt te overlijden. Dat kan in de vorm van een dienstenpakket (de natura uitvaartverzekering) of door middel van een geldbedrag (de kapitaal uitvaartverzekering). Meestal betaal je premie gedurende een bepaalde periode of tot een bepaalde leeftijd, maar daarna loopt de verzekering gewoon door tot je overlijden. Een uitvaartverzekering wordt ook wel overlijdensverzekering of begrafenisverzekering genoemd.

De belangrijkste verschillen

Veel mensen denken dat een overlijdensrisicoverzekering en een uitvaartverzekering hetzelfde zijn, maar uit het bovenstaande blijkt al dat dat zeker niet zo is. We zetten de belangrijkste verschillen tussen de overlijdensrisicoverzekering en de uitvaartverzekering op en rijtje:

  • De looptijd van de overlijdensrisicoverzekering is beperkt, terwijl de uitvaartverzekering doorloopt tot de verzekerde komt te overlijden.
  • Het verzekerde bedrag van een uitvaartverzekering is doorgaans lager dan dat van een overlijdensrisicoverzekering. De gemiddelde uitvaart kost in Nederland tussen de 8.000 en 10.000 euro. Bij overlijdensrisicoverzekeringen is een verzekerd bedrag van het 10- of 20-voudige daarvan geen uitzondering.
  • De begunstigden van een uitvaartverzekering zijn doorgaans de nabestaanden van de verzekeringnemer. Bij een overlijdensrisicoverzekering is dat vaak ook het geval, maar deze verzekering kan ook verpand worden aan een hypotheek of lening. Dat betekent dat de verstrekker daarvan als eerste begunstigde wordt aangewezen. Hypotheek- en leningverstrekkers stellen dit vaak als eis, omdat ze er zeker van willen zijn dat de hypotheek of lening zal worden afgelost, ook als de lener of hypotheeknemer komt te overlijden.

Welke verzekering moet je afsluiten?

Bij uitvaartverzekeringen en overlijdensrisicoverzekeringen (beiden zijn het levensverzekeringen) is het geen kwestie van óf de een, óf de ander. Beide verzekeringen hebben hun eigen specifieke doel en het is daarom niet verkeerd om ze allebei af te sluiten. Van dubbel verzekerd zijn is bij deze verzekeringen dus geen sprake. Als je kiest voor een of beide producten, dan kun je via Ikvergelijkonline.nl eenvoudig een keuze maken. Je kunt zowel uitvaartverzekeringen als overlijdensrisicoverzekeringen vergelijken en zelfs in veel gevallen direct online afsluiten.