Nog een paar dagen en we kunnen weer aan de slag om te kijken welke van de zorgaanbieders ons de goedkoopste zorgverzekering voor 2016 aan gaat bieden. Voordat we in al ons enthousiasme meteen overstappen naar een goedkoopste zorgverzekering doe je er verstandig aan eerst de voorwaarden te lezen en de zorgaanbieders vanuit het zorgverzekeraars overzicht. Zo haalde afgelopen week bijvoorbeeld ‘iets nieuws’ in de polisvoorwaarden van Zilveren Kruis Achmea de nieuwsberichten. Een en ander kwam aan het licht nadat de Nederlandse Zorgautoriteit, NZa, een zaak tegen de zorgverzekeraar had aangespannen.

Geen eigen risico bij bruikleen

Als een van de grootste zorgverzekeraars in Nederland gaat Zilveren Kruis Achmea met ingang van komend jaar hoortoestellen in bruikleen aanbieden. Van de verzekerde die er gebruik van maakt zou een eigen bijdrage van 25% gevorderd gaan worden. NZa was van mening dat dat niet legaal was. Over iets wat in bruikleen gesteld wordt mag geen bijdrage gevraagd worden, volgens de zorgautoriteit. Daarnaast vroeg de NZa zich af wat de procedure zou zijn zodra de verzekerde overstapte naar een andere zorgverzekering. Moest het gehoorapparaat dan ingeleverd worden? Zilveren Kruis Achmea had zich betreft deze nieuwe regeling in de zorgverzekering voor 2016 goed voorbereid en won de rechtszaak. Bij andere hulpstukken die door de zorg in bruikleen gegeven worden betaalt men nu ook al een eigen bijdrage. Wat dat betreft dus niets nieuws onder de zon. Dan het overstappen, bij tussentijds de zorgverzekeringen vergelijken, naar een andere zorgaanbieder bijvoorbeeld. Ook hier ving de NZa bot. Achmea Zilveren Kruis maakte van te voren sluitende afspraken met andere zorgverzekeraars.

Zijn deze ontwikkelingen goed of niet voor ons als consument? Dat is maar net waar je de voorkeur aan geeft. In een paginagrote advertentie berichtten de zorgverzekeraars Nederland nog niet zo lang geleden dat er grote veranderingen op komst waren. Wat betreft de eigen bijdrage voor de hoortoestellen; deze gaat niet van het eigen risico af, aan de andere kant wordt het hoortoestel ook niet meer je eigendom, zoals tot nu toe altijd wel het geval was.

Regelgevingen wijzigen per 2016

Zoals het zich nu laat aanzien staat er voor de nieuwe zorgverzekeringen 2016 heel wat op stapel en ikvergelijk.nu verwacht dat het laatste woord er nog niet over gezegd en geschreven zal zijn. We volgen het in ieder geval op de voet en houden je op de hoogte. Zoals je ziet blijft het zorgverzekering vergelijken een must. Elke zorgverzekeraar probeert immers de goedkoopste zorgverzekering aan te bieden zonder er zelf bij in te schieten. In het geval van de hoortoestellen heeft Zilveren kruis Achmea besloten samen te gaan werken met twee winkelketens. Hans Anders en Beter Horen krijgen vaste tijden in de winkels waarbij een audioloog spreekuur houdt of meekijkt via de pc. De bedoeling is dat je minder lang hoeft te wachten voordat je aan de beurt bent, zoals nu in audiologische centrums vaak wel het geval is.

Hoe een en ander zich zal ontwikkelen en wat dit voor gevolg heeft voor de uitkomsten van de zorgverzekering vergelijken voor 2016 zal de praktijk de komende weken uit moeten gaan wijzen. De reden van de lange wachtlijsten bij de audiologische centra zijn juist het gevolg van een verbeterde regelgeving die in nauwe samenwerking van zorgverzekeraars en Overheid is opgesteld.

Bron: Telegraaf.nl