Uit onderzoek van verzekeringsmaatschappij Scildon blijkt dat slechts 31% van de huurders een overlijdensrisicoverzekering heeft afgesloten waarmee de financiële gevolgen van het overlijden van de partner kunnen worden opgevangen. Scildon maakt zich zorgen over deze kwetsbare groep en roept op tot meer voorlichting voor huurders.

Financiële gevolgen overlijden partner

Wanneer een partner komt te overlijden, kan dit grote financiële gevolgen hebben. Zeker wanneer de overledene de kostwinner van het gezin is. Van de ene op de andere dag zijn er onvoldoende middelen beschikbaar om vaste lasten zoals de huur en de energierekening te betalen. Een overlijdensrisicoverzekering kan hiervoor een vangnet bieden. Bij het afsluiten van een dergelijke levensverzekering wordt een verzekeringsbedrag afgesproken dat na een overlijden wordt uitgekeerd aan de nabestaanden.

Slechts 31% heeft een overlijdensrisicoverzekering

Nu blijkt uit onderzoek dat slechts 31% van de huurders daadwerkelijk een overlijdensrisicoverzekering heeft. Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat bijna de helft van deze huurders zonder verzekering in grote financiële problemen komt wanneer de partner overlijdt. Deze groep is over het algemeen kwetsbaarder dan huiseigenaren, omdat het inkomen lager is, het veelal gaat om lager opgeleiden en er een gebrek aan financieel inzicht is. Deze huurders hebben bovendien vaak geen financieel adviseur die hen kan begeleiden bij het afsluiten van een goede verzekering.

Waarom hebben veel huurders geen levensverzekering?

Maar liefst 69% van de huurders geeft aan geen overlijdensrisicoverzekering te hebben afgesloten. De oorzaak ligt grotendeels bij onwetendheid. Meer dan een derde van de huurders zonder levensverzekering heeft er nog nooit bij stilgestaan dat een dergelijke verzekering belangrijk kan zijn. Huurders die er wel over nedenken hebben vaak een verkeerd beeld van de premie die meestal te hoog wordt ingeschat. Er wordt vervolgens geen actie ondernomen om te kijken of het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering financieel haalbaar is.

Informeren is de sleutel

Scildon maakt zich zorgen om deze ontwikkeling en stelt dat een financieel adviseur hierbij uitkomst kan bieden. Zo kan er bijvoorbeeld voorlichting gegeven worden over de premiehoogte. Met een premie van €15 of minder per maand is een overlijdensrisicoverzekering voor een gezin namelijk beter betaalbaar dan vaak wordt gedacht.

Scildon maakt zich ook zorgen over het afschaffen van de verplichte levensverzekering voor mensen die een hypotheek afsluiten. Ook deze groep moet zorgvuldig geïnformeerd worden om financiële problemen na het overlijden van een partner op te kunnen vangen met een overlijdensrisicoverzekering.