Wanneer heb ik recht op
zorgtoeslag 2019?

Samenvatting:

De vraag of je recht hebt op zorgtoeslag hangt af van je inkomen. Wanneer je in 2019 niet meer verdient dan € 29.562 voor alleenstaanden en €37.885 voor toeslagpartners, heb je recht op maximaal € 1.188 of € 2.304 zorgtoeslag per jaar. Bij de toetsing wordt er tevens gekeken naar je vermogen, deze mag niet meer zijn dan € 114.776 voor alleenstaande en € 145.136 voor toeslagpartners. Zorgtoeslag ontvang je via de belastingdienst en niet als korting op je zorgverzekering premie.

zorgverzekering vergelijken
zorgverzekering vergelijken

Een zorgverzekering is niet voor iedereen even betaalbaar. Gelukkig kun je zorgtoeslag krijgen via de overheid. Je kunt deze toeslag zelf op je bankrekening ontvangen, maar ook rechtstreeks naar je zorgverzekeraar laten overmaken. Of je recht hebt op zorgtoeslag in 2019 en wat de hoogte van de toeslag is, hangt af van je inkomen.

Mensen bij wie het inkomen beneden een bepaalde inkomensgrens ligt, hebben in Nederland recht op zorgtoeslag. Dit is een tegemoetkoming van de Nederlandse overheid voor de relatief hoge zorgverzekeringspremie die je maandelijks moet betalen. De zorgtoeslag wordt uitgekeerd door de Belastingdienst.

De hoogte van de verzekeringspremie heeft geen invloed op de hoogte van de zorgtoeslag. Hoeveel zorgtoeslag iemand krijgt, is afhankelijk van het verzamelinkomen. Voor de toekenning van de zorgtoeslag maakt de Belastingdienst onderscheid in het inkomen van een alleenstaande persoon en toeslagpartners.

Aan welke voorwaarden dien je te voldoen?

Om in 2019 recht te hebben op zorgtoeslag dien je aan enkele voorwaarden te voldoen:

 • Je bent minimaal 18 jaar oud.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of je beschikt over een geldige verblijfsvergunning. Dit geldt ook voor een eventuele toeslagpartner.
 • Je beschikt over een Nederlandse zorgverzekering.
 • Voor alleenstaanden: je inkomen mag niet hoger zijn dan € 29.562,- per jaar.
 • Voor toeslagpartners: jullie gezamenlijke inkomen mag niet hoger zijn dan € 37.885,- per jaar.
 • Voor alleenstaanden: je vermogen mag niet hoger zijn dan 114.776 euro.
 • Voor toeslagpartners: jullie gezamenlijke vermogen mag niet hoger zijn dan 145.136 euro.

Vermogenstoets en de zorgtoeslag

Sinds 2013 kijkt de Belasting niet alleen naar het inkomen, maar ook naar het totale vermogen bij het bepalen van de hoogte van je zorgtoeslag. Onder vermogen verstaat de Belastingdienst onder andere spaargeld, een vakantiehuis in Nederland of het buitenland of aandelen.

Het is mogelijk dat je een laag inkomen en een behoorlijk vermogen hebt. Op grond van het lage inkomen zou je recht hebben op een zorgtoeslag. Echter, bij een bepaald vermogen in box 3 vervalt het recht op zorgtoeslag. Voor alleenstaanden ligt de vermogensgrens op 114.776 euro. Voor toeslagpartners ligt de vermogensgrens op 145.136 euro. Hierbij wordt een eventuele eigen woning buiten beschouwing gelaten.

Wat is de hoogte van de zorgtoeslag?

Voor 2019 is de maximaal maandelijks te ontvangen zorgtoeslag op de zorgverzekering vastgesteld op 99 euro voor alleenstaanden en 192 euro voor toeslagpartners. Op jaarbasis betekent dat voor een alleenstaande 1188 euro en voor een meerpersoonshuishouden 2304 euro.

Wanneer ben je een toeslagpartner?

Wanneer je je baan kwijtraakt, nieuw werk krijgt, gaat trouwen of gaat scheiden, dan heeft dat invloed op je inkomenssituatie. Het kan zijn dat je een toeslagpartner had en dat nu vervalt. Geef een verandering altijd op tijd door aan de Belastingdienst, want dit kan invloed hebben op de hoogte van je zorgtoeslag. Door een verandering op tijd door te geven, voorkom je dat je te veel of te weinig zorgtoeslag ontvangt. Het te veel uitbetaalde bedrag moet je later namelijk weer terugbetalen. Wanneer je te weinig ontvangt, wordt het lastiger om de maandelijkse premie te betalen.

Volgens de Belastingdienst ben je in de volgende situaties een toeslagpartner:

 • Je bent getrouwd of hebt een geregistreerd partnerschap. Wanneer er bij de rechtbank een verzoek tot echtscheiding is ingediend ben je geen toeslagpartner meer.
 • Je hebt een samenlevingscontract dat is afgesloten bij de notaris.
 • Je hebt samen met een andere bewoner een kind.
 • Een van de bewoners heeft een kind van de andere bewoner erkend.
 • Jij of een van de andere bewoners hebben een kind dat jonger is dan 18 jaar.
 • Je deelt met een andere bewoner mee in elkaars pensioenregeling.
 • Je bent, samen met een andere bewoner, eigenaar van de woning.
 • Er staan nog andere mensen ingeschreven op jouw huisadres.

Wanneer betaalt de Belastingdienst de zorgtoeslag?

Heb je recht op zorgtoeslag? Dan stort de Belastingdienst de maandelijkse zorgtoeslag op je rekening. Hierbij hanteert de Belastingdienst vaste betaaldata. De uitbetaling van je zorgtoeslag gebeurt op de twintigste dag van de maand. Wanneer deze dag in het weekend valt of een feestdag is, dan wordt je zorgtoeslag de eerst volgende werkdag uitbetaalt.

Zorgtoeslag tabel 2017/2018

Inkomen tot Alleenstaand

Bedrag per maand

Met toeslagpartner

Bedrag per maand

2019 2018 2019 2018
€ 20.000 € 99,- € 94 € 176 € 176
€ 20.500 € 99,- € 192,- € 192,- € 176
€ 21.000 € 98,- € 192,- € 192,- € 170
€ 21.500 € 92,- € 186,- € 186,- € 164
€ 22.000 € 87,- € 180,- € 180,- € 159
€ 22.500 € 81,- € 175,- € 175,- € 153
€ 23.000 € 75,- € 169,- € 169,- € 148
€ 23.500 € 70,- € 164,- € 164,- € 142
€ 24.000 € 64,- € 158,- € 158,- € 136
€ 24.500 € 58,- € 152,- € 152,- € 131
€ 25.000 € 53,- € 147,- € 147,- € 125
€ 25.500 € 47,- € 141,- € 141,- € 119
€ 26.000 € 42,- € 135,- € 135,- € 114
€ 26.500 € 36,- € 130,- € 130,- € 108
€ 27.000 € 30,- € 124,- € 124,- € 103
€ 27.500 € 25,- € 15 € 118,- € 97
€ 28.000 € 19,- € 10 € 113,- € 91
€ 28.500 € 13,- € 4 € 107,- € 86
€ 29.000 € 8,- € 102,- € 80
€ 29.500 € 2,- € 96,- € 74
€ 30.000 € 90,- € 69
€ 30.500 € 85,- € 63
€ 31.000 € 79,- € 58
€ 31.500 € 73,- € 52
€ 32.000 € 68,- € 46
€ 32.500 € 62,- € 41
€ 33.000 € 57,- € 35
€ 33.500 € 51,- € 30
€ 34.000 € 45,- € 24
€ 34.500 € 40,- € 18
€ 35.000 € 34,- € 13
€ 35.500 € 28,- € 7
€ 36.000 € 23,-
€ 36.500 € 17,-
€ 37.500 € 11,-
€ 38.000 € 6,-