Volgens het Verbond van Verzekeraars zijn de verschillen tussen de premies van overlijdensrisicoverzekeringen het laatste decennium steeds groter geworden. Dat is goed nieuws voor de consument die naast een grote mate van keuzevrijheid ook kan profiteren van lagere premies. Met name de komst van nieuwe online verzekeraars heeft een overlijdensrisicoverzekering veel goedkoper gemaakt.

Lage premies voor niet-rokers

Een van de oorzaken van het grote verschil in premies is het feit dat steeds meer verzekeraars voordelen bieden aan mensen met een gezonde levensstijl. Zo betaal je als verzekeringsnemer een lagere premie wanneer je niet rookt en op het moment van afsluiten gezond bent. Verzekeraars kunnen in dat geval lagere premies rekenen omdat het overlijdensrisico bij deze groep aantoonbaar lager is.

Veel concurrentie leidt tot prijsdaling

Een andere oorzaak voor het verschil in premie is de invloed van onderlinge concurrentie op de hoogte van de premie. Met ruim dertig verschillende verzekeraars die overlijdensrisicoverzekeringen aanbieden, is de onderlinge concurrentie enorm toegenomen. Met name nieuwe verzekeraars willen door het aanbieden van de laagste premie zoveel mogelijk verzekeringsnemers bij de traditionele verzekeraars weghouden. Zij kunnen dit ook doen omdat zij de kosten van hun online diensten zeer laag kunnen houden.

Overlijdensrisicoverzekering goedkoper

Wanneer we de cijfers vertalen naar concrete prijzen, worden de verschillen pas echt goed duidelijk. Wie tien jaar geleden nog circa €450 kwijt was aan premiebetalingen, betaalt nu op jaarbasis nog slechts €250 voor een overlijdensrisicoverzekering. Het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering is met een verschil van €200 per jaar dus aanzienlijk goedkoper geworden. De lage prijzen worden met name gehanteerd door nieuwe spelers op de markt die hun diensten veelal online aanbieden zonder tussenkomst van een adviseur.

Niet alleen een landelijke trend

Het grotere verschil tussen premies is niet alleen binnen Nederland opvallend, het gaat hierbij om een wereldwijde trend. Overal ter wereld starten nieuwe verzekeraars die door de lage overheadkosten de premies laag en toch kostendekkend kunnen houden. Hiermee vormen zij serieuze concurrentie voor traditionele verzekeraars die zich door middel van persoonlijk contact en service willen onderscheiden. Toch maakt het Verbond van Verzekeraars die de ontwikkelingen nauwlettend volgt zich nog geen zorgen over het grote verschil in premies.