Wat is een autoverzekering?

Samenvatting:

Een autoverzekering is een schadeverzekering, die schade door of met je eigen auto verzekert. Dat kan materiële schade zijn, bijvoorbeeld aan een andere auto, maar ook letselschade. In Nederland heb je meestal de keuze uit drie dekkingsvormen: wettelijke aansprakelijkheid, beperkt casco en volledig casco. De wettelijke aansprakelijkheidsverzekering is verplicht voor iedereen.

De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA)

De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM), zoals de WA-verzekering officieel heet, is verplicht voor alle motorrijtuigen. Ook al komt je auto nooit uit de garage, dan nog moet je er minimaal een WA-verzekering voor hebben, tenzij je het kenteken tijdelijk laat schorsen. De WA-verzekering dekt minimaal de volgende zaken:

 • Materiële schade die je veroorzaakt aan andere auto’s en andermans bezittingen, voor een bedrag tot minimaal 1 miljoen euro.
 • Letselschade die je veroorzaakt bij anderen. Hiervoor geldt een minimum van 1 miljoen euro per slachtoffer of een minimum van 5 miljoen per gebeurtenis.
 • Vaak is bij deze verzekering ook noodhulp inbegrepen: indien nodig wordt je auto weggesleept naar een garage en word je zelf thuisgebracht.

Meestal wordt een auto alleen WA verzekerd als hij ouder is dan 8 à 10 jaar.

WA-verzekering met beperkt casco

De WA-verzekering met beperkt casco kent behalve de dekking voor wettelijke aansprakelijkheid ook een dekking voor schade aan je eigen auto, zij het niet in alle gevallen. Meestal vallen de volgende oorzaken van schade onder de beperkte cascodekking:

 • Schade door brand, een explosie, kortsluiting en blikseminslag.
 • Schade door (pogingen tot) diefstal, inbraak of joyriding.
 • Schade door natuurrampen, zoals storm, overstromingen, lawines, aardverschuivingen en hagel.
 • Schade door aanrijdingen met vogels, loslopende dieren en overstekend wild.
 • Schade door relletjes of opstootjes.
 • Schade door neerstortende vliegtuigen of voorwerpen die uit een vliegtuig gevallen zijn.
 • Schade tijdens transport per boot of trein, met uitzondering van krassen en lakschade.
 • Schade die ontstaan is tijdens het vervoer van gewonden, als je voor dat vervoer geen vergoeding vraagt.
 • Ook ruitschade is doorgaans verzekerd, inclusief de schade die veroorzaakt wordt door scherven.
 • De kosten voor bewaking, berging en vervoer van je auto na een opgelopen schade worden ook vergoed.

Meestal wordt gekozen voor de WA-verzekering met beperkt casco als de auto ouder is als 3 à 5 jaar, maar jonger als 8 à 10 jaar.

WA-verzekering met volledig casco (allriskverzekering)

De dekking van de WA-verzekering met beperkt casco geldt ook voor de WA-verzekering met volledig casco. Daarnaast vergoedt deze allriskverzekering, zoals hij ook vaak genoemd wordt, ook schade die je zelf veroorzaakt aan je auto. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Schade door een aanrijding.
 • Schade door slippen, van de weg afraken of te water raken.
 • Schade door hierboven niet genoemde oorzaken van buitenaf.

Een WA-verzekering met volledig casco wordt meestal afgesloten voor nieuwe auto’s, tot ze ongeveer 3 à 5 jaar oud zijn.

De premie voor je autoverzekering

De premie die je moet betalen voor je autoverzekering hangt af van een aantal zaken:

 • De soort verzekering die je afsluit. De WA- verzekering is het goedkoopst, de allriskverzekering het duurst.
 • Je auto. Bij een WA- verzekering wordt je premie bepaald door het gewicht van je auto, bij een cascoverzekering door het type en het bouwjaar. Sommige verzekeraars laten ook je rijgedrag mede de premie bepalen. Je krijgt dan vaak een apparaatje in je auto dat meet hoe veilig je rijdt.
 • Het aantal schadevrije jaren. Hoe langer je schadevrij gereden hebt, hoe lager je premie zal zijn. Per schadevrij jaar krijg je een korting. Deze no-claim korting kan afhankelijk van de verzekeraar oplopen tot 70 à 85%.

Total loss

Als de schade aan je auto na een ongeval groter is dan de waarde, wordt je auto total loss verklaard. Hoeveel je dan van de verzekering terugkrijgt hangt ervan af:

 • Heb je een WA- of beperkt cascoverzekering en heb je het ongeluk zelf veroorzaakt? Dan krijg je niets.
 • Kom je wel in aanmerking voor een vergoeding, dan krijg je het verschil tussen de dagwaarde van je auto en de restwaarde uitgekeerd.
 • Bij een beperkt cascoverzekering krijg je vaak de eerste jaren de aanschafwaarde van je auto terug.
 • Bij een allriskverzekering krijg je vaak de eerste jaren de nieuwwaarde van je auto terug.

Aanvullende verzekeringen

Met je autoverzekering verzeker je wel je auto, maar niet jezelf en je passagiers. Ook kan er na een aanrijding een vervelende en ingewikkelde juridische strijd ontstaan met de tegenpartij. Daarom bieden de meeste verzekeraars een aantal aanvullende verzekeringen aan:

 • Inzittendenverzekeringen, zoals de inzittenden ongevallenverzekering of de inzittende schadeverzekering.
 • Rechtsbijstandverzekeringen.

Daarnaast kun je nog een groot aantal andere aanvullende verzekeringen afsluiten, zoals pechhulp in binnen- en buitenland, een no-claim beschermer, die ervoor zorgt dat je premie niet stijgt als je een schade meldt, of een verlengde nieuwwaarde- of aanschafwaarderegeling.