Wat valt er onder de dekking medische kosten?

Samenvatting:

Je reisverzekering vergoedt alleen de medisch noodzakelijke kosten die je maakt tijdens je vakantie. Het is een aanvullende verzekering: de uitkering van je zorgverzekering wordt aangevuld tot de werkelijk gemaakte kosten.

reisverzekeringen vergelijken

Wat zijn medisch noodzakelijke kosten?

Onder medisch noodzakelijke kosten worden doorgaans gerekend:

  • Het bezoek aan een arts, het onderzoek en de door de arts voorgeschreven behandeling.
  • Verband- en geneesmiddelen die de arts voorschrijft.
  • De kosten van een ziekenhuisopname, inclusief een eventuele operatie.
  • Vervoer naar het ziekenhuis.

Welke kosten dekt je zorgverzekering?

In principe betaalt je zorgverzekering deze kosten voor medisch noodzakelijke zorg tot aan het prijsniveau in Nederland. In het buitenland is deze vergoeding echter vaak niet toereikend. Om een paar voorbeelden te noemen: de gemiddelde zorgkosten zijn in Spanje drie keer zo hoog als in Nederland, in Thailand vijf keer en in de Verenigde Staten zelfs tien keer zo duur. Veel ziekenhuizen in het buitenland zijn geprivatiseerd en daardoor een stuk duurder dan Nederlandse ziekenhuizen. Dit geldt bijvoorbeeld voor landen als Oostenrijk, Griekenland, Turkije en Brazilië. In die landen komt een reisverzekering goed van pas, want die vergoedt het gedeelte van de zorgkosten dat door je zorgverzekering niet vergoed wordt.

Is een reisverzekering ook in Nederland nodig?

Ga je in Nederland op vakantie of naar een land waar de zorgkosten vergelijkbaar zijn met die in ons land, dan is een reisverzekering op dit gebied minder noodzakelijk. Maar heb je zorg nodig die niet in het basispakket van je zorgverzekering zit, dan vergoedt de reisverzekering die extra kosten vaak wel. Het is raadzaam om de voorwaarden van verschillende reisverzekeringen op dit gebied goed te bekijken en te vergelijken. Zo vind je de verzekering die het beste past bij jouw situatie.

Je reisverzekering als alternatief voor een aanvullende zorgverzekering

Als je geen aanvullend pakket hebt afgesloten bij je zorgverzekering, kun je een doorlopende reisverzekering ook gebruiken om je medische kosten in Nederland vergoed te krijgen. Hier zit echter wel een maximum aan, dat per verzekering verschilt. Je reisverzekering verzekert ook het eigen risico dat je hebt voor je zorgverzekering en aanvullende medische behandelingen in Nederland na een ongeluk in het buitenland. Goed oriënteren en je reisverzekering vergelijken is ook hier het devies.

Tandheelkundige hulp en huisdieren

Veel reisverzekeringen vergoeden ook spoedeisende tandheelkundige hulp op vakantie. Ook deze kosten vallen onder de medische kosten. Soms worden ook de medisch noodzakelijke kosten voor een huisdier vergoed, als dat mee op reis gaat.

Medische kosten en gevaarlijke sporten

Veel aanbieders van reisverzekeringen stellen als voorwaarde voor het vergoeden van medische kosten, dat bij als gevaarlijk bekend staande sporten een afzonderlijke dekking in de polis wordt opgenomen. Denk hierbij aan wintersport, bergbeklimmen, parachutespringen en duiken. Maar let op: de wintersportdekking of gevaarlijke-sportendekking alleen is niet voldoende voor het vergoed krijgen van medische kosten. Daarvoor is ook de dekking voor die medische kosten zelf noodzakelijk.

Medicijnen en niet-spoedeisende hulp

Als je medicijnen gebruikt en je gaat naar het buitenland, zorg dan altijd voor een medische verklaring. Het kan namelijk voorkomen dat bepaalde medicijnen in het buitenland als verdovende middelen beschouwd worden en dat het bezit ervan strafbaar is. Ook geldt niet alle medische hulp als spoedeisend. Als je hierover twijfelt, is het verstandig om contact op te nemen met de alarmcentrale van je reisverzekering, alvorens die hulp in te roepen.