Begraven

Als een overledene wordt begraven dan gebeurd dit in een kist, een wade of een rieten mand. Een lichaam mag niet zonder omhulsel worden begraven. Dit is vastgelegd in de wet. Verder zijn er nog veel andere wettelijke regels rondom begraven. Zo moet de grond boven de kist minstens 65 centimeter zijn en moet het graf ruim een meter diep zijn.

Nadat de lijkkist is begraven, wordt het graf gedicht. Dit wordt gedaan door grafdelvers die aarde op de kist gooien. Daarna zal het lichaam langzaam ontbinden. Dit proces duurt een aantal jaren. Om deze reden mag een graf pas na tien jaar geruimd worden.

Gedenkplek voor de nabestaanden

Mensen kiezen voor begraven, omdat er dan een gedenkplek is waar de nabestaanden naar toe kunnen gaan. Op deze plek kunnen de nabestaanden bij de overleden dierbare zijn. Voor veel mensen is de gedenkplek een plek om tot rust te komen en herinneringen op te halen.

De begraafplaats kiezen

Nabestaanden kunnen voor een groot deel zelf bepalen in welk dorp of in welke stad de overleden dierbare wordt begraven. Of nabestaanden de locatie van het graf op de begraafplaats ook zelf kunnen bepalen, hangt weer af van de hoeveelheid ruimte op de begraafplaats. Als er nog veel ruimte is, kunnen de nabestaanden vaak zelf een plek kiezen. Je kunt altijd met de eigenaar van de begraafplaats informeren naar de mogelijkheden. Je kunt ervoor kiezen of de overledene in een particulier (eigen) graf wordt begraven of een algemeen graf. Een particulier graf is een familiegraf of een dubbelgraf.

Het grafmonument

Nabestaanden mogen vaak zelf beslissen hoe het grafmonument eruit komt te zien. Wel hanteren de begraafplaatsen richtlijnen wat betreft de gebruikte materialen, de grootte en de vormgeving van grafmonumenten. Het is verboden om een grafmonument te plaatsen zonder toestemming van de beheerder van de begraafplaats. De rechthebbende persoon van het graf is verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf.

Grafrechten

Meestal is begraven duurder dan cremeren. Dit komt, omdat er voor een graf grafrechten betaald moeten worden. De kosten van de grafrechten verschillen per gemeente. Zowel een particulier graf als een algemeen graf wordt altijd aan de nabestaanden verhuurd. De oppervlakte waarop het graf zich bevindt, is van de gemeente of de kerk.

Ruimen van een graf

Het moment wanneer een graf wordt geruimd, hangt weer af van de duur van de looptijd van de grafrechten. Volgens de wet mag een algemeen graf na minimaal tien jaar mag worden geruimd. Voor particuliere graven mag dit na minimaal twintig jaar.