>>>Wanneer heb ik recht op zorgtoeslag 2018?
Wanneer heb ik recht op zorgtoeslag 2018? 2018-03-12T16:58:23+00:00

Wanneer heb ik recht op
zorgtoeslag 2018?

Samenvatting:

De vraag of je recht hebt op zorgtoeslag hangt af van je inkomen. Wanneer je in 2018 niet meer verdient dan € 28.720 voor alleenstaanden en € 35.996 voor toeslagpartners, heb je recht op maximaal € 1.128 of € 2.112 zorgtoeslag per jaar. Bij de toetsing wordt er tevens gekeken naar je vermogen, deze mag niet meer zijn dan € 113.415 voor alleenstaande en € 143.415 voor toeslagpartners. Zorgtoeslag ontvang je via de belastingdienst en niet als korting op je zorgverzekering premie.

Mensen bij wie het inkomen beneden een bepaalde grens ligt hebben in Nederland recht op zorgtoeslag. De zorgtoeslag is een compensatie voor de relatief hoge zorgverzekeringspremie die we met zijn allen betalen. Wanneer je recht hebt op zorgtoeslag krijg je deze uitgekeerd door de belastingdienst. Je ontvangt dus geen directe korting op je zorgverzekering via de zorgverzekeraar. Waarschijnlijk heb je in het zorgverzekering overzicht voor 2018 ook al gezien dat de zorgtoeslag daarin niet voorkomt. Zorgtoeslag dien je zelf apart aan te vragen bij de belastingdienst.nl. Indien je aan alle voorwaarden voldoet krijg je de zorgtoeslag ten behoeve van je zorgverzekering 2018 toegezegd. De belastingdienst zal de betalingen vervolgens, rond de 20e van elke maand, aan je uit gaan voeren.

Voorwaarden zorgtoeslag 2018

Zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de premie voor de verplichte basiszorgverzekering. De hoogte van je verzekeringspremie heeft echter geen invloed op de hoogte van de zorgtoeslag. De zorgtoeslag is puur afhankelijk van je persoonlijke verzamelinkomen. Voor de toekenning van de zorgtoeslag maakt de belastingdienst onderscheid in het inkomen van een alleenstaande en toeslagpartners. 

Om recht te hebben op zorgtoeslag dien je aan enkele voorwaarden te voldoen; 

 • je bent minimaal 18 jaar oud.
 • je hebt de Nederlandse nationaliteit, of beschikt over een geldige verblijfsvergunning.
 • je beschikt over een Nederlandse zorgverzekering.
 • je inkomen is niet hoger dan € 28.720  voor alleenstaanden
 • je inkomen is niet hoger dan € 35.996 voor toeslagpartners
 • je vermogen is niet hoger dan € 113.415.996 voor alleenstaanden
 • je vermogen is niet hoger dan € 143.415 voor toeslagpartners

Voor 2018 is de maximaal maandelijks te ontvangen zorgtoeslag op de zorgverzekering vastgesteld op € 94 voor alleenstaanden en € 176 voor toeslagpartners. Op jaarbasis betekende dat voor een alleenstaande € 1.128 en voor een meerpersoonshuishouden € 2.112

Vermogenstoets en de zorgtoeslag

Sinds 2013 wordt er naast het inkomen ook naar het totale vermogen gekeken bij het bepalen van de zorgtoeslag. Het kan zijn dat je zowel een laag inkomen als een behoorlijk vermogen hebt. Op grond van dat lage inkomen zou je recht hebben op de tegemoetkoming in de zorgkosten van de belastingdienst. Bij een bepaald vermogen in box 3 vervalt dat recht. Voor alleenstaanden is de grens momenteel € 113.415, voor toeslagpartners € 143.415. De eventuele eigen woning wordt buiten beschouwing gelaten. 

Wanneer ben ik toeslagpartner?

Stel, je raakt je baan kwijt, gaat trouwen of scheiden. Dat is van invloed op je inkomenssituatie. Misschien waren jullie toeslagpartners en nu vervalt dat plots. Geef dit bijtijds door aan de belastingdienst want een en ander kan van invloed zijn op je zorgtoeslag. Wanneer je veranderingen snel doorgeeft voorkom je dat je te veel zorgtoeslag ontvangt met het vervelende gevolg dit later terug te moeten betalen, of te weinig ontvangt op een moment dat je het geld hard genoeg kan gebruiken.

In de volgende situatie’s ben je toeslagparner voor de belastingdienst;

 • bent je getrouwd, of heb je een geregistreerd partnerschap?
  (indien er bij de rechtbank een verzoek tot echtscheiding is ingediend telt dit niet mee.)
 • staan er, behalve jezelf, nog andere mensen ingeschreven op jouw adres?
  (eventuele onderhuurders waarvoor een huurovereenkomst is opgesteld, tellen niet mee.)
 • heb je met iemand samenlevingscontract? (afgesloten bij de notaris)
 • heb je samen met een andere bewoner een minderjarig kind?
 • deel je mee met een andere bewoner in elkaars pensioenregeling?
 • ben je samen met een andere bewoner eigenaar van de woning?
 • was 1 van de andere bewoners vorig jaar reeds je toeslagpartner?

Uitbetaling Zorgtoeslag 2018 (betaaldata)

Wanneer je recht heb op zorgtoeslag ontvang je via de belastingdienst de toeslag op je rekening gestort. Dit zijn vaste betaaldata die belastingdienst hanteert. De uitbetaling van je zorgtoeslag gebeurt op de 20ste van de maand. Valt deze dag in het weekend of op een feestdag, dan zal je zorgtoeslag op de eerst volgende werkdag worden uitbetaalt.

Zorgtoeslag voor de maandUitbetaaldatum
Januari22-12-2017
Februari20-01-2018
Maart20-02-2018
April20-03-2018
Mei20-04-2018
Juni21-05-2018
Juli20-06-2018
Augustus20-07-2018
September21-08-2018
Oktober20-09-2018
November22-10-2018
December20-11-2018


Voor de duidelijkheid de zorgtoeslag in het kort.

 • Zorgtoeslag is geen korting op een zorgverzekering die je aangaat met een van de zorgverzekeraars van Nederland.
 • De hoogte van een eventuele zorgtoeslag vind je niet in het verzekeraars overzicht maar wordt vastgesteld door de belastingdienst aan de hand van je inkomen en eventuele bezit.
 • Door de premie van je nieuwe basis zorgverzekering te vergelijken met de hoogte van je zorgtoeslag kan je toch nog de goedkoopste zorgverzekering afsluiten.

Ikvergelijk.nu houdt de vinger aan de pols voor de laatste wijzigingen op zorgverzekering gebied. Gebruik de zorgvergelijker voor 2018 en zie hoeveel jij kan besparen. In 2017 stapten ongeveer 1,08 miljoen mensen over naar een andere zorgverzekering en bespaarden daarmee gemiddeld zo’n 100 euro per jaar. Tel daar je overstapkorting en eventuele zorgtoeslag bij op en je bent verzekerd dat ook jij de goedkoopste zorgverzekering voor 2018 vindt.

Zorgtoeslag tabel 2017/2018

Inkomen totAlleenstaand

Bedrag per maand

Met toeslagpartner

Bedrag per maand

2018201720182017
€ 19.000€ 94€ 88€ 176€ 170
€ 19.500€ 94€ 88€ 176€ 170
€ 20.000€ 94€ 88€ 176€ 170
€ 20.500€ 94€ 84€ 176€ 165
€ 21.000€ 88€ 78€ 170€ 160
€ 21.500€ 83€ 73€ 164€ 154
€ 22.000€ 77€ 67€ 159€ 149
€ 22.500€ 71€ 62€ 153€ 143
€ 23.000€ 66€ 56€ 148€ 137
€ 23.500€ 60€ 50€ 142€ 132
€ 24.000€ 55€ 45€ 136€ 126
€ 24.500€ 49€ 39€ 131€ 121
€ 25.000€ 43€ 34€ 125€ 115
€ 25.500€ 38€ 28€ 119€ 109
€ 26.000€ 32€ 22€ 114€ 104
€ 26.500€ 26€ 17€ 108€ 98
€ 27.000€ 21€ 11€ 103€ 93
€ 27.500€ 15€ 6€ 97€ 87
€ 28.000€ 10€ 91€ 81
€ 28.500€ 4€ 86€ 76
€ 29.000€ 80€ 70
€ 29.500€ 74€ 65
€ 30.000€ 69€ 59
€ 30.500€ 63€ 53
€ 31.000€ 58€ 48
€ 31.500€ 52€ 42
€ 32.000€ 46€ 36
€ 32.500€ 41€ 31
€ 33.000€ 35€ 25
€ 33.500€ 30€ 20
€ 34.000€ 24€ 14
€ 34.500€ 18€ 8
€ 35.000€ 13€ 3
€ 35.500€ 7
€ 36.000