Donorcodicil

Een donorcodicil is een document waarop staat vermeld welke keuze je hebt gemaakt omtrent een orgaandonatie na overlijden. Vroeger was het donorcodicil een met de hand geschreven, gedateerd en ondertekend document. Het had dezelfde rechtsgeldigheid als een testament.

Tegenwoordig kun je de keuze voor een orgaandonatie vastleggen via het donorregister. Als je deze keuze hebt vastgelegd, krijg je een bevestigingsbrief en een donorpas thuisgestuurd. Op de donorpas staat vermeld welke organen je bereid bent om af te staan voor transplantatie na je overlijden.

Donorregister

Als sinds 1998 is het niet meer nodig om een donorcodicil of donorpasje bij je te dragen. Bij overlijden kan de arts namelijk in het Donorregister kijken hoe je keuze is vastgelegd. Bovendien kun je jouw keuze ook zelf controleren of aanpassen. Dit kan door in te loggen in het donorregister via je DigiD.

Als je donor bent en er bij je overlijden gebruik wordt gemaakt van jouw organen dan is een opbaring altijd mogelijk, ook thuis. Dit kan zelfs als je huid doneert. Er worden namelijk altijd niet zichtbare delen huid van het lichaam verwijderd. Je nabestaanden kunnen op een waardige manier afscheid van je nemen. Een uitvaart is dus niet anders als je organen doneert.

Nieuwe donorwet in 2020

In de zomer van 2020 wordt de nieuwe donorwet ingevoerd. Hierbij wordt het huidige toestemmingssysteem vervangen door een systeem van Actieve Donorregistratie. De nieuwe donorwet bepaalt dat iedere persoon vanaf 18 jaar in Nederland wordt geregistreerd in het Donorregister. Voordat de wet in 2020 wordt ingevoerd, krijg iedereen daar uitgebreide informatie over. Tot aan de invoering is het huidige toestemmingssysteem nog van toepassing.

Natuurlijk is het ook nu belangrijk dat je zelf een keuze maakt en dit vastlegt in het Donorregister. Als je al bent geregistreerd dan blijft je registratie na de invoering van de nieuwe wet gewoon geldig.

Vier keuzemogelijkheden voor orgaandonatie

Heel veel Nederlanders hebben nog niet vastgelegd in het Donorregister of ze na overlijden organen willen doneren of niet. De nieuwe donorwet wordt medio 2020 ingevoerd. Iedere Nederlandse ingezetene van 18 jaar en ouder, die nog niet staat ingeschreven in het Donorregister, krijgt dan een brief. Hiermee word je verzocht om een keuze te maken over een orgaandonatie en deze keuze vast te leggen in het Donorregister. De keuzes die je kunt maken, zijn hetzelfde als in het huidige systeem.

Dit zijn de vier keuzemogelijkheden:
1. Ja, ik geef toestemming voor orgaandonatie
2. Nee, ik geef geen toestemming voor orgaandonatie
3. Mijn partner of mijn familie beslist
4. De door mij gekozen persoon beslist

Je kunt je registratie altijd en op ieder moment wijzigen.

Als je binnen zes weken nog geen keuze hebt gemaakt, krijg je een herinneringsbrief. Als je vervolgens niet binnen zes weken reageert dan word je in het Donorregister geregistreerd als ‘geen bezwaar’ tegen orgaandonatie. Hiervan krijg je een bericht.