Je leest en hoort er steeds vaker over: incidenten met een uitvaartstoet. Waar vroeger iedereen van zijn fiets afstapte en het hoofd deemoedig boog, proberen nu steeds vaker auto’s en zelfs voetgangers een uitvaartstoet te doorkruisen. Het blijkt niet mee te vallen om een minuut geduld op te brengen uit respect voor een overledene.

Uitvaart levensgevaarlijk?

De Gelderlander berichtte onlangs over een vechtpartij tussen een voetganger en deelnemers aan een rouwstoet. De voetganger had geprobeerd tussen de rouwstoet door een zebrapad over te steken, iets wat enkele deelnemers aan de stoet niet zinde. Volgens de klant waren er rake klappen gevallen en werden er zelfs arrestaties verricht.

Het tijdschrift Linda maakt melding van een incident waarbij deelnemers aan een rouwstoet bijna omver gefietst werden toen ze bloemen wilden leggen bij de woning van de overledene. Ook zorgden voorbijrazende auto’s voor levensgevaarlijke situaties. Uitvaartverzorgers bevestigen dat dit soort incidenten steeds vaker voorkomt.

Mag je een rouwstoet onderbreken?

Een weldenkend mens zou niet de behoefte moeten voelen, maar wat zegt de wet over het onderbreken van een rouwstoet? Een rouwstoet mag op een gelijkwaardige kruising niet doorsneden worden als hij als zodanig herkenbaar is. Daarvoor moeten de deelnemende auto’s wel allemaal een rouwvaandel voeren. Dat is een driehoekig zwart vlaggetje met drie witte, horizontale banen.

Bij voorrangskruisingen en kruisingen met stoplichten heeft een rouwstoet geen privileges. Het voeren van de vlaggetjes is niet verplicht, maar zonder heeft de rouwstoet officieel geen enkel afwijkend recht op voorrang. Gelukkig zijn er ook nog veel mensen die wel respect voor zo’n stoet op weten te brengen.

Bron: Lindanieuws.nl