WA-verzekering voor je auto

WA-verzekering voor je auto

Author: Ties van Beusekom , verzekeringsexpert • Update: 01 maart 2023

Een autoverzekering is verplicht. Maar er zijn wel verschillende soorten autoverzekeringen. Een WA-verzekering is er daar een van. Ook zijn er de beperkt casco en allriskverzekering. Deze bieden meer dekking. In dit artikel leggen we het verschil uit. Daarnaast lees je waar je precies tegen verzekerd bent met een WA-autoverzekering.

Wat is een WA-verzekering?

‘WA’ staat voor ‘wettelijke aansprakelijkheid’. Dat is een juridische term voor verantwoordelijkheid. Ben je aansprakelijk? Dan ben je verantwoordelijk voor schade bij iemand anders. Jij moet deze schade dan vergoeden. Met een WA-verzekering verzeker je je tegen de gevolgen daarvan. De partij bij wie je schade veroorzaakt wil deze vergoed hebben. Dit doet je WA-verzekering. Hierbij geldt de voorwaarde dat er geen verwijtbaar gedrag mag zijn. De schade die je veroorzaakt is het gevolg van een ongeluk. Niet van nalatigheid of verwijtbaar gedrag – zoals alcoholgebruik in het verkeer – door jou.

De kleinste en goedkoopste autoverzekering wordt vaak simpelweg ‘WA-verzekering’ genoemd. Dit is soms verwarrend. Een WA-autoverzekering is namelijk niet het enige soort WA-verzekering. Met een WA-verzekering voor je auto verzeker je schade die jij of andere met je voertuig aanricht. Dat hoeft niet per se schade bij een ander voertuig te zijn. Ook schade aan andere voorwerpen dekt deze verzekering. Dat geldt ook voor letselschade bij de tegenpartij.

Is een WA-verzekering verplicht?

Ja. De eigenaar van elk voertuig in Nederland sluit verplicht minimaal een WA-verzekering af. Een onverzekerd voertuig mag niet de openbare weg op. De verplichting rust op de eigenaar van het voertuig. In een verzekerd voertuig is alle schade die met dat voertuig wordt aangericht verzekerd. Het maakt niet uit of de eigenaar zelf bestuurder is. Wel moet de bestuurder bij schade zich aan de polisvoorwaarden houden. Kies je voor een uitgebreidere dekking dan WA? Ook dan ben je WA-verzekerd. Ook een allriskverzekering dekt de schade van de tegenpartij.

Waarom is een WA-autoverzekering verplicht?

Het is verboden om met een onverzekerd voertuig op de openbare weg te rijden. Die verplichting bestaat vooral voor andere bestuurders. Met een WA-verzekering verzeker je tenslotte alleen schade bij anderen. Schade aan je eigen voertuig wordt niet gedekt. Omdat een auto groot en zwaar is, kan je er veel schade mee veroorzaken. Veel mensen kunnen die kosten niet zomaar opeens betalen. Daarom is een WA-verzekering verplicht. Zo is zeker dat niemand schade veroorzaakt bij anderen, die hij niet kan vergoeden. Zelf ben je zo ook verzekerd van vergoeding, wanneer iemand schade maakt bij jou. Het is dus ook niet zo dat je, met alleen een WA-dekking, schade na een aanrijding niet vergoed krijgt. Ben je zelf niet de schuldige partij bij een aanrijding? Dan vergoedt de WA-verzekering van de tegenpartij jouw schade. Dit gaat ook niet ten koste van jouw schadevrije jaren.

Wanneer vergoedt een WA-verzekering?

Soms is het onduidelijk wat precies de voorwaarden zijn. Ben je verzekerd als je geen voorrang verleent en een ongeval veroorzaakt? In zo’n geval ben je verzekerd. Als je een ongeval veroorzaakt door een verkeersovertreding, ben je meestal verzekerd tegen de schade. Dit omdat je de overtreding waarschijnlijk niet opzettelijk maakte. Dat is het criterium. Als er wel opzet of verwijtbaar gedrag is, kan het zijn dat je verzekeraar schade niet vergoedt. Dit is het geval als blijkt dat je alcohol of drugs hebt gebruikt. Ook een (grove) snelheidsovertreding kan hiervoor aanleiding zijn. Daarnaast moet je voldoen aan alle voorwaarden om het voertuig op dat moment te besturen. Zo heb je het juiste rijbewijs en toestemming van de eigenaar, als het voertuig niet van jou is. Ook dit zijn voorwaarden voor een beroep op een WA-verzekering.

Veel gestelde vragen over WA-verzekering

Iedere autobezitter in Nederland is verplicht WA-verzekerd. Toch zijn er veel vragen over de dekking en voorwaarden. Hier enkele veel gestelde vragen.

Is een andere bestuurder verzekerd in mijn voertuig

Ja. Een WA-autoverzekering geldt per voertuig. Iedereen die met jouw toestemming in je auto rijdt is verzekerd. Let wel op dat alle voorwaarden van toepassing blijven. De bestuurder in kwestie moet ook juridisch het voertuig mogen besturen.

Hoeveel vergoedt een WA-autoverzekering

De schade na een aanrijding kan flink oplopen. Zeker als er ook sprake is van lichamelijk letsel. Daarom bedraagt de minimale dekking van een WA-verzekering 1 miljoen euro. Schade tot dat bedrag wordt dus altijd door je WA-verzekering vergoed.

Zijn bezittingen verzekerd met WA-autoverzekering

Bij een WA-verzekering zijn eigen bezittingen niet verzekerd. Bij tegenpartij zijn bezittingen verzekerd zolang ze als direct gevolg van de aanrijding beschadigen. Voor schade aan bagage sluit de tegenpartij zelf een aparte verzekering af. Een reisverzekering, bijvoorbeeld.

Vergoedt een WA-autoverzekering ook letsel bij inzittenden?

Ben je zelf schuldig aan een aanrijding? Dan is geen enkele vorm van schade aan je eigen voertuig verzekerd. Ook letsel bij jouzelf en inzittenden is niet verzekerd. Ook als je allrisk verzekerd bent, is dat vaak niet het geval. Voor dergelijke gevallen sluit je een inzittendenverzekering af. Dit is een aanvulling op je autoverzekering.

Wanneer biedt de WA-autoverzekering geen dekking?

Zoals gezegd gelden er voorwaarden bij een WA-verzekering. Voldoe je hier niet aan? Dan kan je verzekeraar weigeren te vergoeden. In dat geval moet je zelf mogelijk hoge schade vergoeden. Daarom is het goed te kijken naar de voorwaarden. In deze gevallen keert een verzekeraar niet uit:

• De bestuurder geen geldig rijbewijs heeft.
• De auto voor een (zakelijk) doel gebruikt wordt dat onbekend is bij de verzekeraar.
• De bestuurder onder invloed is.
• De schade met opzet is veroorzaakt.
• De schade ontstaat als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen.

Wanneer sluit ik een WA-verzekering af?

Een WA-verzekering is meestal de goedkoopste autoverzekering. De dekking is dan ook het meest beperkt. Of je dat een prettig idee vindt, hangt van jezelf af. Vaak geldt dat je een oudere auto beter alleen WA kunt verzekeren. Nieuwere auto’s vertegenwoordigen meer waarde. Reparaties zijn vaak duurder. Ook het geheel vervangen van het voertuig zou duurder zijn. Als je relatief nieuwe auto hebt, ligt een keuze voor een ruimere dekking voor de hand.