Op oudere leeftijd een uitvaartverzekering afsluiten, kan dat?

Samenvatting:
Ja, ook op hoge leeftijd kun je nog altijd een uitvaartverzekering afsluiten. Daar zitten dan meestal wel enkele voorwaarden aan verbonden en vanzelfsprekend is de premie in dat geval relatief hoog. Je betaalt immers over een kortere periode premies. Meestal is het ook mogelijk om het gehele premiebedrag in één keer te voldoen door middel van een deposito of koopsom.

Ardanta

Bij Ardanta kun je een uitvaartverzekering afsluiten tot je 75 jaar bent. Ben je op het moment van afsluiten 65 jaar of ouder en overlijd je binnen een jaar na het afsluiten van de verzekering? Dan betaalt Ardanta alleen de betaalde premies terug. Je betaalt bij Ardanta premie tot je 65, 80 of 85 jaar oud bent. Hoe korter de periode dat je premie betaalt, hoe hoger die premie zal zijn. Je kunt ook de gehele premie in één keer voldoen, door middel van een koopsom. Voor het afsluiten van een uitvaartverzekering bij Ardanta moet je een aantal gezondheidsvragen beantwoorden.

DELA

DELA is een coöperatieve uitvaartvereniging, waarvan je tot je 75-ste lid kunt worden. Je kunt kiezen of je tot je 65-ste of levenslang premie betaalt. Ben je 75 of ouder, dan kun je de DELA Uitvaartkoopsompolis afsluiten of geld deponeren in het DELA Depositofonds. De koopsompolis, waarbij je de gehele premie in één keer voldoet, kun je afsluiten tot je 85 bent. Voor het depositofonds geldt geen leeftijdsgrens. Daarin stort je een bedrag naar keuze, waarover je rente ontvangt.

Monuta

Bij Monuta kun je een uitvaartverzekering afsluiten tot je 75 bent. Je betaalt dan nog premies tot je 85-ste. Monuta stelt bij het afsluiten van de verzekering wel enkele gezondheidsvragen. De antwoorden daarop zouden kunnen leiden tot afwijzen of een hogere premie.

Nuvema

Ook bij Nuvema kun je een uitvaartvaartverzekering zonder extra voorwaarden afsluiten tot je 75 bent. Je betaalt dan premie tot je 85 bent. Ben je bij het afsluiten van de verzekering ouder dan 75, dan gelden extra voorwaarden. Voldoe je daar niet aan, dan behoort een uitvaartdeposito nog tot de mogelijkheden.

Yarden

Uitvaartvereniging Yarden kent in de praktijk geen leeftijdsgrens voor het afsluiten van een uitvaartverzekering. Op de website wordt een maximale leeftijd genoemd van maar liefst 105 jaar. Voordat Yarden je accepteert moet je wel een paar vragen met betrekking tot je gezondheid beantwoorden. Yarden biedt haar leden de opties om 10, 20 of 30 jaar premie te betalen, of totdat ze 65 of 85 jaar oud zijn. Daarnaast kun je door middel van een deposito alle premies in één keer betalen.

Hoge leeftijd, hoge premie

Als je op late leeftijd nog een uitvaartverzekering afsluit, zal de premie hoog zijn. Dat is vrij logisch, omdat je immers waarschijnlijk over een kortere periode premie zult betalen. Daarom is het verstandig om al op jonge leeftijd na te denken over het afsluiten van een uitvaartverzekering.

Kun je op een hoge leeftijd nog overstappen naar een andere verzekering?

Dat kan inderdaad, maar dan moet je daar wel veel geld voor overhebben. Je uitvaartverzekering opheffen kost namelijk altijd geld. Als het gaat om een kapitaal uitvaartverzekering, dan krijg het opgebouwde kapitaal terug minus de door de verzekeraar gemaakte kosten. Bij een natura uitvaartverzekering krijg je helemaal niets terug als je hem opzegt. Er is wel een alternatief: je kunt je verzekering premievrij maken. Het opgebouwde kapitaal van een kapitaalverzekering groeit dan niet meer en bij een naturaverzekering zal het dienstenpakket beperkt worden.

Er is nog een nadeel aan overstappen op later leeftijd. Voor de nieuwe verzekering die je afsluit zul je een hoge premie moeten betalen, of het gehele premiebedrag in één keer moeten voldoen. Je bent dus dubbel duurder uit.

Een voorbeeld

Om een indruk te geven van de hoogte van de maandelijkse premie ten opzichte van de leeftijd waarop een uitvaartverzekering wordt afgesloten volgt hier een voorbeeld. Het gaat om de natura uitvaartverzekering van DELA met een vrij te besteden bedrag van 3.000 euro, met levenslange premiebetaling. Uitgegaan is van een man zonder meeverzekerden.

  • 20 jaar: €   7,17 per maand
  • 30 jaar: €   9,09 per maand
  • 40 jaar: € 12,11 per maand
  • 50 jaar: € 17,01 per maand
  • 60 jaar: € 25,59 per maand
  • 70 jaar: € 41,80 per maand
  • 80 jaar: € 52,24 per maand

Dit overzicht toont aan dat het verstandig is om op tijd aan een uitvaartverzekering te gaan denken. De maandelijkse premie wordt snel hoger, naarmate je ouder wordt. Bovendien weten we, helaas of gelukkig, niet wanneer we overlijden.