WA-Plus autoverzekering (beperkt casco)

WA-Plus autoverzekering (beperkt casco)

Author: Ties van Beusekom , verzekeringsexpert • Update: 01 maart 2023

Iedere autobezitter heeft een verzekering. Dat is namelijk verplicht. Maar niet elke verzekering is hetzelfde. Zo zijn er WA, beperkt casco en allrisk. Wat houdt dat precies in? En hoe ben je verzekerd als je kiest voor WA+ beperkt casco? We leggen je hier precies uit hoe je verzekerd bent in verschillende situaties.

Wat is een WA+ verzekering?

De minimale verzekering voor een auto is een WA-verzekering. WA staat hierbij voor ‘wettelijke aansprakelijkheid’. Eigenlijk betekent dit dat je verzekerd bent voor de schade bij een ander. Dat wil zeggen: schade die door jouw schuld ontstaat. Ben je betrokken bij een aanrijding? Dan is er vaak één partij schuldig. De partij die geen voorrang verleende of niet goed uitkeek. Ben jij die schuldige partij? Je WA-verzekering vergoedt dan de schade bij de tegenpartij. Zo ben je aansprakelijk, maar betaal je niet zelf. WA-dekking is onderdeel van beperkt casco en allriskverzekeringen. Daarnaast bieden deze verzekeringen nog meer.

Als je een WA+ beperkt casco verzekering hebt, dan wordt schade aan je eigen voertuig soms ook vergoed. Dit is bij een gewone WA-verzekering niet zo. Als je aansprakelijk bent, vergoedt je verzekeraar de schade van de tegenpartij. Niet je eigen schade. Is juist de tegenpartij aansprakelijk? Dan vergoedt de verzekering van de tegenpartij wel jouw schade. Maar soms is er geen tegenpartij. Dit is zo als je auto schade oploopt door vandalisme of natuurgeweld. In zo’n geval biedt WA+ beperkt casco uitkomst.

Wat vergoedt een WA+ verzekering?

Een WA+ verzekering heeft minimaal de dekking van een WA-verzekering. Je voldoet aan de verzekeringsplicht. Schade bij anderen wordt vergoed. Daarnaast is schade aan jouw auto gedekt in een aantal gevallen. Het gaan dan om onder meer het volgende:

  • Schade door natuurrampen als storm, overstromingen, aardverschuivingen en lawines.
  • Gevolgen van (een poging tot) inbraak, diefstal, verduistering en joyriding.
  • Vrijwel alle schade door relletjes of opstootjes.
  • Schade door brand, explosie, kortsluiting, zelfontbranding of blikseminslag.
  • Bij botsingen met vogels, loslopende dieren of overstekend wild vergoedt de verzekering je schade.
  • Ruitschade, met inbegrip van de schade door rondvliegende scherven.
  • Schade door het transport per boot of trein, met uitzondering van krassen, schrammen en lakschade.
  • Vrijwel elke schade die ontstaat bij een aanrijding door een (onbekende) tegenpartij.
  • Kosten voor het bergen van je auto na een ongeval.

WA+ verzekering en eigen risico

Een belangrijk verschil tussen WA en WA+ is het eigen risico. Dit is meestal van toepassing bij WA+ verzekeringen. Dit houdt in dat je een bepaald bedrag aan schade altijd zelf betaalt. Dat is een vast bedrag en geldt per schadegeval. Elke keer dat je schade maakt, betaal je een vast bedrag zelf. Ook al ben je verzekerd. Bij kleine schades betaal je zo vaak een groot deel van de schade alsnog zelf. Stel dat je 300 euro eigen risico hebt. Schades tot 300 euro betaal je dan geheel zelf. Alles daarboven vergoedt je verzekering.

Eigen risico geldt alleen voor dekking anders dan WA. Ben je aansprakelijk voor schade bij iemand anders? Over de vergoeding die je verzekeraar betaalt aan de andere partij betaal je nooit eigen risico. Eigen risico is van toepassing op vergoedingen van je verzekeraar aan jou. Bijvoorbeeld bij ruitschade.

Veel gestelde vragen over WA+ beperkt casco verzekeringen

Autoverzekeringen zijn soms best complex. Veel mensen hebben er vragen over. Hieronder enkele veel gestelde vragen over WA+ beperkt casco verzekeringen.

Geldt mijn WA+ ook voor andere bestuurders?

Elke autoverzekering sluit je af voor het voertuig. Ook al ben jij als eigenaar verplicht dat te doen. Daarmee is elke wettige bestuurder van jouw auto verzekerd volgens jouw polis. Hierbij gelden ook dezelfde voorwaarden. Er moet dus sprake zijn van een geldig rijbewijs. Ook andere voorwaarden zijn van toepassing.

Hoeveel betaalt mijn WA+ autoverzekering

Dat hangt af van het soort schade. Als je aansprakelijk bent voor een ongeval kan de schade best hoog zijn. De dekking hiervoor is minimaal één miljoen euro. Bij schade aan je eigen voertuig is de dekking beperkt tot de kosten voor reparatie of vervanging. Bij total loss vergoedt een WA+ beperkt casco verzekering meestal de dagwaarde.

Vergoedt een beperkt casco verzekering ook letsel bij inzittenden?

Als je de aansprakelijke partij bent, is niets in de auto verzekerd. Schade bij jou of je passagiers is dan niet verzekerd. Hiervoor sluit je eventueel een inzittendenverzekering af. Dat is een aanvulling op je autoverzekering. Deze is beschikbaar bij elk type autoverzekering. Ook voor jou als bestuurder biedt deze dekking. Zowel bij materiële schade als letsel.

Wanneer biedt de WA+ verzekering geen dekking?

Bij elke autoverzekering geldt dat er sprake moet zijn van een wettige bestuurder. Als daar geen sprake van is, keert een verzekeraar niet uit. Hoge schade als gevolg van een aanrijding komt dan alsnog voor eigen rekening. In zijn algemeenheid wordt schade niet vergoed wanneer de:

• Bestuurder geen geldig rijbewijs heeft.
• Schade ontstaat als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen.
• Bestuurder onder invloed is van alcohol, drugs of medicijnen waarvan de bijsluiter vermeldt dat dit de rijvaardigheid vermindert.
• Auto voor een (zakelijk) doel gebruikt wordt dat onbekend is bij de verzekeraar.
• Schade met opzet is veroorzaakt.

Ernstig verwijtbaar handelen is bijvoorbeeld een grove verkeersovertreding. Normaal gesproken vervalt de dekking niet bij een verkeersovertreding. Het kan gebeuren dat je iemand over het hoofd ziet en geen voorrang verleent. Bij bepaalde overtredingen ligt dat anders. Dit is zo bij roekeloos rijgedrag en zeer grove snelheidsovertredingen. Als bestuurder neem je dan bewust en onnodig risico, zo redeneert de verzekeraar. Schade wordt in zo’n geval niet vergoed.

Wanneer sluit ik een beperkt casco verzekering af?

Welk type verzekering voor jou geschikt is hangt af van een aantal zaken. Belangrijk is vooral de leeftijd van je auto. Over het algemeen kies je voor een WA+ verzekering als je auto tussen de vijf en tien jaar oud is. Daarna neemt de dagwaarde snel af. Een gewone WA-verzekering is dan vaak beter. Bij jongere auto’s kies je juist eerder voor allrisk.