Schadevrije jaren autoverzekering; hoe werkt dat?

Schadevrije jaren autoverzekering; hoe werkt dat?

Author: Ties van Beusekom , verzekeringsexpert • Update: 01 maart 2023

Niet iedereen betaalt hetzelfde voor de autoverzekering. Hoeveel je betaalt hangt onder meer af van je schadevrije jaren. Hoe langer je rijdt zonder schade, hoe minder premie je betaalt. Maar hoe werkt dit precies? Op welke manier berekent een verzekeraar dat? In dit artikel leggen we je alles uit over schadevrije jaren opbouwen en schadevrije jaren kwijtraken.

Schadevrije jaren opbouwen

Schadevrije jaren werken in de basis heel eenvoudig. Elk jaar dat je geen schade claimt is er één. Als je wel schade hebt maar deze niet claimt, telt dat ook als schadevrij jaar. Je claim wordt centraal geregistreerd. Zo behoud je bij een overstap je schadevrije jaren. Je nieuwe verzekeraar weet dus van je schadeverleden. In veel gevallen is dat gunstig. Je betaalt dan een relatief lage premie. Wanneer je wel claimt verlies je schadevrije jaren. Dat werkt volgens een zogenaamd bonus-malus systeem. Dit bepaalt weer de no-claimkorting. Deze korting krijg je op je premie als weinig of geen schade maakt. Dat leggen we hieronder uit.

Bonus-malus ladder

Je verzekeraar registreert schadevrije jaren volgens een bonus-malus ladder. Ook wel een schadevrije jaren tabel genoemd. Elk schadevrij jaar komt overeen met een trede op de ladder. In de tabel staat ook de no-claimkorting. Dat is de korting op de basispremie van de verzekering. Wie meer dan tien jaar weinig of geen schade maakt, betaalt soms wel 80 procent minder. Een trede van de ladder is niet hetzelfde als een schadevrij jaar. Wie schade maakt is daarna nul jaren schadevrij, maar daalt op de ladder vaak maar enkele treden. Als je na vele jaren schadevrij rijden toch schade maakt, ben je niet meteen al je korting kwijt.

Schadevrije jaren tabel

Hieronder vind je een voorbeeld van een bonus-malus ladder. Hierin vind je de precieze invloed van je schadevrije jaren. Let wel: dit is een voorbeeld. Dit lijkt op de tabel die veel verzekeraars gebruiken. Elke verzekeraar gebruikt echter een eigen tabel voor schadevrije jaren. Je precieze korting verschilt dan ook per verzekeraar. Ook daarom is autoverzekeringen vergelijken verstandig. Hetzelfde aantal schadevrije jaren levert soms elders meer korting op.

Trede % korting Zonder schade Met 1 schade Met 2 schades
12 80 13 8 2
11 80 12 7 1
10 75 11 6 1
9 70 10 5 1
8 65 9 4 1
7 57,5 8 3 1
6 50 7 2 1
5 42,5 6 2 1
4 35 5 1 1
3 25 4 1 1
2 15 3 1 1
1 -10 2 1 1

Uitleg tabel: in de eerste kolom vind je de trede van de bonus-malus ladder. De tweede kolom geeft het percentage korting aan. In de derde kolom lees je hoe lang je schadevrij moet rijden voor de betreffende trede. De kolommen daarna geven aan hoe ver je terugzakt bij schade. Bij één schade is dat maar enkele treden. Maak je vaker schade? Dan zak je soms terug naar de eerste trede. Hier is je premie zelfs iets hoger dan het basisniveau.

No-claimkorting

In de schadevrije jaren tabel vind je de no-claimkorting. Dit is een korting op het basisbedrag dat je betaalt voor de verzekering. Dit basisbedrag hangt af van een aantal factoren. De waarde van de auto die je verzekert, bijvoorbeeld. Ook je postcode heeft invloed. Op basis hiervan komt een basispremie tot stand. Dit is de premie die betaalt als je een beginnende bestuurder bent en géén schadevrije jaren hebt, maar ook geen schadeverleden. Heb je wel schadevrije jaren? Dan krijg je no-claimkorting. Elke trede op de bonus-malus ladder komt overeen met een bepaalde korting. Deze korting wordt per kalenderjaar met je premie verrekend. Het is dus niet zo dat je deze pas aan het einde terugkrijgt. Rij je schade en daalt daardoor je no-claimkorting? Meestal duurt het dan een paar maanden voor je premie omhooggaat.

Uitzonderingen schadevrije jaren

Met schadevrije jaren wordt bedoeld dat je (zelf) geen schade claimt bij je verzekeraar. Dat betekent dat je dus wel degelijk schade kunt hebben. Wanneer je kleine schade hebt, is het soms slim om deze zelf te betalen. Je verliest dan geen no-claimkorting. Vaak is dat aantrekkelijker dan de schade claimen. Ook als je zelf niet de schuldige partij bent bij een ongeval of schade, verlies je geen schadevrije jaren. Vergoeding van de schade verloopt dan via de verzekeraar van de tegenpartij. Je claimt deze dus niet bij jouw verzekeraar. Dit geldt ook als de tegenpartij niet bekend is. Bijvoorbeeld als er vandalisme gepleegd is. Ook aanrijdingen met wilde dieren en stormschade leidt vaak niet tot verlies van schadevrije jaren. Om deze schade überhaupt vergoed te krijgen dien je wel allrisk verzekerd te zijn.

Beginnen met schadevrije jaren opbouwen

Heb je net je rijbewijs en je eerste auto? Dan betaal je relatief veel voor je autoverzekering. Ook omdat jonge bestuurders vaker schade rijden. Toch begin je niet helemaal onderaan de schadevrije jaren tabel. Je hebt tenslotte ook nog geen schade gereden. Niet verzekerden stappen in principe niet op de onderste trede in. Tenzij ze wel recent schade hebben gereden. Zo heb je nul schadevrije jaren, maar begin je niet onderaan de ladder. Dit kan al tientallen procenten schelen op je premie.

Schadevrije jaren en overstappen van verzekeraar

Overstappen naar een andere verzekeraar is alleen interessant als je je schadevrije jaren niet verliest. Daar is gelukkig geen sprake van. Geclaimde schade registreren verzekeraars centraal. Dit gebeurt in een database waar alle verzekeraars toegang toe hebben. Je nieuwe verzekeraar kan dus zien wat je schadeverleden is. Heb je lang geen schade gereden? Dan behoud je een aantrekkelijke no-claimkorting. Heb je wel recent schade gereden? Dan merk je dat helaas ook in de premie bij een andere verzekeraar.

Autoverzekering vergelijken en schadevrije jaren

Overstappen van verzekeraar maakt niet uit voor je schadevrije jaren. Deze staan centraal geregistreerd. Toch kan je bij een andere verzekeraar meer profijt hebben van je schadevrije jaren. Dit komt omdat niet elke verzekeraar no-claimkorting hetzelfde berekent. Zo kan hetzelfde aantal schadevrije jaren bij de ene verzekeraar meer korting opleveren. Daarnaast kan ook de algehele premie elders aantrekkelijk zijn. Daarom is het verstandig om elk jaar te vergelijken. Je ziet dan gelijk of jouw schadevrije jaren invloed hebben op je premie. Niet alleen bij je huidige verzekeraar, maar ook bij alle andere. Of je op basis daarvan ook daadwerkelijk overstapt, bepaal je natuurlijk zelf.