Checklist bij overlijden en uitvaart

Bij het overlijden van een dierbare komt er veel op je af. Je moet keuzes maken, zaken regelen, mensen inlichten. En dat allemaal terwijl je veel verdriet hebt. Op zo’n moment is handig om een overzicht te hebben van wat er allemaal moet gebeuren en wanneer.

Uitvaartverzekering vergelijken

Veel rompslomp en frustratie kan worden voorkomen als jij en je partner van elkaar weten wat jullie wensen zijn bij een uitvaart en waar belangrijke documenten zich bevinden. Maak een map met daarin de polis van je uitvaartverzekering en een brief met de wensen voor je uitvaart. Wil je begraven of gecremeerd worden? Welke muziek wil je dat er te horen is? Wordt het een sober afscheid of juist een feest? Een up-to-date adressenlijst van familie, vrienden, collega’s, zakenrelaties etc. is ook heel handig. En zorg dat je van elkaar weet waar de map ligt. Zo voorkom je veel stress in een periode dat je die niet kunt gebruiken.

De checklist

1.    Na het overlijden

 • Informeer je huisarts (bij overlijden in ziekenhuis of verzorgingstehuis doet het personeel dat). De huisarts moet het overlijden officieel vaststellen. Vertel hem ook of er een donorcodicil is.
 • Informeer familieleden en bekenden, de mensen die je direct tot steun kunnen zijn.
 • Bel de uitvaartverzorger. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek, waarin de uitvaartverzorger direct een aantal zorgen en onduidelijkheden weg kan nemen. Als voorbereiding op het gesprek zoek je zoveel mogelijk gegevens bij elkaar: verzekeringspapieren, trouwboekje, adressenlijsten, eventuele wensen van de overledene.
 • Ga na of er een testament is.

2.    Voor de uitvaart

 • Er moet aangifte gedaan worden bij de Burgerlijke Stand van de gemeente van overlijden. De uitvaartverzorger doet dat. Je krijgt dan een akte van overlijden, die je nodig hebt om allerlei formele zaken te regelen, bijvoorbeeld met de bank en verzekeringsmaatschappijen.
 • Stel de bank van de overleden op de hoogte van het overlijden zodra je de akte in huis hebt.
 • Samen met de uitvaartverzorger organiseer je de uitvaart:
  • Wordt de overledene begraven of gecremeerd?
  • Waar vindt de afscheidsdienst plaats?
  • Komt er gelegenheid voor rouwbezoek en zo ja, waar en wanneer?
  • Rouwbrieven, rouwadvertentie en gedachtenisprentjes worden samengesteld.
  • Er wordt een kist uitgekozen.
  • Moeten er bloemen en linten besteld worden?
  • Vervoer wordt geregeld, eventueel inclusief volgauto’s.
  • De afscheidsdienst wordt samengesteld.
  • Komt er gelegenheid tot condoleren?
  • Is er een samenzijn na afloop van de uitvaart? De uitvaartverzorger helpt bij het uitzoeken en reserveren van de locatie en de invulling.
 • Wie voert het woord tijdens de afscheidsdienst. Eventueel moeten hiervoor teksten voorbereid worden.
 • Stel de muziek samen voor de uitvaartdienst en overhandig die aan de contactpersoon van de locatie.

3.    De dag van de uitvaart

 • De uitvaartverzorger begeleidt jou en de overige aanwezigen naar binnen. Samen bepaal je hoe de binnenkomst en het laatste afscheid geregeld worden.
 • Na de uitvaart krijg je het condoleanceregister en eventuele linten, kaartjes en persoonlijke attributen die bij de uitvaart gebruikt zijn.

4.    Na de uitvaart

 • Bestemming van de as bepalen of een grafsteen uitzoeken.
 • Hypotheek- en andere geldverstrekkers inlichten.
 • Woning verkopen, de huur opzeggen of de tenaamstelling wijzigen.
 • Bij verkoop of beëindiging van de huur de woning ontruimen.
 • Abonnementen en verzekeringen moeten worden opgezegd of gewijzigd.
 • De erfenis moet verdeeld worden.
 • De voogdij over minderjarige kinderen moet geregeld worden.
 • Bedenk wat je wilt doen met de social media-accounts van de overledene.
 • Als nabestaande heb je misschien recht op toeslagen en uitkeringen (zorgtoeslag, huurtoeslag, nabestaandepensioen, studiefinanciering).
 • Veel uitvaartverzorgers verlenen ook nazorg, mede om je te helpen bij dit soort administratieve zaken. Maak er gebruik van.