Algemeen graf

Een algemeen graf is een graf waarin meerdere mensen worden begraven die geen familieband met elkaar hebben. In het algemeen graf worden personen begraven die niet voor een eigen graf hebben gekozen.

Meestal is een algemeen graf bedoeld voor twee of drie personen. Hierin komen twee of drie mensen te liggen die geen enkele band met elkaar hebben en vreemden zijn van elkaar. Je kunt een algemeen graf herkennen aan de kleine stenen die het graf bedekken.

Geen grafbedekking

Een algemeen graf heeft geen grafbedekking die het graf bedekt, maar twee of drie kleine monumentjes. De monumentjes worden hier geplaatst door familie van een overleden persoon. Ook is er op het algemeen graf ruimte voor teksten of beplanting, net als bij een eigen graf. Wel heeft de familie nu een half of een derde oppervlak van het graf. Bij een eigen graf is er op het gehele graf ruimte voor grafbedekking.

Korte looptijd van tien jaar

Een algemeen graf heeft een korte looptijd. Meestal wordt het graf na tien jaar geruimd. Dit is zonder kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om de huur te verlengen. De algemene graven worden dus na het aflopen van de termijn geruimd. Als een familie het wenst kunnen de stoffelijke resten na de ruiming worden herbegraven in een eigen graf.