Welke dekking heeft een WA autoverzekering?

Een WA-autoverzekering dekt de schade die je met je auto veroorzaakt bij anderen. Dat kan materiële schade zijn, maar ook letselschade. Een WA-autoverzekering is verplicht voor iedereen die met zijn auto de weg op wil. Met een WA-autoverzekering dek je dus niet de schade aan je eigen auto. Daarvoor is er de beperkt of volledig cascoverzekering.

De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

Voluit heet een WA-autoverzekering Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. De verplichting om verzekerd te zijn staat in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM), die sinds 1963 van kracht is. In die wet staat ook vermeld wat er minimaal verzekerd moet zijn en voor welke bedragen:

  • De verzekering moet minimaal de schade dekken die je als bestuurder veroorzaakt aan andere personen en aan andermans bezittingen. De verzekerde som moet minimaal het bedrag zijn dat geldt in het land waar het ongeval plaatsvindt.
  • De verzekering is minstens geldig in de landen die behoren tot de Europese Economische Zone.

Minimale dekking

De minimale dekking is in Nederland bij letselschade 1 miljoen euro per persoon, met een maximum van 5 miljoen euro per geval. Bij materiële schade is de minimumdekking 1 miljoen euro per geval. De verzekering moet ook dekking bieden als in andere landen, die behoren tot de Europese Economische Ruimte, andere eisen gelden. Zo geldt bijvoorbeeld in België verplicht een ongelimiteerde dekking.

Ruimere dekking

De meeste verzekeraars bieden een ruimere dekking dan bovenstaande minimumeisen. Vaak vergoedt men materiële schade tot enkele miljoenen en letselschade tot soms wel 10 miljoen euro per gebeurtenis. Ook het dekkingsgebied is vaak ruimer dan de Europese Economische Zone. De landen waar jouw WA-autoverzekering geldig is staan vermeld op je groene kaart.

Waarvoor biedt de WA-autoverzekering geen dekking?

Er zijn een aantal gevallen waarbij de WA-verzekering geen dekking biedt:

  • Als je schade veroorzaakt met een gestolen auto (joyriding zonder geweld geldt overigens niet als diefstal).
  • Schade aan de spullen die je vervoert is niet verzekerd.
  • Als bestuurder ben je zelf ook niet verzekerd.
  • Als je deelneemt aan een wedstrijd waarvoor een vergunning is verleend, gaat jouw eigen verzekering ervan uit dat de organisator een collectieve WA-verzekering heeft afgesloten. Controleer dit dus altijd voordat je aan zo’n wedstrijd deelneemt.

Veel verzekeraars hanteren daarnaast clausules waarbij geen schade uitgekeerd wordt als:

  • Je je auto gebruikt voor een doel dat je niet bij de verzekeraar hebt aangegeven (bijvoorbeeld als je tegen betaling mensen vervoert).
  • De bestuurder geen geldig rijbewijs heeft.
  • De bestuurder te veel gedronken heeft of drugs heeft gebruikt.
  • De schade met opzet is veroorzaakt.

De hoogte van je premie

De premie voor de WA-autoverzekering wordt bepaald door het merk en type auto dat je hebt, hoeveel je rijdt, het aantal jaren dat je schadevrij rijdt, je leeftijd en in veel gevallen ook waar je woont. Sommige verzekeraars belonen goed rijgedrag met een lagere premie. Je krijgt dan een kastje in je auto, dat je rijgedrag bijhoudt.

Autoverzekering vergelijken

Hoewel de WA-autoverzekering een basisverzekering is, zijn er tussen de polissen van de verschillende verzekeraars grote verschillen. Autoverzekeringen vergelijken, bijvoorbeeld via Ikvergelijkonline.nl, kan dus lonend zijn. Is het niet in de vorm van een lagere premie, dan wel in de vorm van betere voorwaarden.

Check de beste autoverzekeringen voor jouw auto

Check de beste
autoverzekeringen