Wat is het verschil tussen de verschillende soorten stroom?

In Nederland hebben we grijze en groene stroom. Wanneer energie wordt opgewekt door het verbranden of ontginnen van grond- en delfstoffen waarvan de voorraad eindig is, spreken we van grijze energie. Energie dat is opgewekt op een duurzame mannier, bijvoorbeeld zonne-energie of windenergie, noemen we groene energie. Ook gas kan groen zijn wanneer het op een duurzamen mannier is geproduceerd.

In Nederland kan je als consument kiezen tussen grijze en groene energie of een combinatie van de twee. Voor beiden wordt hetzelfde elektriciteitsnet gebruikt en als gebruiker merk je dan ook geen enkel verschil in hetgeen uit het stopcontact komt. De keuze voor groene of grijze energie is er dus puur een die invloed heeft op de prijs en uiteindelijk het milieu. Dit maakt het echter wel een factor om mee te wegen wanneer je je energie gaat vergelijken.

In Nederland werd in 2014 zo’n 12 procent van de totale elektriciteitsproductie op duurzame manier opgewekt uit bronnen als windparken en biomassacentrales. Biomassacentrales worden echter niet door iedereen als groene stroom gezien. In deze centrales wordt afval of hout verbrand om stroom op te wekken. Dit betekent dat er bossen gekapt worden, gewassen worden geteeld of overtollige gassen uit de vee-industrie worden ingezet. Desalniettemin is deze elektriciteit duidelijk duurzamer dan bijvoorbeeld de stroom opgewekt in kern-, gas- of kolencentrales. Doordat in Nederland consumenten meer groene energie aankopen dan er in het land wordt opgewekt, kopen wij een derde van deze stroom aan in het buitenland.

Greenpeace, Natuur & Milieu en andere belangenorganisaties controleren regelmatig de duurzaamheid van de Nederlandse energieleveranciers en publiceren deze resultaten ook voor het publiek. Dit maakt dat er op het gebied van groene stroom stevig wordt geconcurreerd tussen de verschillende leveranciers en houdt de energietarieven voor jou als consument scherp.

Het verschil tussen groene en grijze energie

Hoewel we vaak over groene stroom praten, is dit niet persé hetzelfde als groene energie. Het is namelijk niet enkel elektriciteit die op duurzame wijze opgewekt kan worden. Groen gas, oftewel gas dat op een duurzame wijze wordt geproduceerd, is stevig in opkomst. Aangezien de overheid als doelstelling heeft om in 2020 16 procent van alle benodigde energie op groene wijze op te laten wekken, zal ook de gasproductie hier een rol in moeten spelen.

Consumentenorganisaties die leveranciers regelmatig beoordelen op de mate waarin zij duurzaam opereren, merken op dit moment Huismerk Energie, Windunie, Raedthuys aan als grootste leveranciers van groene stroom. Deze beoordeling is gebaseerd op investeringen, inkoopbeleid en eigen productie van duurzame stroom. Net daar achter vinden we Kas, Innova, Eneco, HVC Energie en Greenchoice, terwijl leveranciers Delta, Atoomstroom, Vattenfall/Nuon en RVE/Essent onderaan de lijst bungelen.

De winning van groen gas vindt plaats door middel van het vergisten van biomassa, waarbij gas wordt geproduceerd dat in kwaliteit niet te onderscheiden is van aardgas. Doordat het groene gas door dezelfde leidingen loopt mengt het in de leiding met het gewone aardgas en krijg je als eindgebruiker dus eigenlijk allemaal hetzelfde gas wanneer je de verwarming opendraait.

Wanneer energie wordt opgewekt door het verbranden of ontginnen van grond- en delfstoffen waarvan de voorraad eindig is, spreken we van grijze energie. Ook wanneer er bij het produceren (grote) schade wordt toegebracht aan het milieu wordt stroom en gas veelal als grijs aangemerkt.

De tarieven per leverancier

Ga je de energieprijzen vergelijken, zal je al snel merken dat er weinig tot geen verschil te ontdekken is tussen groen en grijs. Er is dus zelden een reden om niet voor groen te kiezen. Houd daarbij echter wel in gaten dat niet iedere leverancier even duurzaam is. Even de energieleveranciers vergelijken op tarieven en de mate waarin ze duurzaam opereren is zo gedaan dankzij de vergelijkingstool op Ikvergelijkonline.nl

Check de beste energie deals op jouw adres

|
Alleen Samen Klein Middel Groot
2500
1000
kWh
m3

Check alle energie
deals op jouw adres

|
Alleen Samen Klein Middel Groot
2500
1000
kWh
m3