Het kabinet schat dat we in 2018 per maand 6 euro meer aan zorgpremie kwijt zijn als in 2017. Het eigen risico wordt verhoogd van 385 euro naar 400 euro. Om deze kostenstijgingen te compenseren voor mensen met een laag inkomen gaat de zorgtoeslag fors omhoog. Dat zijn de voornaamste wijzigingen op het gebied van de zorgkosten, die het kabinet op 19 september (Prinsjesdag) bekend heeft gemaakt.

Troonrede

Traditiegetrouw spreekt de koning op Prinsjesdag de troonrede uit ten overstaan van de leden van het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer, waarna de Miljoenennota, de begroting voor het komende jaar, bekend gemaakt wordt. In de troonrede kwam slechts een aspect van de zorg aan bod, en wel in het volgende citaat: “Voor de verpleeghuiszorg is volgend jaar meer geld beschikbaar. Het doel is om meer liefdevolle zorg te kunnen bieden aan de meest kwetsbare ouderen, door de inzet van meer personeel. Dit komt tegemoet aan een breed levende wens in de samenleving en in de Staten-Generaal. Om te voldoen aan de normen voor kwaliteit in verpleeghuizen, wordt in 2018 een eerste stap gezet met een budgetverhoging van € 435 miljoen.”

Kosten zorgverzekering

De stijging van het eigen risico met 15 euro tot 400 euro per jaar is de hoogste sinds 2015. Onder het eigen risico vallen alleen de kosten uit de basisverzekering, met uitzondering van onder andere huisartskosten, verloskundige hulp en kraamzorg. De premies voor de basisverzekering stijgen volgens het kabinet met gemiddeld 6 euro per maand. Maar niet het kabinet bepaalt de premies, dat doen de zorgverzekeraars. Vorig jaar viel de verhoging een stuk hoger uit dan de door het kabinet geraamde 3,50 euro per maand.

Een andere kostenstijging is de verhoging van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Werknemers betalen die via hun loonstrook, zelfstandigen via hun belastingaangifte. Gemiddeld stijgen deze bijdragen met 108 euro per jaar.

Compensatie via zorgtoeslag

Al deze kostenverhogingen worden gecompenseerd door een verhoging van de zorgtoeslag, althans voor degenen die daar recht op hebben (mensen met een laag inkomen). Voor die mensen komt de optelsom zelfs positief uit: netto houden ze meer over. Dat geldt niet voor mensen die boven de inkomensgrens voor de zorgtoeslag uitkomen.

Wijzigingen basisverzekering

De basis zorgverzekering wordt komend jaar uitgebreid met een aantal zaken:

  • 12 behandelingen fysiotherapie of oefentherapie voor patiënten met artrose aan de heup- en kniegewrichten worden voortaan vergoed.
  • Zittend ziekenvervoer voor oncologie-patiënten die immuuntherapie ondergaan wordt vergoed.
  • Verzorging van minderjarigen, die samenhangt met geneeskundige zorg (zoals hulp bij het wassen en het innemen van medicijnen) wordt eveneens vergoed.
  • Ook een aantal nieuwe geneesmiddelen valt voortaan onder de basisverzekering, bijvoorbeeld middelen voor het behandelen van borstkanker, darmverstoppingen en Hepatitis C.

Zorgverzekering vergelijken

Het is verstandig om jaarlijks de nieuwe voorwaarden en tarieven van je zorgverzekering te vergelijken met de huidige. Misschien wordt een aanvullende verzekering overbodig door de wijzigingen in de basisverzekering, of biedt een andere verzekeraar een goedkope zorgverzekering aan die voldoet aan je wensen. Houd daarom ikvergelijk.nu regelmatig in de gaten, want wij zorgen ervoor dat alle aanpassingen in voorwaarden en tarieven snel verwerkt worden.

Bron: Nieuws.nl