Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat zorgverzekeraars hun winst definitief niet meer mogen uitkeren aan hun aandeelhouders of leden. Ze steunen hiermee een wetsvoorstel dat de PvdA, SP en het CDA samen hadden ingediend. De VVD was fel tegen.

Brede steun

Het verbod op winstuitkering aan aandeelhouders of leden was al van kracht, maar de afspraken daarover lopen af in 2018. Met het wetsvoorstel willen de indieners ze definitief maken. Het voorstel werd breed gesteund in de Kamer, door onder andere de PVV, Groen Links en de ChristenUnie. Bij de invoering van de zorgverzekeringswet in 2006 werd al een verbod op winstuitkering voor een periode van 10 jaar afgesproken, omdat de zorgverzekeraars de beschikking kregen over de reserves van de toenmalige ziekenfondsen. Die regeling werd op initiatief van de SP in 2016 met twee jaar verlengd.

VVD is tegen

Onder andere de VVD was fel tegen het voorstel. Samen met D66 vrezen zij schadeclaims van de zorgverzekeraars bij de Nederlandse staat. Zij denken bovendien dat door het verbod de zorgverzekeraars hun winst ook niet meer mogen gebruiken voor het op een zo laag mogelijk niveau houden van de premies, zoals ze de afgelopen jaren wel hebben gedaan. Verzekerden zouden dan ook in de toekomst moeten rekenen op hogere premies voor hun zorgverzekering. Dat laatste argument wordt niet gedeeld door de indieners van het wetsvoorstel. Zij willen er juist voor zorgen dat de winst van de verzekeraars wél wordt gebruikt om een relatief goedkope zorgverzekering in stand te houden.

Premies zo laag mogelijk houden

De indieners van het wetsvoorstel, Renske Leijten van de SP, Hanke Bruins Slot van het CDA en Lea Bouwmeester van de PvdA, vrezen dat door winstuitkeringen de nadruk bij de zorgverzekeraars juist komt te liggen op het maken van winst, in plaats van op het aanbieden van zo goedkoop mogelijke zorgverzekeringen. “Als zorgverzekeraars geld overhouden dan moet dit beschikbaar blijven voor de zorg, zodat mensen een lagere premie kunnen betalen of meer zorg krijgen”, zegt Bruins Slot. Volgens Bouwmeester moeten “het vergoten van de gezondheid, de kwaliteit en samenwerking” centraal staan.

Zorgverzekering vergelijken

Los van wettelijke maatregelen is zorgverzekeringen vergelijken dé manier voor individuele cliënten om hun premie zo laag mogelijk te houden. Wie goed in beeld brengt waarvoor hij of zij verzekerd wil zijn en daar vervolgens de beste en meest voordelige polis bij zoekt, bijvoorbeeld op een vergelijkingssite als Ikvergelijk.nu, houdt de kosten binnen de perken.

Bron: telegraaf.nl