Monuta gaat de natura uitvaartverzekering grondig veranderen. Deze uitvaartverzekering van de Apeldoornse uitvaartorganisatie bestaat niet langer uit een vast pakket van diensten en producten. Nabestaanden krijgen meer vrijheid bij de vormgeving van de uitvaart, waardoor persoonlijke uitvaartwensen van de overledene volledig kunnen worden vergoed.

Veranderingen natura uitvaartverzekering

Als je een natura uitvaartverzekering bij Monuta had afgesloten, kon je tot voor kort bij het organiseren van een uitvaart kiezen uit een vast pakket van producten en diensten. Dat is met de nieuwe verzekeringen verleden tijd. Wie nu een uitvaartverzekering afsluit, krijgt veel meer keuzevrijheid. Het enige wat nog vastligt is een uitvaartverzorger van Monuta die de nabestaanden begeleidt bij het vormgeven van de uitvaart. Er kan een bedrag van 4.500 tot 13.000 euro verzekerd worden waarmee de uitvaart volledig naar eigen inzicht kan worden vormgegeven.

Premie nieuwe uitvaartverzekering

Aangezien het vermogen van de meeste uitvaartverzekeraars gekoppeld is aan de beleggingskoersen, wordt het voor veel uitvaartverzekeraars steeds moeilijker om aan de uitkeringsverplichting te kunnen voldoen. Eerder dit jaar gaf Yarden bijvoorbeeld al te kennen dat de tegenvallende beleggingsresultaten voor grote problemen zorgden. De premie van de nieuwe uitvaartverzekering van Monuta wordt daarom gekoppeld aan de rente. Hierdoor kan de premie gedurende de looptijd fluctueren. Naast de rente is de hoogte van de premie ook afhankelijk van de looptijd van de verzekering, de leeftijd op het moment van afsluiten en de gezondheidssituatie van de verzekerde.

Klant wil meer keuzevrijheid

Monuta komt met deze nieuwe uitvaartverzekering omdat nabestaanden moeite hadden met het aanbod vanuit het standaardpakket. Er werden diensten en producten aangeboden waar geen behoefte aan was, terwijl aan wensen van de overledene of de nabestaanden vanuit het pakket niet kon worden voldaan. Door de nabestaanden meer vrijheid te geven, kan er vanuit de nieuwe uitvaartverzekering altijd een persoonlijke uitvaart worden samengesteld.

Klant kiest voor natura uitvaartverzekering

Aangezien 90% van de klanten aangeeft de voorkeur te geven aan een natura uitvaartverzekering, komt Monuta met deze nieuwe invulling tegemoet aan een groot deel van de klanten. De verzekering ontzorgt de nabestaanden volledig terwijl zij zelf kunnen kiezen welke diensten en producten zij afnemen. Hiermee voldoet Monuta volledig aan de eisen die klanten tegenwoordig stellen aan uitvaartverzekering.

Bron: Monuta.nl