Veel klanten van Yarden haalden opgelucht adem toen de noodlijdende uitvaartorganisatie over zou worden genomen door de succesvolle concurrent DELA, maar tot grote teleurstelling van alle partijen gaat de deal nu toch niet door. De financiële risico’s blijken voor DELA te groot, juist door het verzet van een deel van de klanten tegen nieuwe polisvoorwaarden.

Yarden in financiële problemen

Eind vorig jaar maakte DELA bekend dat zij Yarden over zou nemen. Yarden kampte met grote financiële problemen die het voortbestaan van de uitvaartorganisatie ernstig bedreigden. Het was voor Yarden niet langer mogelijk om de verzekeringsnemers te garanderen dat de uitvaarten volledig vergoed konden worden vanuit de verzekering. De oorzaak hiervoor lag onder andere bij de stijgende uitvaartkosten en het onvermogen van Yarden om voldoende kapitaal op te bouwen om dit verschil op te vangen.

Klanten vechten lagere uitkering aan

Een voorwaarde van de overname was dat klanten van Yarden genoegen zouden nemen met een lagere uitkering door de uitvaartverzekeraar. Als gevolg van een lagere uitkering zouden veel nabestaanden – die in de veronderstelling waren dat de uitvaart volledig bekostigd zou worden vanuit de uitvaartverzekering – een aanzienlijk bedrag moeten bijbetalen voor de uitvaart van hun dierbare. Een aantal klanten tekenden hier bezwaar tegen aan en er werd zelfs een zaak tegen Yarden aangespannen in de rechtbank.

Financiële onzekerheid leidt tot terugtrekking DELA

Er is nog geen definitieve uitspraak van de rechter, maar de klanten die de rechtszaak aanspanden zijn voorlopig in het gelijk gesteld. Het gaat nog aanzienlijke tijd duren voordat er een definitieve uitspraak van de rechtbank komt. Nu deze voorwaarde van overname niet door Yarden gegarandeerd kan worden, trekt DELA zicht terug. Doeve – directeur van DELA – stelt op de website dat een overname nu financieel te riskant is geworden. Er zijn simpelweg te veel onzekerheden voor de uitvaartorganisatie om de branchegenoot over te nemen. Deze financiële risico’s kunnen niet verantwoord worden naar de eigen leden.

Faillissement Yarden lijkt onvermijdelijk

Het was al langere tijd onduidelijk of de overname van Yarden door DELA doorgang kon vinden. Naast het geschil met de klanten van Yarden speelden er ook nog andere onzekerheden. Zo was er ook nog steeds geen toestemming van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor de overname. Met de beslissing van DELA komt er eindelijk duidelijkheid voor de klanten van Yarden over de overname. Het dreigende faillissement van Yarden zal hen echter nog zwaarder kunnen treffen dan de voorgestelde wijziging van de polisvoorwaarden.