Resomeren

Resomeren

Steeds meer mensen zetten zich in voor een milieuvriendelijk leven. Het is daarom niet vreemd dat er ook milieuvriendelijke alternatieven worden gezocht voor het moment waarop het leven eindigt. De wetenschap zet zich in voor methodes van lijkbezorging die het milieu zo min mogelijk belasten. Resomeren, ook wel alkalische hydrolyse genoemd, is mogelijk een milieuvriendelijk alternatief voor begraven en cremeren.

Uitvaartverzekering afsluiten?

Hoe werkt resomeren?

Door middel van alkali wordt het lichaam in een relatief korte periode van 3 uur volledig ontbonden. De vloeistof zorgt dat de chemische verbindingen van het lichaam worden verbroken. Het enige wat overblijft zijn een wit poeder en een donkerbruine vloeistof. De vloeistof wordt via het riool afgevoerd. Het witte poeder of de minerale as kan net als de as na een crematie worden opgevangen in een urn of worden uitgestrooid. Slechts 3% van het menselijk lichaam blijft na resomeren bewaard.

Afscheidsceremonie bij resomeren

De afscheidsceremonie hoeft bij resomeren niet te verschillen van een begrafenis of een crematie. Net als bij een crematie zal het lichaam van de overledene op een gegeven moment buiten het zicht van de familie worden ‘verwerkt’. In plaats van een verbrandingsoven, wordt het lichaam in een installatie voor alkalische hydrolyse geplaatst. Het lichaam wordt hiervoor uit de kist getild, het wel mogelijk om geresomeerd te worden in een wollen lijkwade.

Milieuvriendelijke methode

Volgens onderzoek van TNO is resomeren milieuvriendelijker dan begraven of cremeren. Bij resomeren komt immers geen kwik en dioxide vrij. Er zijn echter critici die deze onderzoeksresultaten in twijfel trekken. Zo zou de vloeistof die nodig is om een lichaam te resomeren niet milieuvriendelijk zijn. Bovendien zijn de gevolgen voor het grondwater op de lange termijn niet in kaart gebracht. Dat resomeren milieuvriendelijker is dan de reguliere methodes van lijkbezorging lijkt evident, maar er is meer onderzoek nodig om de gevolgen op lange termijn te kunnen bepalen.

Nederlanders staan open voor resomeren

Uit een onderzoek van PanelWizard blijkt dat maar liefst 19% van de Nederlanders openstaat voor een alternatieve manier van lijkbezorging. Zij geven aan resomeren te overwegen wanneer dit tot de mogelijkheden behoort. Een draagvlakonderzoek van de overheid in opdracht van toenmalig minister Plasterk laat zelfs nog betere cijfers zien. Volgens dit onderzoek staat 25% van de Nederlanders open voor resomeren. Uit onderzoek blijkt echter ook dat deze methode niet meer mag kosten dan een crematie of een begrafenis. De kosten spelen een belangrijke rol bij de keuze tussen de verschillende methodes.

Alternatieve methode van lijkbezorging

In Nederland is het nog niet toegestaan om een overledene te resomeren. Volgens de Wet op de Lijkbezorging kunt u alleen kiezen tussen begraven, cremeren of een terbeschikkingstelling aan de wetenschap. Alleen in bijzondere gevallen kan er gekozen worden voor een zeemansgraf.

Yarden zet zich sinds 2011 actief in voor de mogelijkheid tot resomeren. Inmiddels is ook een meerderheid in de Tweede Kamer overtuigd van de voordelen van resomeren. Er zal echter nog enige tijd overheen gaan voordat ook u kunt kiezen voor deze alternatieve methode van lijkbezorging.

Resomeren in het buitenland

Resomeren is bedacht door de Engelse Sandy Sullivan onder de naam ‘resomation’. In de Verenigde Staten is resomeren al een gangbare methode om dierlijk afval te vernietigen. De methode wordt voornamelijk toegepast op de kadavers van geïnfecteerde dieren. Binnen de EU is resomeren nog niet mogelijk. Er wordt getwijfeld over de gevolgen van het lozen van het afvalwater in het riool. De EU wil resomeren pas overwegen wanneer de veiligheid voor mens en milieu kan worden gewaarborgd.

Huidige milieuvriendelijke alternatieven

Totdat resomeren en andere milieuvriendelijke alternatieven voor begraven en cremeren in Nederland zijn toegestaan, kunt u voor een uitvaart kiezen met milieuvriendelijke elementen. Zo kunt u kiezen voor elektrisch vervoer, biologische (vegetarische) catering, een biokist of -urn en/of een digitale rouwbrief. Vraag uw uitvaartverzorger naar de mogelijkheden binnen uw uitvaartverzekering.