Wegenbelasting 2021; je wegenbelasting berekenen

Wegenbelasting 2021; je wegenbelasting berekenen

Author: Ties van Beusekom , verzekeringsexpert • Update: 01 maart 2023

Het bezit van auto kost geld. Verzekering, brandstof en ook belastingen. Een van die belastingen is de wegenbelasting (of motorrijtuigenbelasting). Deze belasting is bedoeld om onderhoud en aanleg van wegen te betalen. Autobezitters gebruiken deze wegen en betalen daar dus voor. Op het bedrag dat je betaalt aan wegenbelasting heb je geen directe invloed. Het is een belasting die afhangt van je voertuig en woonplaats. Hier lees je hoe dat werkt.

Hoeveel bedraagt mijn wegenbelasting?

Hoeveel wegenbelasting je betaalt, laat de Belastingdienst je weten. Zij sturen daarover een brief wanneer er een auto naar je overgeschreven wordt. De wegenbelasting berekenen zij op kenteken. Het type voertuig dat je rijdt, bepaalt de hoogte van de wegenbelasting. Met name het gewicht, de leeftijd en de uitstoot bepalen de wegebelasting tarieven voor je voertuig. Daarnaast is ook je woonplaats van invloed. Of, beter gezegd, de provincie waarin je woont. Voor de aanleg en het onderhoud van provinciale wegen, gaat een deel van je wegenbelasting naar de provincie waar je woont. Hoeveel precies hangt af van die provincie. Zo betaalt een autobezitter in de ene provincie soms een ander bedrag dan de bezitter van dezelfde auto in een andere provincie.

Wegenbelasting of motorrijtuigenbelasting?

Officieel heet de wegenbelasting motorrijtuigenbelasting. Dit is de term die de overheid zelf gebruikt. Ontvang je een brief van de Belastingdienst? Dan hanteren ze deze term. Wegenbelasting is echter de ingeburgerde term die de meeste mensen gebruiken. In het verleden heette de belasting nog wel zo. Toen werd deze ook uitsluitend gebruikt voor het onderhoud en de aanleg van wegen. Dat is nu niet altijd het geval. Nog steeds is het de bedoeling hier vooral wegen van te financieren. Echter zijn deze twee zaken losgekoppeld. Opbrengsten uit de motorrijtuigenbelasting vloeien naar de algemene middelen. Uit die algemene middelen worden ook wegen betaald. Ook gebruikt de overheid deze belasting om bezitters van schonere voertuigen te ontzien. Tegelijk betalen bezitters van vervuilende voertuigen relatief meer.

Betaal je voor elk voertuig wegenbelasting?

Bij de wegenbelasting berekenen speelt nog een ander kenmerk van je voertuig mee. Zo betaal je voor een volledig elektrisch aangedreven auto geen wegenbelasting. In sommige gevallen betaal je ook voor een camper maar een kwart van de wegenbelasting. De wegenbelasting berekenen voor campers doet de Belastingdienst op basis van een aantal criteria. Het is dus niet altijd zo dat je voor een camper geen wegenbelasting betaalt. Check bij de Belastingdienst of jouw camper voldoet aan de voorwaarden. Ook voor auto’s die ouder zijn dan 40 jaar hoef je geen wegenbelasting te betalen. Dit zijn zogeheten oldtimers. In het verleden lag deze grens op 25 jaar. Wie in 2014 een voertuig bezat dat op dat moment minimaal 25 jaar oud was, komt in aanmerking voor een overgangsregeling.

Wegenbelasting berekenen: hoe doet de Belastingdienst dat?

Er zijn een aantal factoren die de wegebelasting bepalen. Dat zijn het gewicht, de plaats en de uitstoot van je voertuig. We lopen deze even langs.

Wegenbelasting berekenen: gewicht

Het gewicht van je auto bepaalt mede de hoogte van de motorrijtuigenbelasting. Hierbij gaat het om het ledige (lege) gewicht. Wat weegt het voertuig volgens het kenteken? De wegenbelasting berekent de Belastingdienst vervolgens niet per kg. In plaats daarvan zijn er gewichtsklassen. Vanaf 550 kg lopen deze in stappen van 100 kg op. Het idee hierbij is dat een zwaarder voertuig de weg meer belast. Voor zo’n voertuig betaal je dus ook meer belasting. Momenteel geldt er een uitzondering voor hybride auto’s. Door de extra accu zijn deze relatief zwaar. Hierom mogen bezitters 125 kg van het gewicht aftrekken. Dit geldt puur voor het bepalen van de gewichtsklasse. Voor andere bepalingen geldt het gewicht van het voertuig op het kenteken.

Wegenbelasting berekenen: type brandstof

Via de brandstof betaal je voor de uitstoot van je auto. Zo betaal je meer voor een dieselauto. Ook voor elektrische auto’s en hybride auto’s gelden er gunstige regelingen. Niet van invloed is het verbruik per gereden kilometer. Een relatief zuinige auto levert geen directe besparing op in de wegenbelasting. Niet op basis van de brandstof, in ieder geval.

Wegenbelasting berekenen: woonprovincie

Een deel van de opbrengsten uit de wegenbelasting komen bij de provincies terecht. Dit zijn de zogeheten provinciale opcenten. Voor provincies is dat een groot deel van hun inkomsten. Deze dienen voor onderhoud en aanleg van provinciale wegen. Wegen zijn deels in beheer van het Rijk en deels van de provincies. Daarom worden de opbrengsten van de wegenbelasting verdeeld. Het aantal wegkilometer per inwoner verschilt per provincie. Hierdoor kunnen de wegenbelasting tarieven verschillen per provincie.

Wegenbelasting berekenen voor andere voertuigen

Niet alleen voor auto’s betaal je wegenbelasting. Ook voor andere (motor)voertuigen die op de openbare weg rijden. Hiervoor wordt meestal de wegenbelasting berekend op andere wijze. Soms geldt een aangepaste regeling. Je betaalt wegenbelasting voor in ieder geval deze voertuigen:

• Campers/kampeerwagens (caravans en vouwwagens uitgezonderd)
• Bestelbussen
• Aanhangwagens en trailers zwaarder dan 750 kg
• Autobussen
• Motoren

Wegenbelasting stopzetten

Elk belastingplichtig (motor)voertuig kun je schorsen. Hiermee vervalt de verzekerings- en belastingplicht. Dit kost zelf ook iets. Daarnaast kan dit hoogstens één jaar. Ook zijn er andere voorwaarden. Zo mag je niet rijden op de openbare weg. Het voertuig mag ook niet zichtbaar vanaf de openbare weg worden gestald. Op de oprit van een woning is dus geen optie. Gebruik je je voertuig weer? Dan kan kun je de schorsing vrij snel opheffen. Voor de wegenbelasting ontvang je dan een aanslag. De verzekeringsplicht geldt dan weer direct. Zorg dus dat het voertuig verzekerd is, voor je erin rijdt op de openbare weg.

Kosten besparen op wegebelasting

Op het berekenen van de wegenbelasting heb je geen directe invloed. De kosten daarvan liggen min of meer vast. Je hebt wel invloed op de hoogte van je autoverzekering. Deze bieden private verzekeraars aan. Zij bepalen zelf het tarief. Door autoverzekeringen vergelijken check je snel of er voor jouw voertuig een goedkopere verzekering is.