Overlijdensrisicoverzekeringen worden steeds minder aantrekkelijk voor verzekeraars. Door het grote aantal concurrenten kunnen veel verzekeraars de verzekeringen niet meer kostendekkend houden. Zij besteden deze verzekeringstak uit aan andere labels of stoppen volledig met het aanbieden van overlijdensrisicoverzekeringen. De verzekeraars Florius en Aegon hebben recent aangegeven de verzekeringen uit hun portefeuille te halen.

Onderlinge concurrentie

Het afgelopen decennium zijn er veel nieuwe verzekeraars bijgekomen die hun diensten veelal online aanbieden. Door de lagere overheadkosten kunnen zij de premies lager houden dan de traditionele verzekeraars die meer mensen in dienst hebben en hun verzekeringen vaak met behulp van tussenpersonen aanbieden. Overlijdensrisicoverzekeringen zijn daardoor voor de consument veel goedkoper geworden, maar voor de traditionele verzekeraars ook minder aantrekkelijk.

Zorgplicht brengt kosten mee

Het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid) zorgt ervoor dat verzekeraars hun zorgplicht naar de consument naleven. Dit houdt bijvoorbeeld in dat zij transparant zijn over prijswijzigingen en andere veranderingen van de algemene voorwaarden. Er zijn zorgen bij verzekeraars of zij deze zorgplicht in de toekomst ook met terugwerkende kracht moeten naleven. In de praktijk kan dit dan betekenen dat een verlaging van de premie ook bij bestaande verzekeringsnemers met terugwerkende kracht moet worden doorgevoerd. Dit zorgt voor extra kosten die het aanbieden van een overlijdensrisicoverzekering voor verzekeraars financieel onaantrekkelijk maakt.

Aantal verzekeringsnemers daalt

Naast bovengenoemde trends zien verzekeraars het aantal nieuwe overlijdensrisicoverzekeringen al enkele jaren dalen. De oorzaak van deze daling ligt waarschijnlijk bij de afschaffing van de verzekeringsplicht bij het afsluiten van een hypotheek. Veel mensen die een woning kopen kiezen ervoor om geen overlijdensrisicoverzekering af te sluiten nu dit niet langer meer verplicht wordt. Dit dalende aantal verzekeringsnemers maakt ook dat het aanbieden van overlijdensrisicoverzekeringen voor verzekeraars financieel minder interessant wordt.

Minder aanbieders overlijdensrisicoverzekering

Naar verwachting zal het aantal aanbieders van overlijdensrisicoverzekeringen door de hoge concurrentie, de hoge kosten en de teruglopende interesse de komende jaren verder afnemen. Verzekeraars stoppen met het aanbieden van deze verzekering of brengen deze onder bij andere verzekeraars zodat de kosten gedrukt worden. Alleen op die manier kan de overlijdensrisicoverzekering nog een meerwaarde vormen voor de traditionele verzekeraars.