De wegen van de politiek zijn soms ondoorgrondelijk en vraag je je als burger regelmatig af of de in Den Haag nog wel weten waar ze mee bezig zijn. Zo bericht de NOS de ene dag dat de Nederlandse verzekeraars, bovenop de door de Europese Unie vastgestelde financiële reserve, een buffer hebben van enkele miljarden euro’s, de andere dag lezen we in De Telegraaf dat het tientje van de huisarts waarschijnlijk weer terugkomt. Als klap op de vuurpijl kwam daar vorige week de goedkeuring op het wetsvoorstel van minister Schippers (WVS) van de ministerraad om de werelddekking uit het basiszorgpakket te beperken tot Europa.

Het onderwerp ‘tientje aan de huisarts’ is al langer aan de orde. In april dit jaar liet het NRC Handelsblad al weten dat door een groeiend conflict tussen zorgverzekeraars en huisartsen laatstgenoemden de overeenkomsten voor de zorgverzekering van 2016 weigerden te tekenen. Van de elfduizend huisartsen die ons land telt heeft, halverwege dit jaar, zo’n twee derde een manifest getekend waarin zij meer inbreng eisen bij de onderhandelingen over de zorgcontracten. Vanaf het begin van het nieuwe zorgstelsel wordt een bezoek aan de huisarts vergoedt door het basispakket. Een doktersbezoek gaat ook niet af van je eigen risico. Contractueel behoort een huisartsenbezoek gewoon tot de minimale basiszorg.

Nu dus, oktober 2015, pleit hoogleraar in de ziektekostenverzekeringen Wynand van de Ven voor een eigen bijdrage van tien euro bij een huisartsenbezoek. Deze bijdrage zou de kostenstijging op termijn binnen de perken moeten houden. Het opheffen van de Werelddekking zou een besparing per jaar van 60 miljoen op moeten leveren. En we hebben dit jaar nog een winstoverschot van naar men zegt 8,5 miljard! Ook dat is op moment van schrijven nog een twistpunt tussen verzekeraars en nieuwsbronnen. De heer Van de Ven wil het ook niet bij die tien euro voor de huisarts laten. Een verwijsbrief naar een specialist zouden we met 50 euro uit ons eigen risico moeten gaan bekostigen. Het vreemde van dit hele verhaal is dat Van de Ven in De Telegraaf ook nog eens beweerd dat “uit studie gebleken is dat een dergelijke maatregel nauwelijks van invloed is op de gezondheid van de bevolking”. Waar hij dan nog eens aan toevoegt:”veel bezoeken aan de huisarts blijken achteraf onnodig. Mensen gaan toch omdat ze willen uitsluiten dat ze iets hebben”. Dus wij burgers, die ons al blauw betalen aan een zorgsysteem dat er niet meer is, gaan naar de huisarts, wat we dadelijk ook nog eens zelf mogen betalen, om zeker te weten dat we gezond zijn?

Daar de afspraken tussen verzekeraars en zorgverleners voor 2016 al rond zijn, de eerste premies zijn zelfs al gepresenteerd, is het tientje van de huisarts voor komend jaar voorlopig afgeblazen. Maar, we kunnen het als ikvergelijk.nu je niet vaak genoeg het belang van elk jaar opnieuw je zorgverzekeringen vergelijken op het hart drukken. Want dat wat er in je zorgverzekering vergelijk voor 2016 helemaal nog niet aan de orde is kan in 2017 zomaar ineens ‘standaard’ zijn.