Zorgverzekeraar VGZ heeft, net als vorig jaar, laten onderzoeken of we in Nederland goed op de hoogte zijn van de regels met betrekking tot het eigen risico in de zorg. Dit blijkt niet zo te zijn, we hebben de regels zelfs minder goed in beeld dan een jaar geleden.

Huisartsenbezoek valt niet onder eigen risico

TNS Nipo ondervraagde in opdracht van VGZ 800 mensen over dit onderwerp. Van de ondervraagden wist maar 53% dat de kosten voor het bezoek aan een huisarts niet vallen onder het eigen risico. Bij soortgelijk onderzoek in 2015 was nog 68% daarvan op de hoogte. Een bezoek aan de spoedeisende hulp in een ziekenhuis valt juist wél onder het eigen risico. Slechts 28% van de ondervraagden wist dat. Ook dat voor kinderen onder de 18 geen eigen risico geldt is niet heel erg bekend. In 2015 wist ruim een derde van de ondervraagden dat, nu nog maar 28%.

Zorg uitstellen en extra zorg

10% van de ondervraagden zei het afgelopen jaar zorg uitgesteld of gemeden te hebben vanwege de hoogte van het eigen risico. Mensen die het bedrag van 385 euro aan eigen risico al hebben betaald, doen daarentegen soms een extra beroep op zorg. In het onderzoek van TNS Nipo verklaarde 13% dat te doen. Deze cijfers komen overeen met die van vorig jaar.

Hoe zit het nou met dat eigen risico?

Veel mensen weten dus niet hoe het nou precies zit met dat eigen risico. Wat valt er nou wel onder en wat niet? Een aantal voorbeelden:

Niet onder het eigen risico vallen:

  • huisartsenbezoek of bezoek aan een huisartsenpost
  • kraamzorg, verloskundige zorg en wijkverpleging
  • onderzoek bij een groot risico op hart- en vaatziekten
  • ketenzorg, onderzoek waarbij meerdere disciplines samenwerken
  • hulpmiddelen die door de thuiszorg in bruikleen zijn gegeven
  • nacontrole en vervoer bij orgaandonatie
  • zorg uit aanvullende pakketten

Deze zaken worden dus door de verzekering betaald. Voor kinderen tot 18 jaar geldt helemaal geen eigen risico. Zorgverzekeraars mogen zelf vormen van zorg, hulpmiddelen en medicijnen toevoegen aan deze lijst. Veel van hen doen dat ook, bijvoorbeeld bij goedkope medicijnen. Het is dus belangrijk om de voorwaarden van je zorgverzekering te vergelijken met die van andere aanbieders voordat je besluit om te blijven of om over te stappen. Ikvergelijk.nu is een website waar dat uitstekend kan.

Wel onder het eigen risico vallen:

  • onderzoek in opdracht van een huisarts, zoals laboratoriumonderzoek
  • behandeling in het ziekenhuis
  • spoedeisende hulp

Daarnaast is er nog de eigen bijdrage voor bepaalde medicijnen, hulpmiddelen en diensten, zoals zittend ziekenvervoer. Deze eigen bijdragen staan los van het eigen risico.

De juiste zorgverzekering kiezen

Om de juiste keuze te maken over wat voor jou de beste en goedkoopste zorgverzekering is, zul je moeten proberen in te schatten wat voor zorg en medicijnen je verwacht nodig te hebben in het komende jaar en moet je zorgverzekeringen vergelijken met elkaar.

Bron: Nu.nl