Vrije zorgkeuze in je zorgverzekering: wat houdt dat precies in?

Samenvatting:

Vrije zorgkeuze betekend dat je compleet vrij bent in de keuze van je zorgverlener en vergoed de verzekeraar rekeningen die je declareert. Vrije zorgkeuze heb je bij een restitutiepolis. Deze polissen zijn vaak duurder dan een naturapolis. Bij een naturapolis ben je verplicht de zorgverlener te kiezen waar de zorgverzekeraar afspraken mee heeft.

zorgverzekering vergelijken
zorgverzekering vergelijken

Nederlandse zorgverzekeraars mogen niemand een basiszorgverzekering weigeren. De gedekte zorg van deze wettelijk verplichte verzekering is daarnaast voor iedereen hetzelfde en wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. De manier waarop je deze zorg ontvangt kan echter wel verschillen. Zo kan een verzekeraar afspraken maken met zorgverleners die voor jou als verzekeringsnemer voordelig uit kunnen vallen. Bepaalde medicijnen vallen hierdoor bijvoorbeeld niet onder je eigen risico en diensten van bepaalde zorgverleners worden voor een groter deel door je verzekeraar vergoed.

Omdat niet iedereen behoefte om voor zijn of haar zorg aan dergelijke afspraken overgeleverd te zijn kennen we in Nederland grofweg twee soorten polissen: De naturapolis en de restitutiepolis.

Wat is een naturaverzekering?

Hoewel de basisverzekering bij verschillende zorgverzekeraars inhoudelijk dus gelijk is, zijn er wel prijsverschillen. De grootste prijsverschillen vind je wanneer je natura- en restitutiepolissen gaat vergelijken. Naturapolissen zijn namelijk stukken goedkoper. Dit gaat echter gepaard met een afname in vrijheid bij het kiezen waar en hoe je de nodige zorg ontvangt. Sluit je een naturapolis af? Dan ben je haast verplicht om gebruik te maken van zorgverleners waarmee je verzekeraar een contract heeft afgesloten. Doe je dit niet? Dan vergoed je verzekeraar minder óf zelfs helemaal niet.

Wat zijn de nadelen van een naturaverzekering?

Het grootste nadeel van een naturaverzekering is het gebrek aan keuzevrijheid. Dit betekend dat je voor je zorg naar bepaalde artsen, ziekenhuizen of andere zorgverleners moet uitwijken welke weleens af kunnen wijken van je eigen voorkeur. Dit geldt echter niet voor spoedeisende hulp, dus bij hoge nood hoef je niet op extra te reizen voor zorg om bij het juiste ziekenhuis de eerste hulp binnen te gaan.

Wat zijn de voordelen van een naturaverzekering?

Het grootste voordeel van een naturaverzekering is natuurlijk de prijs. Deze is stukken lager dan voor een restitutieverzekering. Heeft de verzekeraar waarvoor je kiest toevallig zorgcontracten afgesloten met de zorgverleners waar je voorkeur sowieso al naar uitging? Dan is het een win-win situatie.

Wat is een restitutieverzekering?

Bij een restitutieverzekering ben je compleet vrij in de keuze van je zorgverlener en vergoed de verzekeraar rekeningen die je declareert. Afhankelijk van de zorg en zorgverlener die je gebruikt kan het voorkomen dat je rekeningen eerst zelf voorschiet, waarna je deze van je verzekeraar terugkrijgt.

Wat zijn de nadelen van een restitutieverzekering?

Restitutieverzekeringen zijn over het algemeen wat duurder dan de doorsnee zorgverzekering. Daarnaast vergoed je verzekeraar zorgkosten tot een marktconform niveau. Kies je dus voor zorg van een zorgverlener die boven dit marktconforme niveau factureert, moet je vaak zelf voor de rest van de kosten opdraaien. Ook zal je voor bepaalde zorgdiensten zelf de rekening voor moeten schieten, wat betekend dat je over een zekere financiële buffer moet beschikken.

Wat zijn de voordelen van een restitutieverzekering?

Vrije keuze voor de zorg en zorgverlener van jouw voorkeur is het grootste voordeel van een restitutieverzekering. Wil je niet gebonden zijn aan een bepaalde dienstverlener simpelweg omdat je verzekeraar een contract heeft afgesloten? Dan is dit de verzekering voor jou.