De Wet Langdurige Zorg, WLZ, die dit jaar van kracht werd gaat zijn tweede fase in. De zorgverzekeringen 2016 zullen daardoor een iets ander inhoud krijgen dat dit jaar het geval was. Dat neemt niet weg dat je er goed aan doet ook je zorgverzekeringen 2016 te vergelijken. Staatssecretaris van Martin van Rijn heeft een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer gedeponeerd met daarin het verzoek een nieuwe overbruggingsregeling in de zorgverzekering in te mogen voeren en de Wet Toelating Zorginstelling, de WTZi, te ontkoppelen. Tevens is het eerdere plan om hulpmiddelen en aanpassingen aan woningen over te hevelen van de WMO naar de WLZ op de lange baan geschoven. De genoemde ontkoppeling kan interessant zijn voor de hoogte van de premie van zorgverzekeringen 2016. De laatste tips en tricks voor het zo lucratief mogelijk je zorgverzekering vergelijken 2016 vind je op ikvergelijk.nu. Wij zijn altijd up to date zodat je bijtijds het beste haalt uit de zorgverzekeringen van 2016.

Wat houdt de WLZ precies in? De WLZ is in het leven geroepen voor mensen die langdurige en/of intensieve zorg nodig hebben in hun eigen leefomgeving. Dus thuis of met een zorglijn naar een nabijgelegen instelling. Hier was met name behoefte aan in de steeds groter wordende groep ouderen en chronisch zieken. De zorg die men in het vervolg krijgt gaat via de WLZ geregeld worden. Het Centrum Indicatiestelling Zorg, het CIZ, draagt in samenwerking met de Zorgverzekeraars Nederland de verantwoording voor de uitvoering van de wet. Als objectieve vergelijkingssite raden we je aan in verband met de wijziging je huidige zorgverzekering te vergelijken met de andere aanbieders.

Wat betekenen al deze veranderingen voor jouw zorgverzekering? Wordt het niet steeds ingewikkelder om de zorgverzekering te vergelijken? Ikvergelijk.nu volgt alle wetswijzigingen voor jou op de voet. Het enige wat je hoeft te doen om de goedkoopste zorgverzekering 2016 te scoren is ons volgen. Hier lees je de laatste wetswijzigingen zelfs voordat de inkt van de presidentiële handtekening droog is. Zo kan je bijtijds naar de goedkoopste zorgverzekering overswitchen. Raadpleeg het zorgverzekeraars overzicht waar je nu al je zorgverzekering kan vergelijken voor 2016.

Het ontstaan van de WLZ
De WLZ is een van de nieuwe zorgwetten die in de plaats zijn gekomen van de bekende Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de AWBZ. Een vertrouwde zorgverzekering waar we al jaren aan gewend waren. Je wist waar je aan toe was met het zorgverzekering vergelijken. Ze werd echter te complex om te blijven voortbestaan en is uit elkaar getrokken. Doordat het binnenkort weer tijd is om onze zorgverzekering te vergelijken voor 2016 is het goed om te weten waarin de AWBZ is opgesplitst.

  • De Zorgverzekeringswet, oftewel ZVW, is de vaste zorgverzekering voor 2016 via het basispakket. Een voor elke burger verplichte zorgverzekering die de meest hoognodige persoonlijke verzorging en verpleging dekt. Het pakket wordt door de overheid samengesteld zodat er niemand van zorg verstoken blijft. Dit pakket wordt jaarlijks aangepast aan nieuwe wetswijzigingen en regelingen omtrent vergoedingen. Toch is het hier ook zaak je zorgverzekering te vergelijken. De premie wordt gerelateerd aan je inkomen maar, de kosten van de aanvullingen die je er zelf bij neemt zijn niet bij alle verzekeraars gelijk. Kijk voor de goedkoopste zorgverzekering 2016 onder ons zorgverzekeraars overzicht.
  • De Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de WMO, is bedoeld voor mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben bij zelfredzaamheid, zoals in de huishouding of met het aankleden. Deze wet bestaat sinds 2007 en de uitvoering ervan valt niet onder de zorgverzekeraars van Nederland maar onder de bevoegdheid van de gemeente. Helaas zijn gemeentelijke zorgwetten niet mee te nemen in het zorgverzekeringen vergelijk voor 2016. Voor deze vergoedingen wordt namelijk geen aanspraak gemaakt op de kas van zorgverzekeraars Nederland. Gemeentelijke zorgbijstand wordt bekostigd uit het geïnde belastinggeld. Tegenwoordig is iedere Nederlandse gemeente verplicht geschikte voorzieningen aan te bieden aan ouderen, mensen met psychische problemen en gehandicapten. Dit kan ofwel hulp in natura zijn als een persoonsgebonden budget. Voor de afzonderlijke kosten van alle andere zorgverzekeringen kijk je bij zorgverzekering vergelijken 2016.
  • De Jeugdwet, tot slot, ook een wet die per 1 januari 2015 een aantal wijzigingen heeft ondergaan. Nog niet alles en iedereen is van de oude regeling overgeheveld naar de nieuwe wet van zorgverzekeringen 2016. 2015 Is min of meer een overgangsjaar geweest. Kinderen die recht hadden op zorg dit jaar ontvingen deze namelijk naar indicatie van 2014. Eveneens heeft men er rekening mee gehouden dat zorgtrajecten die in 2014 al werden opgestart door dezelfde zorgaanbieder in 2015 konden worden afgewerkt. Per 1 januari 2016 is deze overgangsperiode voorbij en gaat ook de uitvoering van deze voormalige zorgverzekering voor het grootste gedeelte naar de gemeenten.

Wijzigingen in de WLZ van 2016
Voordat je de verschillende zorgverzekeringen 2016 tegenover elkaar wegstreept is het goed te weten wat er nu precies gewijzigd gaat worden aan de WLZ. Als eerste is de nieuwe overbruggingsregeling voor WLZ geïndiceerden. In de praktijk gaat dit inhouden dat, zolang er nog geen plaats is in een zorginstelling, je thuis, voor een periode van maximaal dertien weken, recht hebt op noodzakelijke zorg. Het tweede is dat de WTZi-eis verdwijnt, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015. Dit is de huidige regeling voor logeeropvang. Check voor de goedkoopste zorgverzekering 2016 ons zorgverzekeraars overzicht.

Het laatste punt waar over gesproken is maar om organisatorische redenen nog niet in de praktijk gebracht kan worden, is de overheveling van de woningaanpassingen en hulpmiddelen. Momenteel zijn deze zaken nog onderdeel van de WMO. Sinds 2015 mogen gemeenten ook een eigen bijdrage vorderen als je een beroep doet op ondersteuning of huishoudelijke hulp. De bijdrage wordt gerelateerd aan je inkomen en geïnd door het CAK. In onze zoektocht naar de goedkoopste zorgverzekering voor 2016 voorlopig nog niet interessant als zorgverzekeringen van 2016.

Zorgverzekeringen vergelijken
Voor een basispakket betaal je een inkomensafhankelijke bijdrage. Voor werknemers is die omlaag gegaan in 2015, voor ondernemers en AOW gerechtigden ging de premie omhoog. We kunnen er bij ikvergelijk.nu niet hard genoeg op hameren: je zorgverzekering vergelijken is echt geen overbodige luxe. Zorgverzekeraars in Nederland hanteren voor dezelfde zorg verschillende prijzen. Als je er niet continu kort opzit om de goedkoopste zorgverzekering te vinden betaal je misschien wel honderden euro’s per jaar teveel. Dat is te voorkomen door bij ons je zorgverzekering te vergelijken voor 2016.

Je bent hier bij ikvergelijk.nu om snel de goedkoopste zorgverzekering te vinden in het zorgverzekering vergelijk van 2016. Klik hier voor ons zorgverzekeraars overzicht en vind binnen enkele minuten de goedkoopste zorgverzekering van 2016.

Bron: Nu.nl